Convocation 2004 - 2008
Session number: 22
Date of event: 20. 04. 2007.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
22. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 20. aprila 2007. godine (petak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 13,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "GORNjE PODUNAVLjE",
  2. INFORMACIJA O POTREBI DA SE HITNO DONESE ZAKON O IMOVINI VOJVODINE,
  3. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2006. GODINU,
  4. IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2006. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
  5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 1. JANUAR -31. DECEMBAR 2006. GODINE,
  6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA GODIŠNjIM OBRAČUNOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2006. GODINU,
  7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2006. GODINU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT,
  8. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
  9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2006. GODINI,
  10. PREDLOG ZAKLjUČAKA O GERONTOLOŠKIM CENTRIMA VOJVODINE.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 21. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 31. marta 2007. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 10. april 2007. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš