Сазив 2004-2008
Број седнице: 24
Датум одржавања: 05. 06. 2007.
Записник

24. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 05. јуна 2007. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 18,17 часова.

Седницом Скупштине председавао је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да седници присуствује 72 посланика.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 80 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: проф. др Ђорђе Башић, др Бранислав Блажић, Драган Бозало, Милан Дунђерски, Горан Јешић, мр Миленко Макивић, Игор Мировић, Стеван Мишковић, проф. др Милијан Поповић, Стојан Тинтор, Ароксалаши Тибор, Мита Аврамов, Вероника Бошков, Сузана Бркић, Чапо Дејан, Добричинац Синиша, Љиљана Ђурђевац, Ђуричић Тихомир, Весна Фабрик, Борислав Капор, Стеван Кесејић, Срђо Комазец, Перица Косановић, Драгана Латовљев, Ђорђе Малбашки,Лазар Марјански,Милорад Мирчић, Горан Милковић, Рајко Мрђа, Душко Николић, Срђан Николић, Слађана Проданов, Спасоје Шајиновић,Саша Сантовац, Маја Седларевић, Душан Шијан, Горан Тајдић и Перо Врањеш.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је 24. седницу сазвао у складу са чланом 79. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, на предлог Извршног већа АП Војводине, из разлога што је било неопходно да се Одлука о промени назива виших школа чији је оснивач Скупштина Аутономне Покрајине Војводине донесе због веома кратких рокова за расписивање конкурса за упис студената у прву годину студија у високошколским установама у школској 2007/2008. години.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 24. седницу Скупштине АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 24. седницу Скупштине са једном тачком дневног реда:

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА ВИШИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" утврдила дневни ред 24. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА ВИШИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о промени назива виших школа чији је оснивач Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Амандман на Предлог одлуке, који је на тај начин постао саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено није гласало.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за образовање и културу проф. др Золтан Јегеш.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" донела Одлуку о промени назива виших школа чији је оснивач Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на посланичка питања.

Посланичка питања у писаном облику поставио је посланик Душан Шијан (три посланчика питања).

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 18,22 часова.