Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 22
Датум отримованя: 20. 04. 2007.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
22. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 20. априла 2007. године (петак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 13,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ",
  2. ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБИ ДА СЕ ХИТНО ДОНЕСЕ ЗАКОН О ИМОВИНИ ВОЈВОДИНЕ,
  3. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2006. ГОДИНУ,
  4. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2006. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
  5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР -31. ДЕЦЕМБАР 2006. ГОДИНЕ,
  6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ГОДИШЊИМ ОБРАЧУНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2006. ГОДИНУ,
  7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2006. ГОДИНУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ,
  8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
  9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У 2006. ГОДИНИ,
  10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О ГЕРОНТОЛОШКИМ ЦЕНТРИМА ВОЈВОДИНЕ.

У прилогу Вам достављамо записник са 21. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 31. марта 2007. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 10. април 2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш