Saziv 2004-2008
Broj sednice: 21
Datum održavanja: 31. 03. 2007.
Zapisnik

21. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 31. marta 2007. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 13,15 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine je prisustvovalo 112 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Bozalo Dragan, dr Predrag Bubalo, Dobričinac Siniša, Dunđerski Milan, Elezović Dušan, Severinji Pavel i Vasić-Stupar Milena.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je 30. marta 2007. godine preminuo prof. dr Božidar Kovaček, predsednik Matice srpske i pozvao prisutne da minutom ćutanja odaju poštu preminulom prof. dr Kovaček Božidaru.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je 21. sednica Skupštine sazvana u roku kraćem od deset dana i u subotu, s obzirom da Odluka o privremenom finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine za period januar-mart 2007. godine prestaje da važi 31.marta 2007. godine, pa je neophodno doneti Odluku o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu da bi se obezbedili uslovi za nesmetano finansiranje funkcija Pokrajine.

Zapisnik sa 20. sednice Skupštine, održane 20.marta 2007. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 21. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 20. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" usvojila zapisnik sa 20. sednice Skupštine, održane 20. marta 2007. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 21. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 27 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 21. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta, a takođe je predložio da predsednici ili predstavnici poslaničkih grupa imaju mogućnost da u deset minuta izraze stav svoje poslaničke grupe.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 30 glasova "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je amandmane I-IX na Predlog odluke koji su, u smislu člana 135. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, postali sastavni deo Predloga odluke i o njima se odvojeno nije glasalo.

Predlog odluke prethodno je razmatrao Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneli su predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojan Pajtić i član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali poslanici:Martin Zloh, Nikola Ćirović, dr Nenad Vunjak, prof. dr Milijan Popović, Nada Bregun, dr Velibor Radusinović, Robert Karan, Igor Mirović, prof. dr Dragoslav Petrović, Milorad Mirčić, Maja Sedlarević, Jadranka Beljan-Balaban, dr Branislav Blažić, Goran Ješić, Mita Avramov, Milan Aleksić, Dušan Šijan, Goran Tajdić, dr Živorad Smiljanić, Srđan Nikolić, Majorski Jan, Saša Santovac, mr Đerđ Ozer, dr Veronika Boškov, Lazar Marjanski, Mirko Bajić, Dušan Popović, Tihomir Đuričić, Radovan Ninković, Stevan Kesejić, Suzana Brkić, Pero Vranješ, Đorđe Malbaški, Vaš Tibor, Tači Bela, Borislav Kapor, Dejan Čapo, Tomislav Bogunović, Nikolić Duško, Vesna Fabrik, Rajko Mrđa, Goran Milković, mr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, dr Tamaš Korhec, pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine i mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Na poziv predsednika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Milorada Mirčića, poslanici Srpske radikalne stranke napustili su sednicu Skupštine AP Vojvodine kako ne bi učestvovali u donošenju Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje u celini.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova "za" i četiri glasa "protiv" donela Odluku o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu.


Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 18,02 časova.