Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 22
Датум отримованя: 20. 04. 2007.
Записнїк

Двадесетдруга седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржана је 20. априла 2007. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 13,20 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине, Борислав Новаковић и проф. др мед. сци Бранислава Белић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 112 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Мита Аврамов, мр Ђерђ Озер, Дунђерски Милан, Јакаб Тибор, Комазец Срђо, Николић Срђан и др Тот Тивадор.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника, Скупштини су присуствовали и мр Ђезе Бордаш, в.д. директор Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа, Горан Васић, директор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, дипл. инж. саоб. Перица Манојловић, директор Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине", Небојша Вујков, директор Покрајинског завода за спорт, Ленка Ердељ, директор Педагошког завода Војводине и Весна Шијачки, директор Завода за културу Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да је 22. седницу сазвао за петак, с обзиром да је Скупштина била домаћин Конференције Комитета за културу и образовање Скупштине европских регија која је већ раније била заказана, а 20. априла је завршила са радом.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 22. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 21. седнице Скупштине, одржане 31.марта 2007. године, достављен је посланицима уз сазив за 22. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 21. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 29 гласова "против" усвојила записник са 21. седнице Скупштине, одржане 31.марта 2007. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 22. седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о покрајинским службеницима и
 • Информацију о изради Нацрта закона о имовини аутономне покрајине.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 36 гласа "против" предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Одбор за здравство, социјалну политику и рад, у складу са чланом 132. Пословника Скупштине АП Војводине, повукао из процедуре у Скупштини АП Војводине Предлог закључака о геронтолошким центрима Војводине.

Извршно веће АП Војводине предложило је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о Стратегији запошљавања у Аутономној Покрајини Војводини 2006-2008. године.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за", 31 гласом "против" и једним уздржаним гласом предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 31 гласом "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно предлог усвојила.

Посланичка група Српске радикалне странке предложила је, на основу члана 43. став 2. и члана 84. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 22. седнице прошири новом тачком дневног реда-Предлог закључака поводом недавних изјава г. Андреаса Цобела, немачког амбасадора у Републици Србији и да се уврсти у предложени дневни ред као прва тачка.

Додатно образложење предлога дао је Милорад Мирчић, председник Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 45 гласова "за" и 28 гласова "против" није усвојила предлог.

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 30 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт АП Војводине предложило је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о именовању директора и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору и
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 30 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се споји расправа поводом Информације коју је предложила посланичка група "Коалиција заједно за Војводину" и Информације коју је предложило Извршно веће о изради Нацрта закона о имовини аутономне покрајине, по хитном поступку.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 35 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 22. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ",
 2. ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБИ ДА СЕ ХИТНО ДОНЕСЕ ЗАКОН О ИМОВИНИ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ИНФОРМАЦИЈА О ИЗРАДИ НАЦРТА ЗАКОНА О ИМОВИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ,
 4. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2006. ГОДИНУ,
 5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2006. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР -31. ДЕЦЕМБАР 2006. ГОДИНЕ,
 7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ГОДИШЊИМ ОБРАЧУНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2006. ГОДИНУ,
 8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2006. ГОДИНУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ,
 9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006.ГОДИНУ,
 10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У 2006. ГОДИНИ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ ЗАПОШЉАВАЊА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 2006-2008.ГОДИНЕ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА,
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ,
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за", 34 гласа "против" и једним уздржаним гласом утврдила дневни ред 22. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 30 гласова "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ"

Републичка агенција за просторно планирање, на основу члана 24. став 4. Закона о планирању и изградњи, доставила је Скупштини Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Горње Подунавље" на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:др Живорад Смиљанић, Миленко Илић, Стеван Кесејић, Душан Шијан, Ваш Тибор, Рајко Мрђа, Томислав Богуновић, Милорад Мирчић, Донка Станчић и Владимир Зеленовић, покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 75 гласова "за" и 27 гласова "против" донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Горње Подунавље".

 


2. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБИ ДА СЕ ХИТНО ДОНЕСЕ ЗАКОН О ИМОВИНИ ВОЈВОДИНЕ И


3. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ИЗРАДИ НАЦРТА ЗАКОНА О ИМОВИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

Посланичка група "Коалиција заједно за Војводину" утврдила је Информацију о потреби да се хитно донесе Закон о имовини Војводине са Предлогом закључака и доставила је Скупштини на разматрање и усвајање.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.

Информацију са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да усвоји Информацију и донесе Закључке у предложеном тексту.

Извршно веће АП Војводине утврдило је Информацију о изради Нацрта закона о имовини аутономне покрајине са Предлогом закључака и доставило је Скупштини на разматрање по хитном поступку.

Додатно образложење Информације Извршног већа дао је председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић.

Додатно образложење Информације "Коалиције заједно за Војводину" дала је Маја Седларевић.


 

Председавајући је одредио паузу у трајању од 14,54 до 16,20.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 89 посланика.

Председавајући је посланицима предложио да Скупштина настави са радом док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је отворио претрес поводом 2. и 3. тачке дневног реда.

У претресу су учествовали посланици:др Предраг Бубало, Горан Тајдић, др Живорад Смиљанић, Никола Ћировић, Нада Брегун, Саша Сантовац, проф. др Ђорђе Башић, Милорад Мирчић, Душан Шијан, Мирко Бајић, проф. др Милијан Поповић, Дејан Чапо, Ђула Ласло и мр Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине.

Представница Посланичке групе "Коалиција заједно за Војводину" Маја Седларевић прихватила је Предлог закључака Извршног већа, а с обзиром да су Информације скоро идентичне, председавајући је Информацију Извршног већа АП Војводине са Предлогом закључака ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 21 гласом "против" усвојила Информацију о изради Нацрта закона о имовини аутономне покрајине и донела

Закључке

 1. Усваја се Информација о изради Нацрта закона о имовини аутономне покрајине.
 2. Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да због значаја и комплексности питања припреми Нацрт закона о имовини аутономне покрајине у сарадњи са надлежним републичким органима државне управе након избора нове Владе Републике Србије.

Као основ за израду Нацрта закона, у складу са одредбама новог Устава Републике Србије, користиће се оквири постављени Платформом Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине о положају Аутономне Покрајине Војводине у новом Уставу Републике Србије.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2006. ГОДИНУ

Покрајински омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај за 2006. годину и на основу члана 37. став 5. Одлуке о Покрајинском омбудсману затражио расправу о Извештају.

Извештај Покрајинског омбудсмана претходно су размотрили Одбор за међунационалне односе, Одбор за равноправност полова, Одбор за информисање, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за представке и предлоге, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.

Додатно образложење Извештаја дао је Покрајински омбудсман др Петар Теофиловић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Весна Фабрик, Маја Седларевић, Борислав Капор, др Предраг Бубало, проф. др мед. сци Бранислава Белић, Милена Васић-Ступар, Душан Шијан, Мирко Бајић, Саша Сантовац, проф. др Драгослав Петровић, Горан Милковић, др Велибор Радусиновић, Ароксалаши Тибор, Донка Станчић, др Тамаш Корхец, Руњо Дује, проф. др Светлана Лукић, председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Јадранка Бељан-Балабан, председница Одбора за равноправност полова.

Председавајући је одузео реч посланику Бориславу Капору.

Председавајући је констатовао да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског омбудсмана за 2006. годину, упознала са радом Покрајинског омбудсмана.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2006. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа, на седници одржаној дана 22.01.2007. године, усвојио је Извештај о финансијском пословању Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа за 2006. годину и доставио га Скупштини АП Војводине, ради давања сагласности.

Извештај о финансијском пословању достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности.

Извештај о финансијском пословању и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.Одбор је предложио Скупштини да да сагласност на Извештај о финансијском пословању за 2006. годину.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа за 2006. годину.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2006. ГОДИНЕ

Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. фебруара 2007. године, усвојио је Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 1. јануар-31. децембар 2006. године и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај Гаранцијског фонда достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај Гаранцијског фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да прихвати Извештај о пословању Гаранцијског фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Ласло Гизела, Душан Шијан, Душан Поповић, Сава Свирчевић и др Живорад Смиљанић.

Посланица Ласло Гизела је, у свом излагању, предложила да, приликом ребаланса буџета, Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине има приоритет за докапитализацију.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и три гласа "против" прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 1. јануар-31. децембар 2006. године.

Председавајући је ставио на гласање предлог посланице Ласло Гизеле.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" донела

Закључак

Предлаже се Извршном већу Аутономне Покрајине Војводине, да се приликом утврђивања Предлога одлуке о измени Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину, да приоритет Гаранцијском фонду Аутономне Покрајине Војводине приликом расподеле додатних средстава.


7. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ГОДИШЊИМ ОБРАЧУНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2006. ГОДИНЕ.

Управни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад усвојио је Годишњи извештај о пословању са годишњим обрачуном Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2006. годину и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање.

Годишњи извештај о пословању са годишњим обрачуном достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Годишњи извештај о пословању са годишњим обрачуном претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Годишњи извештај о пословању са годишњим обрачуном.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за", четири гласа "против" и једним уздржаним гласом прихватила Годишњи извештај о пословању са годишњим обрачуном Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2006. годину.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2006. ГОДИНУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ.

Управни одбор Покрајинског завода за спорт је, на седници одржаној 25.01.2007. године, усвојио Извештај о пословању за 2006. годину, који је на основу члана 18. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт, доставио Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање.

Извештај о пословању за 2006. годину достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању за 2006. годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању за 2006. годину Покрајинског завода за спорт.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и шест гласова "против" прихватила Извештај о пословању за 2006. годину Покрајинског завода за спорт.


9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

Педагошки завод Војводине, на основу члана 13. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине, доставио је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2006. годину на разматрање и усвајање.

Извештај о раду за 2006. годину достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај о раду за 2006. годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2006. годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Душан Шијан.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и девет гласова "против" усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2006. годину


10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У 2006. ГОДИНИ

Управни одбор Завода за културу Војводине, на основу члана 16. Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине, доставио је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Извештај о пословању Завода за културу Војводине у 2006. годину на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Завода за културу Војводине у 2006. години.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовала посланица Донка Станчић.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и девет гласова "против" прихватила Извештај о пословању Завода за културу Војводине у 2006. годину.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ ЗАПОШЉАВАЊА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 2006-2008.ГОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о Стратегији запошљавања у Аутономној Покрајини Војводини 2006-2008. године и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за здравство, социјалну политику и рад и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднела је члан Извршног већа и покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Снежана Лакичевић-Стојачић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Живорад Смиљанић, Душан Шијан, Јелена Јевтић, Душан Кузман, Горан Милковић, др Ненад Вуњак, Горан Васић и Снежана Лакићевић-Стојачић, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за" и девет гласова "против" донела Одлуку о Стратегији запошљавања у Аутономној Покрајини Војводини 2006-2008. године.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председник Скупштине АП Војводине поднео је Скупштини Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор, на седници одржаној 16.априла 2007. године, утврдио је Предлог одлуке изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је Мирко Бајић, председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о покрајинским службеницима и доставило га Скупштини на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Душан Шијан и Томислав Богуновић. Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о покрајинским службеницима.


15. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за информисање, на седници 17. априла 2007, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за", једним гласом "против" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 17. априла 2007, утврдио је Предлог одлуке о именовању директора и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о именовању директора и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа.


17. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 17. априла 2007, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 17. априла 2007, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду.


19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 17. априла 2007, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.


20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 17. априла 2007, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и два уздржана гласа донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.

 


Пошто смо окончали рад по утврђеном дневном реду, прешло се на постављање ПОСЛАНИЧКИХ ПИТАЊА.

Посланичко питање у усменом облику поставио је посланик Душан Шијан.

Посланик Томислав Богуновић је, од секретара Скупштине АП Војводине, затражио објашњење у вези са радом Посланичког клуба у Скупштини АП Војводине.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 20,56 часова.