Saziv 2004-2008
Broj sjednice: 24
Datum održavanja: 05. 06. 2007.
Zapisnik

24. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 05. juna 2007. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 18,17 časova.

Sednicom Skupštine predsedavao je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 72 poslanika.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 80 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: prof. dr Đorđe Bašić, dr Branislav Blažić, Dragan Bozalo, Milan Dunđerski, Goran Ješić, mr Milenko Makivić, Igor Mirović, Stevan Mišković, prof. dr Milijan Popović, Stojan Tintor, Aroksalaši Tibor, Mita Avramov, Veronika Boškov, Suzana Brkić, Čapo Dejan, Dobričinac Siniša, Ljiljana Đurđevac, Đuričić Tihomir, Vesna Fabrik, Borislav Kapor, Stevan Kesejić, Srđo Komazec, Perica Kosanović, Dragana Latovljev, Đorđe Malbaški,Lazar Marjanski,Milorad Mirčić, Goran Milković, Rajko Mrđa, Duško Nikolić, Srđan Nikolić, Slađana Prodanov, Spasoje Šajinović,Saša Santovac, Maja Sedlarević, Dušan Šijan, Goran Tajdić i Pero Vranješ.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je 24. sednicu sazvao u skladu sa članom 79. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na predlog Izvršnog veća AP Vojvodine, iz razloga što je bilo neophodno da se Odluka o promeni naziva viših škola čiji je osnivač Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine donese zbog veoma kratkih rokova za raspisivanje konkursa za upis studenata u prvu godinu studija u visokoškolskim ustanovama u školskoj 2007/2008. godini.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 24. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 24. sednicu Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda:

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O PROMENI NAZIVA VIŠIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" utvrdila dnevni red 24. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PROMENI NAZIVA VIŠIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o promeni naziva viših škola čiji je osnivač Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Amandman na Predlog odluke, koji je na taj način postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se odvojeno nije glasalo.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu prof. dr Zoltan Jegeš.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" donela Odluku o promeni naziva viših škola čiji je osnivač Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na poslanička pitanja.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavio je poslanik Dušan Šijan (tri poslančika pitanja).

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 18,22 časova.