Сазив 2004-2008
Број седнице: 23
Датум одржавања: 15. 05. 2007., наставак 05. 06. 2007.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
23. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 15. маја 2007. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
  2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА,
  3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА,
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ" ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ЗРЕЊАНИНУ,
  6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. 2006-31.12.2006. ГОДИНЕ

У прилогу Вам достављамо записник са 22. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 20. априла 2007. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 04. мај 2007. године

На основу члана 90. став 4. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

Заказујем
23. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 05. јуна 2007. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 13,00 часова.

У наставку седнице разматраће се преостале тачке утврђеног

Дневни ред:

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА,

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА,

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,

10.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ" ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ЗРЕЊАНИНУ,

11.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2006. ДО 31.12.2006. ГОДИНЕ,

12.ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О ГЕРОНТОЛОШКИМ ЦЕНТРИМА ВОЈВОДИНЕ,

13.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете наставку седнице Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 25. маj 2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш