Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 20
Датум отримованя: 20. 03. 2007.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
20. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 20. марта 2007. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
  2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ-НОВЕЛИРАНА ЕX POST АНАЛИЗА ПРИВРЕДЕ АП ВОЈВОДИНЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2004.-31. ОКТОБАР 2006. ГОДИНЕ,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ИЗ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2004.-2007. ГОДИНЕ,
  4. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОБЛЕМИМА СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ И ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ,
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ ЗАПОШЉАВАЊА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 2006.-2008. ГОДИНЕ,
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ.

У прилогу Вам достављамо записник са Деветнаесте седнице Скупштине АП Војводине, одржане 12. децембра 2006. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 10. март 2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш