2004 - 2008 összehívás
Az ülések száma: 23
A megtartás időpontja: 15. 05. 2007., nastavak 05. 06. 2007.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
23. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 15. maja 2007. godine (utorak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
  2. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA,
  3. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA,
  4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
  5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA MUZIČKE ŠKOLE "JOSIF MARINKOVIĆ" ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE I VASPITANjE U ZRENjANINU,
  6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01. 2006-31.12.2006. GODINE

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 22. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 20. aprila 2007. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 04. maj 2007. godine

Na osnovu člana 90. stav 4. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

Zakazujem
23. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 05. juna 2007. godine (utorak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 13,00 časova.

U nastavku sednice razmatraće se preostale tačke utvrđenog

Dnevni red:

7. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA,

8. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA,

9. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,

10.PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA MUZIČKE ŠKOLE "JOSIF MARINKOVIĆ" ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE I VASPITANjE U ZRENjANINU,

11.IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2006. DO 31.12.2006. GODINE,

12.PREDLOG ZAKLjUČAKA O GERONTOLOŠKIM CENTRIMA VOJVODINE,

13.PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete nastavku sednice Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 25. maj 2007. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš