Saziv 2004-2008
Broj sjednice: 20
Datum održavanja: 20. 03. 2007.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
20. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 20. marta 2007. godine (utorak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
  2. PREDLOG PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE-NOVELIRANA EX POST ANALIZA PRIVREDE AP VOJVODINE SA IZVEŠTAJEM O REALIZACIJI PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AP VOJVODINE ZA PERIOD 2004.-31. OKTOBAR 2006. GODINE,
  3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU LISTE PROGRAMA ZA REALIZACIJU PRIORITETA IZ PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD OD 2004.-2007. GODINE,
  4. INFORMACIJA O PROBLEMIMA SPROVOĐENjA ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU I IZDAVANjU U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI,
  5. PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI ZAPOŠLjAVANjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI 2006.-2008. GODINE,
  6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa Devetnaeste sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 12. decembra 2006. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 10. mart 2007. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš