Convocation 2004 - 2008
Session number: 22
Date of event: 20. 04. 2007.
Minutes

Dvadesetdruga sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 20. aprila 2007. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 13,20 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Borislav Novaković i prof. dr med. sci Branislava Belić, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 112 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Mita Avramov, mr Đerđ Ozer, Dunđerski Milan, Jakab Tibor, Komazec Srđo, Nikolić Srđan i dr Tot Tivador.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika, Skupštini su prisustvovali i mr Đeze Bordaš, v.d. direktor Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa, Goran Vasić, direktor Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine, dipl. inž. saob. Perica Manojlović, direktor Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Vojvodine", Nebojša Vujkov, direktor Pokrajinskog zavoda za sport, Lenka Erdelj, direktor Pedagoškog zavoda Vojvodine i Vesna Šijački, direktor Zavoda za kulturu Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je 22. sednicu sazvao za petak, s obzirom da je Skupština bila domaćin Konferencije Komiteta za kulturu i obrazovanje Skupštine evropskih regija koja je već ranije bila zakazana, a 20. aprila je završila sa radom.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 22. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 21. sednice Skupštine, održane 31.marta 2007. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 22. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 21. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i 29 glasova "protiv" usvojila zapisnik sa 21. sednice Skupštine, održane 31.marta 2007. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 22. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o pokrajinskim službenicima i
 • Informaciju o izradi Nacrta zakona o imovini autonomne pokrajine.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 36 glasa "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, u skladu sa članom 132. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, povukao iz procedure u Skupštini AP Vojvodine Predlog zaključaka o gerontološkim centrima Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine predložilo je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o Strategiji zapošljavanja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2006-2008. godine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za", 31 glasom "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 31 glasom "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno predlog usvojila.

Poslanička grupa Srpske radikalne stranke predložila je, na osnovu člana 43. stav 2. i člana 84. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 22. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog zaključaka povodom nedavnih izjava g. Andreasa Cobela, nemačkog ambasadora u Republici Srbiji i da se uvrsti u predloženi dnevni red kao prva tačka.

Dodatno obrazloženje predloga dao je Milorad Mirčić, predsednik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 45 glasova "za" i 28 glasova "protiv" nije usvojila predlog.

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 30 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport AP Vojvodine predložilo je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o imenovanju direktora i odgovornog urednika Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru i
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 30 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se spoji rasprava povodom Informacije koju je predložila poslanička grupa "Koalicija zajedno za Vojvodinu" i Informacije koju je predložilo Izvršno veće o izradi Nacrta zakona o imovini autonomne pokrajine, po hitnom postupku.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 35 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 22. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

 1. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "GORNjE PODUNAVLjE",
 2. INFORMACIJA O POTREBI DA SE HITNO DONESE ZAKON O IMOVINI VOJVODINE,
 3. INFORMACIJA O IZRADI NACRTA ZAKONA O IMOVINI AUTONOMNE POKRAJINE,
 4. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2006. GODINU,
 5. IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2006. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 1. JANUAR -31. DECEMBAR 2006. GODINE,
 7. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA GODIŠNjIM OBRAČUNOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2006. GODINU,
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2006. GODINU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT,
 9. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2006.GODINU,
 10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2006. GODINI,
 11. PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI ZAPOŠLjAVANjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI 2006-2008.GODINE,
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O POKRAJINSKIM SLUŽBENICIMA,
 15. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE,
 16. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA,
 17. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU,
 18. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU,
 19. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 20. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za", 34 glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom utvrdila dnevni red 22. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 30 glasova "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "GORNjE PODUNAVLjE"

Republička agencija za prostorno planiranje, na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji, dostavila je Skupštini Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje" na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:dr Živorad Smiljanić, Milenko Ilić, Stevan Kesejić, Dušan Šijan, Vaš Tibor, Rajko Mrđa, Tomislav Bogunović, Milorad Mirčić, Donka Stančić i Vladimir Zelenović, pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 75 glasova "za" i 27 glasova "protiv" donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje".

 


2. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O POTREBI DA SE HITNO DONESE ZAKON O IMOVINI VOJVODINE I


3. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O IZRADI NACRTA ZAKONA O IMOVINI AUTONOMNE POKRAJINE

Poslanička grupa "Koalicija zajedno za Vojvodinu" utvrdila je Informaciju o potrebi da se hitno donese Zakon o imovini Vojvodine sa Predlogom zaključaka i dostavila je Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.

Informaciju sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da usvoji Informaciju i donese Zaključke u predloženom tekstu.

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Informaciju o izradi Nacrta zakona o imovini autonomne pokrajine sa Predlogom zaključaka i dostavilo je Skupštini na razmatranje po hitnom postupku.

Dodatno obrazloženje Informacije Izvršnog veća dao je predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojan Pajtić.

Dodatno obrazloženje Informacije "Koalicije zajedno za Vojvodinu" dala je Maja Sedlarević.


 

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14,54 do 16,20.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 89 poslanika.

Predsedavajući je poslanicima predložio da Skupština nastavi sa radom dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je otvorio pretres povodom 2. i 3. tačke dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali poslanici:dr Predrag Bubalo, Goran Tajdić, dr Živorad Smiljanić, Nikola Ćirović, Nada Bregun, Saša Santovac, prof. dr Đorđe Bašić, Milorad Mirčić, Dušan Šijan, Mirko Bajić, prof. dr Milijan Popović, Dejan Čapo, Đula Laslo i mr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine.

Predstavnica Poslaničke grupe "Koalicija zajedno za Vojvodinu" Maja Sedlarević prihvatila je Predlog zaključaka Izvršnog veća, a s obzirom da su Informacije skoro identične, predsedavajući je Informaciju Izvršnog veća AP Vojvodine sa Predlogom zaključaka stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 21 glasom "protiv" usvojila Informaciju o izradi Nacrta zakona o imovini autonomne pokrajine i donela

Zaključke

 1. Usvaja se Informacija o izradi Nacrta zakona o imovini autonomne pokrajine.
 2. Zadužuje se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine da zbog značaja i kompleksnosti pitanja pripremi Nacrt zakona o imovini autonomne pokrajine u saradnji sa nadležnim republičkim organima državne uprave nakon izbora nove Vlade Republike Srbije.

Kao osnov za izradu Nacrta zakona, u skladu sa odredbama novog Ustava Republike Srbije, koristiće se okviri postavljeni Platformom Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine o položaju Autonomne Pokrajine Vojvodine u novom Ustavu Republike Srbije.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2006. GODINU

Pokrajinski ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj za 2006. godinu i na osnovu člana 37. stav 5. Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu zatražio raspravu o Izveštaju.

Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana prethodno su razmotrili Odbor za međunacionalne odnose, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za informisanje, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.

Dodatno obrazloženje Izveštaja dao je Pokrajinski ombudsman dr Petar Teofilović.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Vesna Fabrik, Maja Sedlarević, Borislav Kapor, dr Predrag Bubalo, prof. dr med. sci Branislava Belić, Milena Vasić-Stupar, Dušan Šijan, Mirko Bajić, Saša Santovac, prof. dr Dragoslav Petrović, Goran Milković, dr Velibor Radusinović, Aroksalaši Tibor, Donka Stančić, dr Tamaš Korhec, Runjo Duje, prof. dr Svetlana Lukić, predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Jadranka Beljan-Balaban, predsednica Odbora za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je oduzeo reč poslaniku Borislavu Kaporu.

Predsedavajući je konstatovao da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2006. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog ombudsmana.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2006. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa, na sednici održanoj dana 22.01.2007. godine, usvojio je Izveštaj o finansijskom poslovanju Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa za 2006. godinu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, radi davanja saglasnosti.

Izveštaj o finansijskom poslovanju dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Izveštaj o finansijskom poslovanju i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.Odbor je predložio Skupštini da da saglasnost na Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2006. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa za 2006. godinu.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 1. JANUAR-31. DECEMBAR 2006. GODINE

Upravni odbor Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 26. februara 2007. godine, usvojio je Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 1. januar-31. decembar 2006. godine i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj Garancijskog fonda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj Garancijskog fonda prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da prihvati Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Laslo Gizela, Dušan Šijan, Dušan Popović, Sava Svirčević i dr Živorad Smiljanić.

Poslanica Laslo Gizela je, u svom izlaganju, predložila da, prilikom rebalansa budžeta, Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine ima prioritet za dokapitalizaciju.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i tri glasa "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 1. januar-31. decembar 2006. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog poslanice Laslo Gizele.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" donela

Zaključak

Predlaže se Izvršnom veću Autonomne Pokrajine Vojvodine, da se prilikom utvrđivanja Predloga odluke o izmeni Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu, da prioritet Garancijskom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine prilikom raspodele dodatnih sredstava.


7. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA GODIŠNjIM OBRAČUNOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2006. GODINE.

Upravni odbor Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad usvojio je Godišnji izveštaj o poslovanju sa godišnjim obračunom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2006. godinu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje.

Godišnji izveštaj o poslovanju sa godišnjim obračunom dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Godišnji izveštaj o poslovanju sa godišnjim obračunom prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Godišnji izveštaj o poslovanju sa godišnjim obračunom.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za", četiri glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju sa godišnjim obračunom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2006. godinu.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2006. GODINU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT.

Upravni odbor Pokrajinskog zavoda za sport je, na sednici održanoj 25.01.2007. godine, usvojio Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu, koji je na osnovu člana 18. Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za sport, dostavio Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu Pokrajinskog zavoda za sport.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i šest glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu Pokrajinskog zavoda za sport.


9. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2006. GODINU

Pedagoški zavod Vojvodine, na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Pedagoškog zavoda Vojvodine, dostavio je Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2006. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o radu za 2006. godinu dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o radu za 2006. godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2006. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Dušan Šijan.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i devet glasova "protiv" usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2006. godinu


10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2006. GODINI

Upravni odbor Zavoda za kulturu Vojvodine, na osnovu člana 16. Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu Vojvodine, dostavio je Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Izveštaj o poslovanju Zavoda za kulturu Vojvodine u 2006. godinu na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Zavoda za kulturu Vojvodine u 2006. godini.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovala poslanica Donka Stančić.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i devet glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Zavoda za kulturu Vojvodine u 2006. godinu.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI ZAPOŠLjAVANjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI 2006-2008.GODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o Strategiji zapošljavanja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2006-2008. godine i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podnela je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Snežana Lakičević-Stojačić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Živorad Smiljanić, Dušan Šijan, Jelena Jevtić, Dušan Kuzman, Goran Milković, dr Nenad Vunjak, Goran Vasić i Snežana Lakićević-Stojačić, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova "za" i devet glasova "protiv" donela Odluku o Strategiji zapošljavanja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2006-2008. godine.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsednik Skupštine AP Vojvodine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor, na sednici održanoj 16.aprila 2007. godine, utvrdio je Predlog odluke izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je Mirko Bajić, predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O POKRAJINSKIM SLUŽBENICIMA

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o pokrajinskim službenicima i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Dušan Šijan i Tomislav Bogunović. Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o pokrajinskim službenicima.


15. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE

Odbor za informisanje, na sednici 17. aprila 2007, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za", jednim glasom "protiv" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici 17. aprila 2007, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju direktora i odgovornog urednika Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o imenovanju direktora i odgovornog urednika Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa.


17. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici 17. aprila 2007, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici 17. aprila 2007, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.


19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici 17. aprila 2007, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.


20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici 17. aprila 2007, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i dva uzdržana glasa donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

 


Pošto smo okončali rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na postavljanje POSLANIČKIH PITANjA.

Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavio je poslanik Dušan Šijan.

Poslanik Tomislav Bogunović je, od sekretara Skupštine AP Vojvodine, zatražio objašnjenje u vezi sa radom Poslaničkog kluba u Skupštini AP Vojvodine.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 20,56 časova.