Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 20
Датум отримованя: 20. 03. 2007.
Записнїк

Двадесета седницa Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 20. марта 2007. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,35 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 114 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Богуновић мр Томислав, Дунђерски Милан, Јешић Горан, Шајин Дарија и Северињи Павел.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника, Скупштини је присуствовао и Бранко Гајин, председник општине Србобран.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 20. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 19. седнице Скупштине, одржане 12. децембра 2006. године, достављен је посланицима уз сазив за 20. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 19. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" усвојила записник са 19. седнице Скупштине, одржане 12. децембра 2006. године.

Посланичка група Социјалистичка партија Србије обавестила је председника Скупштине да ће председник посланичке групе Социјалистичке партије Србије бити посланик др Живорад Смиљанић, а заменик председника посланичке групе посланик Милена Васић-Ступар.

Председавајући је обавестио Скупштину да су посланици Душан Бајатовић, Ђура Мученски, Кишмартон Ото, Ненад Чанак и Игор Бечић, у складу са чланом 80. став 1. тачка 1. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднели оставке на посланичку функцију у Скупштини АП Војводине, због избора на функцију народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

По члану 80. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине предвиђено је да се престанак мандата посланика у Скупштини, констатује на првој наредној седници Скупштине, после пријема обавештења о разлозима за престанак мандата посланика.

Председавајући је констатовао, на основу члана 80. став 2. Одлуке, да је посланицима Душану Бајатовићу и Ђури Мученском престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине подношењем оставке, 12.фебруара 2007. године, а да је посланицима Игору Бечићу, Ненаду Чанку и Кишмартон Оту престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине подношењем оставке, 13. фебруара 2007. године.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на основу предлога Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Предлог за верификацију мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о верификацији мандата посланика.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 97 гласова "за" усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланицима др Ненаду Вуњаку, Љубомиру Коларову, Ђорђу Малбашком и Нади Брегун у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 20. седницу Скупштине АП Војводине.

Посланик Душан Шијан се јавио за реч због повреде члана 86 став 4. и члана 90. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Председавајући је дао објашњење о повреди Пословника.Пошто посланик није био задовољан објашњењем, председавајући је постојање повреде Пословника ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 33 гласа "за", 59 гласова "против" и једним уздржаним гласом одлучила да не постоји повреда Пословника.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Извршно веће АП Војводине, у складу са чланом 132. Пословника Скупштине АП Војводине, повукло из процедуре у Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о стратегији запошљавања у Аутономној Покрајини Војводини 2006-2008. године.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку-Предлог одлуке о покрајинским службеницима.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова "за" и 33 гласа "против" предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине предложило је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда

 • Предлог одлуке о Стратегији "Основни правци технолошког развоја Аутономне Покрајине Војводине" и
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 33 гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о измени Одлуке о правима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" предлог усвојила.

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Информација о проблемима у коришћењу пословног простора НИУ "Хлас људу" и НИУ "Руске слово" из Новог Сада са Предлогом закључака,
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине,
 • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о статусним променама "Dnevnik Vojvodina Press" д.о.о. Нови Сад

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 33 гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за привреду предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 33 гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за пољопривреду предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 33 гласа "против" предлог усвојила.

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ "ОСНОВНИ ПРАВЦИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ",
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
 3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ-НОВЕЛИРАНА ЕX POST АНАЛИЗА ПРИВРЕДЕ АП ВОЈВОДИНЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2004.-31. ОКТОБАР 2006. ГОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ИЗ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2004.-2007. ГОДИНЕ,
 5. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОБЛЕМИМА СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ И ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 10. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОБЛЕМИМА У КОРИШЋЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НИУ "ХЛАС ЉУДУ" И НИУ "РУСКЕ СЛОВО" ИЗ НОВОГ САДА,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА "DNEVNIK VOJVODINA PRESS" Д.О.О НОВИ САД
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 33 гласа "против" утврдила дневни ред 20. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 33 гласа "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ "ОСНОВНИ ПРАВЦИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ"

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о Стратегији "Основни правци технолошког развоја Аутономне Покрајине Војводине" и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за привреду и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Мајорски Јан, Горан Васић, Душан Шијан, Лазар Марјански, проф.др Светлана Лукић, Горан Тајдић, проф. др Ђорђе Башић, Бошков Вероника, др Даниел Петаковић, Борислав Капор, Селеши Ђенђи, Ваш Тибор, Радован Нинковић, Саша Сантовац, др Бранислав Блажић, др Бранислава Белић, Сузана Бркић, Милорад Мирчић, др Живорад Смиљанић и проф.др Драгослав Петровић, покрајински секретар за науку и технолошки развој.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 67 гласова "за", 23 гласа "против" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о Стратегији "Основни правци технолошког развоја Аутономне Покрајине Војводине".


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

Одбор за буџет и финансије, на седници одржаној 23. фебруара 2007. године, утврдио је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2006. годину и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога дао је Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије.

Посланик Милорад Мирчић јавио се за реч због повреде члана 91. и члана 92. Пословника Скупштине АП Војводине.

Председавајући је дао објашњење о повреди Пословника.Пошто посланик није био задовољан објашњењем, председавајући је постојање повреде Пословника ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 54 гласа "против" одлучила да не постоји повреда Пословника.

Председавајући је одузео реч посланику Милораду Мирчићу због повреде реда на седници Скупштине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Вероника Бошков, Стеван Кесејић, Мита Аврамов и Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 58 гласова "за" и 21 глас "против" донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2006. годину.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ-НОВЕЛИРАНА ЕX POST АНАЛИЗА ПРИВРЕДЕ АП ВОЈВОДИНЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2004.-31. ОКТОБАР 2006. ГОДИНЕ

Председавајући је предложио да се обједини претрес за 3. и 4. тачку дневног реда, што је Скупштина прихватила.

Посланик Милорад Мирчић јавио се за реч због повреде члана 91. и члана 85.став 2. Пословника Скупштине АП Војводине.

Председавајући је дао објашњење о повреди Пословника.Пошто посланик није био задовољан објашњењем, председавајући је постојање повреде Пословника ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 26 гласова "за", 58 гласа "против" и три уздржана гласа одлучила да не постоји повреда Пословника.

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине-новелирана еx post анализа привреде АП Војводине са Извештајем о реализацији програма привредног развоја АП Војводине за период 2004.-31. октобар 2006. године са Предлогом закључака и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог програма са Предлогом закључака претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за приватизацију, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Програм у предложеном тексту са Закључцима.

Додатно образложење поводом 3. и 4. тачке дневног реда дали су председник Извршног већа АП Војводине Бојан Пајтић и члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа Иштван Пастор.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 14,30 до 15,45.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 77 посланика.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:др Ненад Вуњак, Ласло Гизела, Мирослав Грубанов, проф.др Милијан Поповић, Илија Селаковић,Борислав Капор, Сава Свирчевић, Мита Аврамов, Рајко Мрђа, проф.др Ђорђе Башић, Милорад Мирчић, Душко Николић, Душан Шијан, Душан Поповић, Саша Сантовац, Селеши Ђенђи, мр Ђерђ Озер, Тихомир Ђуричић и Иштван Пастор, покрајински секретар за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа.

Председавајући је одузео реч посланику Душану Шијану због повреде реда на седници Скупштине.

Председавајући је ставио Предлог програма са Извештајем о реализацији и Предлогом закључака на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за", 12 гласова "против" и три уздржана гласа донела Програм привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине-новелирана еx post анализа привреде АП Војводине са Извештајем о реализацији програма привредног развоја АП Војводине за период 2004.-31. октобар 2006. године и

Закључке

 1. Програм привредног развоја АП Војводине- новелирана ex post анализа привреде АП Војводине, са Извештајем о реализацији програма привредног развоја АП Војводине за период 2004. година-31. октобар 2006.године, потврдио је конзистентност и кохерентност Програма привредног развоја АП Војводине у светлу насталих социо-економских промена у региону, а евалуација имплементације 14 приоритетних програма Програма привредног развоја АП Војводине конзистентност приоритета и програма иницијално дефинисаних у Оперативном плану.
 2. Остварен је напредак у постизању програмских циљева (дефинисаних у Оперативном плану и операционализованих кроз листу индикатора за сваки од појединачних програма).
 3. Анализа индикатора резултата (упоређивање планираних активности са реализованим активностима и то од почетка имплементације Програма, до 31. 10. 2006. године) потврдила је одрживост постојећих индикатора дефинисаних у Оперативном програму, за сваки програм појединачно, а у складу са исказаним потребама вршиће се измене.
 4. Констатује се да је од 14.11. 2004. године до 31.10.2006. године, на имплементацију 14 програма Привредног развоја АП Војводине усмерено 2.433.439,59 Еура из буџета АП Војводине и 439.481,62 Еура донаторских средстава.
 5. Задужује се Координациона група за рад на припреми имплементације Плана привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине и Канцеларија за техничку подршку имплементације Плана привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине, да предузму потребне кораке на побољшању имплементационе перформантности у организационом, административном и финансијском смислу, изменом структуре извора финансирања приоритетних програма привредног развоја АП Војводине.

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ИЗ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2004.-2007. ГОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период од 2004.-2007. године и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за пољопривреду, Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за", 13 гласова "против" и два уздржана гласа донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период од 2004.-2007. године.


5. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПРОБЛЕМИМА СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ И ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Посланичка група "Коалиција заједно за Војводину" доставила је Скупштини Информацију о проблемима спровођења Закона о пољопривредном земљишту и издавању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини са Предлогом закључака на разматрање и усвајање.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће је предложило да се текст тачке 2. Предлога закључака замени и да се ова тачка дода као трећа.

Информацију са Предлогом закључака је претходно размотрио Одбор за пољопривреду.Одбор је предложио Скупштини да усвоји Информацију и предложио допуну Закључака са којом се сагласио представник предлагача.

Додатно образложење Информације дала је представник предлагача посланица Маја Седларевић.

Поводом Информације посланицима су се обратили покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Данијел Петровић и Бранко Гајин, председник општине Србобран.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Мирослав Грубанов, др Велибор Радусиновић, др Бранислав Блажић, Роберт Каран, Тихомир Ђуричић, др Живорад Смиљанић, др Предраг Бубало, Маја Седларевић, Мирко Бајић, Драгана Латовљев, Шандор Јожеф, Стеван Кесејић, Ласло Ђула и Душан Шијан.

Председавајући је посланицима предложио да Скупштина настави са радом док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 53 гласа "за" предлог усвојила.

У наставку, седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Информацију са Предлогом закључака. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 54 гласа "за" и 12 гласова "пр΀¾тив" усвојила Информацију о проблемима спровођења Закона о пољопривредном земљишту и издавању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и донела

Закључке

 1. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине прихвата Информацију о проблемима спровођења Закона о пољопривредном земљишту и издавању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и подржава предузете мере од стране локалне самоуправе Србобран, обзиром да се одуговлачењем поступка издавања државног земљишта у закуп наноси огромна штета буџету локалне самоуправе, буџету АП Војводине и буџ΀µту Републике Србије.
 2. Задужује се Извршно веће АП Војводине да подстиче и координира органе локалне самуправе у АП Војводини и Министарство пољопривреде, са циљем да се у свим јединицама локалне самоуправе у складу са законом спроведе поступак издавања државног земљишта у закуп.
 3. Због проблема који се јављају у примени Закона о пољопривредном земљишту, задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да припреми Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту, са текстом Предлога закона и достави га Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на даљи поступак.

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Душан Шијан, посланик у Скупштини АП Војводине, доставио је Скупштини Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке је достављен Извршном већу АП Војводине, на мишљење.Извршно веће је предложило да се Предлог одлуке не прихвати, из разлога наведених у мишљењу.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да не донесе Одлуку.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је предлагач- посланик Душан Шијан.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 10 гласова "за", 54 гласа "против" и једним уздржаним гласом није донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

На предлог посланика др Бранислава Блажића председавајући је утврдио кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатово да је присутно 65 посланика.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о покрајинским службеницима и доставило га Скупштини на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:др Бранислав Блажић, Душан Шијан,Душан Кузман,проф. др Ђорђе Башић, потпредседник Скупштине АП Војводине и др Тамаш Корхец, покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине.

У наставку седницом је председавао Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.

Потпредседник Скупштине АП Војводине проф. др Ђорђе Башић, у претресу је предложио да се Одлука допуни тако да се примењује и на запослене у Скупштини АП Војводине.

Посланик Душан Кузман је предложио да се измени текст преамбуле Предлога одлуке.

Председавајући је ставио Предлог одлуке са Закључцима на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о покрајинским службеницима са Закључцима.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања је, на седници од 13. марта 2007. године, утврдио Предлог одлуке о измени Одлуке о правима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће је у свом мишљењу предложило Скупштини да донесе Закључак.

Додатно образложење Предлога дао је Бајић Мирко, председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке са Предлогом закључка Извршног већа на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" донела Одлуку о измени Одлуке о правима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и

Закључак

Обавезује се Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, да приликом утврђивања предлога допуна Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, претходно прибави мишљење Покрајинског секретаријата за финансије-о буџетским могућностима.


10. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПРОБЛЕМИМА У КОРИШЋЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НИУ "ХЛАС ЉУДУ" И НИУ "РУСКЕ СЛОВО" ИЗ НОВОГ САДА

Одбор за информисање поднео је Скупштини Информацију о проблемима у коришћењу пословног простора НИУ "Хлас људу" и НИУ "Руске слово" из Новог Сада са Предлогом закључака на разматрање и усвајање.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Информацију са Предлогом закључака на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" усвојила Информацију о проблемима у коришћењу пословног простора НИУ "Хлас људу" и НИУ "Руске слово" из Новог Сада и донела

Закључке

 1. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине сматра оправданим захтев НИУ "Хлас људу" и НИУ "Руске слово" из Новог Сада за обезбеђивањем одговарајућег пословног простора за обављање новинско-издавачке делатности на словачком, односно русинском језику,
 2. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине задужује Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, надлежни покрајински орган управе и службу, да х и т н о у оквиру својих надлежности изнађу решење, односно спроведу потребне правне поступке за обезеђивање и давање на коришћење одговарајућег пословног простора НИУ "Хлас људу" и НИУ "Руске слово" за обављање новинско-издавачке делатности на словачком, односно русинском језику.

11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за информисање, на седници одржаној 16. марта 2007. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за" и два уздржана гласа донела Одлуку о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.


12. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА "DNEVNIK VOJVODINA PRESS" Д.О.О НОВИ САД

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о статусним променама "Dnevnik Vojvodina Press" д.о.о Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за информисање и предложио Скупштини да донесе Одлуку са исправком.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о статусним променама "Dnevnik Vojvodina Press" д.о.о Нови Сад.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за привреду, на седници одржаној 16. марта 2007. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и шест уздржаних гласова донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.

 


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и два уздржана гласа донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН

Одбор за пољопривреду, на седници одржаној 19. марта 2007. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадини и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за" и два уздржана гласа донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадини.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Одбор за пољопривреду, на седници одржаној 19. марта 2007. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и два уздржана гласа донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.

 


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања усмено су поставили посланици: Душан Поповић, др Ђорђе Богдановић и Стеван Мишковић.

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици:Душан Шијан (два посланичка питања), Рајко Мрђа и Перо Врањеш.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 19,44 часова.