2004 - 2008 összehívás
Az ülések száma: 25
A megtartás időpontja: 22. 08. 2007.

Na osnovu člana 29. stav 1. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i člana 79. stav 3. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sazivam
25. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 22. avgusta 2007. godine (sreda),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 15,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU,
  2. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2006. GODINU,
  3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN O RASPODELI DOBITI ZA 2006. GODINU,
  4. IZVEŠTAJ O REZULTATIMA POSLOVANjA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2006. GODINU,
  5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI NETO DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
  6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "JOVAN CVIJIĆ" U BELOJ CRKVI,
  7. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE SREDNjE ŠKOLE "LAZAR NEŠIĆ" U SUBOTICI,
  8. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE U TEMERINU,

Zapisnici sa 23. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 15. maja 2007. godine, i u nastavku 05. juna 2007. godine i sa 24. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 05. juna 2007. godine dostavljeni su vam 08. juna 2007. godine.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 16. avgust 2007. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš