Сазив 2004-2008
Број седнице: 21
Датум одржавања: 31. 03. 2007.
Записник

21. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 31. марта 2007. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 13,15 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 112 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Бозало Драган, др Предраг Бубало, Добричинац Синиша, Дунђерски Милан, Елезовић Душан, Северињи Павел и Васић-Ступар Милена.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је 30. марта 2007. године преминуо проф. др Божидар Ковачек, председник Матице српске и позвао присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом проф. др Ковачек Божидару.

Председавајући је обавестио посланике да је 21. седница Скупштине сазвана у року краћем од десет дана и у суботу, с обзиром да Одлука о привременом финансирању Аутономне Покрајине Војводине за период јануар-март 2007. године престаје да важи 31.марта 2007. године, па је неопходно донети Одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину да би се обезбедили услови за несметано финансирање функција Покрајине.

Записник са 20. седнице Скупштине, одржане 20.марта 2007. године, достављен је посланицима уз сазив за 21. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 20. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" усвојила записник са 20. седнице Скупштине, одржане 20. марта 2007. године.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 21. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 27 гласова "против" утврдила дневни ред 21. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута, а такође је предложио да председници или представници посланичких група имају могућност да у десет минута изразе став своје посланичке групе.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 30 гласова "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину и доставило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Извршно веће АП Војводине утврдило је амандмане I-IX на Предлог одлуке који су, у смислу члана 135. Пословника Скупштине АП Војводине, постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено није гласало.

Предлог одлуке претходно је разматрао Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднели су председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић и члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали посланици:Мартин Злох, Никола Ћировић, др Ненад Вуњак, проф. др Милијан Поповић, Нада Брегун, др Велибор Радусиновић, Роберт Каран, Игор Мировић, проф. др Драгослав Петровић, Милорад Мирчић, Маја Седларевић, Јадранка Бељан-Балабан, др Бранислав Блажић, Горан Јешић, Мита Аврамов, Милан Алексић, Душан Шијан, Горан Тајдић, др Живорад Смиљанић, Срђан Николић, Мајорски Јан, Саша Сантовац, мр Ђерђ Озер, др Вероника Бошков, Лазар Марјански, Мирко Бајић, Душан Поповић, Тихомир Ђуричић, Радован Нинковић, Стеван Кесејић, Сузана Бркић, Перо Врањеш, Ђорђе Малбашки, Ваш Тибор, Тачи Бела, Борислав Капор, Дејан Чапо, Томислав Богуновић, Николић Душко, Весна Фабрик, Рајко Мрђа, Горан Милковић, мр Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине, др Тамаш Корхец, покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине и мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

На позив председника посланичке групе Српске радикалне странке Милорада Мирчића, посланици Српске радикалне странке напустили су седницу Скупштине АП Војводине како не би учествовали у доношењу Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање у целини.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за" и четири гласа "против" донела Одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину.


На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 18,02 часова.