Convocation 2004 - 2008
Session number: 20
Date of event: 20. 03. 2007.
Minutes

Dvadeseta sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 20. marta 2007. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,35 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 114 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Bogunović mr Tomislav, Dunđerski Milan, Ješić Goran, Šajin Darija i Severinji Pavel.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika, Skupštini je prisustvovao i Branko Gajin, predsednik opštine Srbobran.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 20. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 19. sednice Skupštine, održane 12. decembra 2006. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 20. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 19. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" usvojila zapisnik sa 19. sednice Skupštine, održane 12. decembra 2006. godine.

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije obavestila je predsednika Skupštine da će predsednik poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije biti poslanik dr Živorad Smiljanić, a zamenik predsednika poslaničke grupe poslanik Milena Vasić-Stupar.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da su poslanici Dušan Bajatović, Đura Mučenski, Kišmarton Oto, Nenad Čanak i Igor Bečić, u skladu sa članom 80. stav 1. tačka 1. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podneli ostavke na poslaničku funkciju u Skupštini AP Vojvodine, zbog izbora na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Po članu 80. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine predviđeno je da se prestanak mandata poslanika u Skupštini, konstatuje na prvoj narednoj sednici Skupštine, posle prijema obaveštenja o razlozima za prestanak mandata poslanika.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 80. stav 2. Odluke, da je poslanicima Dušanu Bajatoviću i Đuri Mučenskom prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine podnošenjem ostavke, 12.februara 2007. godine, a da je poslanicima Igoru Bečiću, Nenadu Čanku i Kišmarton Otu prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine podnošenjem ostavke, 13. februara 2007. godine.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na osnovu predloga Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Predlog za verifikaciju mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 97 glasova "za" usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslanicima dr Nenadu Vunjaku, Ljubomiru Kolarovu, Đorđu Malbaškom i Nadi Bregun u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 20. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Poslanik Dušan Šijan se javio za reč zbog povrede člana 86 stav 4. i člana 90. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je dao objašnjenje o povredi Poslovnika.Pošto poslanik nije bio zadovoljan objašnjenjem, predsedavajući je postojanje povrede Poslovnika stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 33 glasa "za", 59 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom odlučila da ne postoji povreda Poslovnika.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Izvršno veće AP Vojvodine, u skladu sa članom 132. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, povuklo iz procedure u Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o strategiji zapošljavanja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2006-2008. godine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku-Predlog odluke o pokrajinskim službenicima.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova "za" i 33 glasa "protiv" predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine predložilo je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda

 • Predlog odluke o Strategiji "Osnovni pravci tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine" i
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 33 glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o izmeni Odluke o pravima poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" predlog usvojila.

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Informacija o problemima u korišćenju poslovnog prostora NIU "Hlas ljudu" i NIU "Ruske slovo" iz Novog Sada sa Predlogom zaključaka,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine,
 • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o statusnim promenama "Dnevnik Vojvodina Press" d.o.o. Novi Sad

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 33 glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za privredu predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 33 glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za poljoprivredu predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 33 glasa "protiv" predlog usvojila.

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI "OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE",
 2. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
 3. PREDLOG PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE-NOVELIRANA EX POST ANALIZA PRIVREDE AP VOJVODINE SA IZVEŠTAJEM O REALIZACIJI PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AP VOJVODINE ZA PERIOD 2004.-31. OKTOBAR 2006. GODINE,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU LISTE PROGRAMA ZA REALIZACIJU PRIORITETA IZ PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD OD 2004.-2007. GODINE,
 5. INFORMACIJA O PROBLEMIMA SPROVOĐENjA ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU I IZDAVANjU U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI,
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 8. PREDLOG ODLUKE O POKRAJINSKIM SLUŽBENICIMA,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O PRAVIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 10. INFORMACIJA O PROBLEMIMA U KORIŠĆENjU POSLOVNOG PROSTORA NIU "HLAS LjUDU" I NIU "RUSKE SLOVO" IZ NOVOG SADA,
 11. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE,
 12. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNIM PROMENAMA "DNEVNIK VOJVODINA PRESS" D.O.O NOVI SAD
 13. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 15. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN,
 16. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 33 glasa "protiv" utvrdila dnevni red 20. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 33 glasa "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI "OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE"

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o Strategiji "Osnovni pravci tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine" i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za privredu i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Majorski Jan, Goran Vasić, Dušan Šijan, Lazar Marjanski, prof.dr Svetlana Lukić, Goran Tajdić, prof. dr Đorđe Bašić, Boškov Veronika, dr Daniel Petaković, Borislav Kapor, Seleši Đenđi, Vaš Tibor, Radovan Ninković, Saša Santovac, dr Branislav Blažić, dr Branislava Belić, Suzana Brkić, Milorad Mirčić, dr Živorad Smiljanić i prof.dr Dragoslav Petrović, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 67 glasova "za", 23 glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o Strategiji "Osnovni pravci tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine".


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2006. GODINU

Odbor za budžet i finansije, na sednici održanoj 23. februara 2007. godine, utvrdio je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2006. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije.

Poslanik Milorad Mirčić javio se za reč zbog povrede člana 91. i člana 92. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je dao objašnjenje o povredi Poslovnika.Pošto poslanik nije bio zadovoljan objašnjenjem, predsedavajući je postojanje povrede Poslovnika stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 54 glasa "protiv" odlučila da ne postoji povreda Poslovnika.

Predsedavajući je oduzeo reč poslaniku Miloradu Mirčiću zbog povrede reda na sednici Skupštine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Veronika Boškov, Stevan Kesejić, Mita Avramov i Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 58 glasova "za" i 21 glas "protiv" donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2006. godinu.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE-NOVELIRANA EX POST ANALIZA PRIVREDE AP VOJVODINE SA IZVEŠTAJEM O REALIZACIJI PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AP VOJVODINE ZA PERIOD 2004.-31. OKTOBAR 2006. GODINE

Predsedavajući je predložio da se objedini pretres za 3. i 4. tačku dnevnog reda, što je Skupština prihvatila.

Poslanik Milorad Mirčić javio se za reč zbog povrede člana 91. i člana 85.stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je dao objašnjenje o povredi Poslovnika.Pošto poslanik nije bio zadovoljan objašnjenjem, predsedavajući je postojanje povrede Poslovnika stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 26 glasova "za", 58 glasa "protiv" i tri uzdržana glasa odlučila da ne postoji povreda Poslovnika.

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine-novelirana ex post analiza privrede AP Vojvodine sa Izveštajem o realizaciji programa privrednog razvoja AP Vojvodine za period 2004.-31. oktobar 2006. godine sa Predlogom zaključaka i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog programa sa Predlogom zaključaka prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za privatizaciju, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Program u predloženom tekstu sa Zaključcima.

Dodatno obrazloženje povodom 3. i 4. tačke dnevnog reda dali su predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine Bojan Pajtić i član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća Ištvan Pastor.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14,30 do 15,45.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 77 poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:dr Nenad Vunjak, Laslo Gizela, Miroslav Grubanov, prof.dr Milijan Popović, Ilija Selaković,Borislav Kapor, Sava Svirčević, Mita Avramov, Rajko Mrđa, prof.dr Đorđe Bašić, Milorad Mirčić, Duško Nikolić, Dušan Šijan, Dušan Popović, Saša Santovac, Seleši Đenđi, mr Đerđ Ozer, Tihomir Đuričić i Ištvan Pastor, pokrajinski sekretar za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća.

Predsedavajući je oduzeo reč poslaniku Dušanu Šijanu zbog povrede reda na sednici Skupštine.

Predsedavajući je stavio Predlog programa sa Izveštajem o realizaciji i Predlogom zaključaka na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za", 12 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa donela Program privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine-novelirana ex post analiza privrede AP Vojvodine sa Izveštajem o realizaciji programa privrednog razvoja AP Vojvodine za period 2004.-31. oktobar 2006. godine i

Zaključke

 1. Program privrednog razvoja AP Vojvodine- novelirana ex post analiza privrede AP Vojvodine, sa Izveštajem o realizaciji programa privrednog razvoja AP Vojvodine za period 2004. godina-31. oktobar 2006.godine, potvrdio je konzistentnost i koherentnost Programa privrednog razvoja AP Vojvodine u svetlu nastalih socio-ekonomskih promena u regionu, a evaluacija implementacije 14 prioritetnih programa Programa privrednog razvoja AP Vojvodine konzistentnost prioriteta i programa inicijalno definisanih u Operativnom planu.
 2. Ostvaren je napredak u postizanju programskih ciljeva (definisanih u Operativnom planu i operacionalizovanih kroz listu indikatora za svaki od pojedinačnih programa).
 3. Analiza indikatora rezultata (upoređivanje planiranih aktivnosti sa realizovanim aktivnostima i to od početka implementacije Programa, do 31. 10. 2006. godine) potvrdila je održivost postojećih indikatora definisanih u Operativnom programu, za svaki program pojedinačno, a u skladu sa iskazanim potrebama vršiće se izmene.
 4. Konstatuje se da je od 14.11. 2004. godine do 31.10.2006. godine, na implementaciju 14 programa Privrednog razvoja AP Vojvodine usmereno 2.433.439,59 Eura iz budžeta AP Vojvodine i 439.481,62 Eura donatorskih sredstava.
 5. Zadužuje se Koordinaciona grupa za rad na pripremi implementacije Plana privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine i Kancelarija za tehničku podršku implementacije Plana privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, da preduzmu potrebne korake na poboljšanju implementacione performantnosti u organizacionom, administrativnom i finansijskom smislu, izmenom strukture izvora finansiranja prioritetnih programa privrednog razvoja AP Vojvodine.

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU LISTE PROGRAMA ZA REALIZACIJU PRIORITETA IZ PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD OD 2004.-2007. GODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste programa za realizaciju prioriteta iz Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period od 2004.-2007. godine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za poljoprivredu, Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za", 13 glasova "protiv" i dva uzdržana glasa donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste programa za realizaciju prioriteta iz Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period od 2004.-2007. godine.


5. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O PROBLEMIMA SPROVOĐENjA ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU I IZDAVANjU U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Poslanička grupa "Koalicija zajedno za Vojvodinu" dostavila je Skupštini Informaciju o problemima sprovođenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu i izdavanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sa Predlogom zaključaka na razmatranje i usvajanje.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće je predložilo da se tekst tačke 2. Predloga zaključaka zameni i da se ova tačka doda kao treća.

Informaciju sa Predlogom zaključaka je prethodno razmotrio Odbor za poljoprivredu.Odbor je predložio Skupštini da usvoji Informaciju i predložio dopunu Zaključaka sa kojom se saglasio predstavnik predlagača.

Dodatno obrazloženje Informacije dala je predstavnik predlagača poslanica Maja Sedlarević.

Povodom Informacije poslanicima su se obratili pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Danijel Petrović i Branko Gajin, predsednik opštine Srbobran.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Miroslav Grubanov, dr Velibor Radusinović, dr Branislav Blažić, Robert Karan, Tihomir Đuričić, dr Živorad Smiljanić, dr Predrag Bubalo, Maja Sedlarević, Mirko Bajić, Dragana Latovljev, Šandor Jožef, Stevan Kesejić, Laslo Đula i Dušan Šijan.

Predsedavajući je poslanicima predložio da Skupština nastavi sa radom dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 53 glasa "za" predlog usvojila.

U nastavku, sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Informaciju sa Predlogom zaključaka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 54 glasa "za" i 12 glasova "pr΀¾tiv" usvojila Informaciju o problemima sprovođenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu i izdavanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i donela

Zaključke

 1. Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine prihvata Informaciju o problemima sprovođenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu i izdavanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i podržava preduzete mere od strane lokalne samouprave Srbobran, obzirom da se odugovlačenjem postupka izdavanja državnog zemljišta u zakup nanosi ogromna šteta budžetu lokalne samouprave, budžetu AP Vojvodine i budž΀µtu Republike Srbije.
 2. Zadužuje se Izvršno veće AP Vojvodine da podstiče i koordinira organe lokalne samuprave u AP Vojvodini i Ministarstvo poljoprivrede, sa ciljem da se u svim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa zakonom sprovede postupak izdavanja državnog zemljišta u zakup.
 3. Zbog problema koji se javljaju u primeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu, zadužuje se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine da pripremi Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sa tekstom Predloga zakona i dostavi ga Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na dalji postupak.

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Dušan Šijan, poslanik u Skupštini AP Vojvodine, dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmeni Odluke o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine, na mišljenje.Izvršno veće je predložilo da se Predlog odluke ne prihvati, iz razloga navedenih u mišljenju.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da ne donese Odluku.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je predlagač- poslanik Dušan Šijan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 10 glasova "za", 54 glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije donela Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE.

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na predlog poslanika dr Branislava Blažića predsedavajući je utvrdio kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovo da je prisutno 65 poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O POKRAJINSKIM SLUŽBENICIMA

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o pokrajinskim službenicima i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:dr Branislav Blažić, Dušan Šijan,Dušan Kuzman,prof. dr Đorđe Bašić, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine i dr Tamaš Korhec, pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine.

U nastavku sednicom je predsedavao Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine prof. dr Đorđe Bašić, u pretresu je predložio da se Odluka dopuni tako da se primenjuje i na zaposlene u Skupštini AP Vojvodine.

Poslanik Dušan Kuzman je predložio da se izmeni tekst preambule Predloga odluke.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke sa Zaključcima na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o pokrajinskim službenicima sa Zaključcima.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O PRAVIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja je, na sednici od 13. marta 2007. godine, utvrdio Predlog odluke o izmeni Odluke o pravima poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće je u svom mišljenju predložilo Skupštini da donese Zaključak.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je Bajić Mirko, predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke sa Predlogom zaključka Izvršnog veća na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" donela Odluku o izmeni Odluke o pravima poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i

Zaključak

Obavezuje se Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Skupštine AP Vojvodine, da prilikom utvrđivanja predloga dopuna Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, prethodno pribavi mišljenje Pokrajinskog sekretarijata za finansije-o budžetskim mogućnostima.


10. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O PROBLEMIMA U KORIŠĆENjU POSLOVNOG PROSTORA NIU "HLAS LjUDU" I NIU "RUSKE SLOVO" IZ NOVOG SADA

Odbor za informisanje podneo je Skupštini Informaciju o problemima u korišćenju poslovnog prostora NIU "Hlas ljudu" i NIU "Ruske slovo" iz Novog Sada sa Predlogom zaključaka na razmatranje i usvajanje.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Informaciju sa Predlogom zaključaka na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" usvojila Informaciju o problemima u korišćenju poslovnog prostora NIU "Hlas ljudu" i NIU "Ruske slovo" iz Novog Sada i donela

Zaključke

 1. Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine smatra opravdanim zahtev NIU "Hlas ljudu" i NIU "Ruske slovo" iz Novog Sada za obezbeđivanjem odgovarajućeg poslovnog prostora za obavljanje novinsko-izdavačke delatnosti na slovačkom, odnosno rusinskom jeziku,
 2. Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine zadužuje Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, nadležni pokrajinski organ uprave i službu, da h i t n o u okviru svojih nadležnosti iznađu rešenje, odnosno sprovedu potrebne pravne postupke za obezeđivanje i davanje na korišćenje odgovarajućeg poslovnog prostora NIU "Hlas ljudu" i NIU "Ruske slovo" za obavljanje novinsko-izdavačke delatnosti na slovačkom, odnosno rusinskom jeziku.

11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE

Odbor za informisanje, na sednici održanoj 16. marta 2007. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova "za" i dva uzdržana glasa donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.


12. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNIM PROMENAMA "DNEVNIK VOJVODINA PRESS" D.O.O NOVI SAD

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o statusnim promenama "Dnevnik Vojvodina Press" d.o.o Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za informisanje i predložio Skupštini da donese Odluku sa ispravkom.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o statusnim promenama "Dnevnik Vojvodina Press" d.o.o Novi Sad.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za privredu, na sednici održanoj 16. marta 2007. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i šest uzdržanih glasova donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i dva uzdržana glasa donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN

Odbor za poljoprivredu, na sednici održanoj 19. marta 2007. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradini i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova "za" i dva uzdržana glasa donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradini.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD

Odbor za poljoprivredu, na sednici održanoj 19. marta 2007. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i dva uzdržana glasa donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.

 


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja usmeno su postavili poslanici: Dušan Popović, dr Đorđe Bogdanović i Stevan Mišković.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici:Dušan Šijan (dva poslanička pitanja), Rajko Mrđa i Pero Vranješ.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 19,44 časova.