Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 21
Датум отримованя: 31. 03. 2007.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
21. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 31. марта 2007. године (субота),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 13,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

У прилогу Вам достављамо записник са Двадесете седнице Скупштине АП Војводине, одржане 20. марта 2007. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 27. март 2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш