Сазив 2004-2008
Број седнице: 19
Датум одржавања: 12. 12. 2006.
Записник

Деветнаеста седницa Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 19. децембра 2006. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,30 часова.

 

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

 

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 100 посланика.

 

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Драган Бозало, мр Драган Божић, Предраг Бубало, Горан Јешић, Игор Мировић, Спасоје Шајиновић, Северињи Павел и Перо Врањеш.

 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

 

На позив председника, Скупштини су присуствовали и Ленка Ердељ, директор Педагошког завода Војводине и Бранислав Радановић, директор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине".

 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања доставио је Скупштини Закључак којим се предлаже да Скупштина констатује престанак мандата посланику Туркоане Кузману, изабраном са Изборне листе "Демократска странка-Борис Тадић", због поднете оставке.

 

Председавајући је констатовао, на основу члана 80. став 2. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је Туркоане Кузману 14. новембра 2006. године, подношењем оставке, престао мандат посланика у Скупштини.

 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на основу предлога Покрајинске изборне комисије доставио је Скупштини Предлог за верификацију мандата посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

 

Председавајући је ставио на гласање Извештај о верификацији мандата посланика.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланику Ковач Матији у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

 

Председавајући је констатовао да је председник посланичке групе "Г-17 плус" обавестила председника Скупштине да је посланик Павел Северињи иступио из те посланичке групе, те да је сходно члану 41. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине посланичка група "Г-17 плус" престала да постоји.

 

Председавајући је констатовао да је председник посланичке групе Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине, у складу са чланом 42. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, обавестио председника Скупштине да је посланик Павел Северињи приступио посланичкој групи Демократске странке Србије.

 

Председавајући је констатовао да је председник посланичке групе Коалиција "Заједно за Војводину", у складу са чланом 42. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, обавестио председника Скупштине да је посланик Горан Јешић иступио из те посланичке групе.

 

Председавајући је констатовао да је председник посланичке групе Демократске странке –"За европску Војводину" у Скупштини АП Војводине, у складу са чланом 42. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, обавестио председника Скупштине да је посланик Горан Јешић приступио посланичкој групи Демократске странке.

 

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 17. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

 

Посланик др Велибор Радусиновић јавио се за реч због повреде Пословника. У свом излагању посланик је указао на повреду члана 226. Пословника Скупштине АП Војводине. Председавајући је ставио на гласање да ли постоји повреда члана 226. Пословника. Након гласања, председавајући је констатовао да није дошло до повреде Пословника пошто је "за" гласало 37 посланика, а "против" је гласало 62 посланика.

 

Записник са 18. седнице Скупштине, одржане 27. септембра 2006. године, достављен је посланицима уз сазив за 19. седницу Скупштине.

 

Председавајући је ставио на гласање записник са 18. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" усвојила записник са 18. седнице Скупштине, одржане 27. септембра 2006. године.

 

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 19. седницу Скупштине АП Војводине.

 

Извршно веће АП Војводине предложило је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о именовању члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.

 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 28 гласова "против" предлог усвојила.

 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је, на основу члана 84. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о допунама одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

 

Председавајући је предлог ставио на гласање и констатовао да је Скупштина једногласно предлог усвојила.

 

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.

 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 28 гласова "против" и три уздржана гласа предлог усвојила.

 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 

 • Предлозима одлука о разрешењу и именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду,
 • Предлозима одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о разрешењу директора и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа и
 • Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа.

 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" предлог усвојила.

 

Председавајући је обавестио посланике да је Извршно веће АП Војводине донело Закључак којим је преузело обавезу да, у сарадњи са органима локалне самоуправе у општини Панчево, припреми информацију у склопу стручне анализе и предлог краткорочних и дугорочних мера поводом еколошке ситуације на подручју Панчева, као и да ће бити одржана тематска седница Скупштине АП Војводине везано за еколошку ситуацију у Панчеву.

 

Председавајући је обавестио посланике да је посланичка група "Заједно за Војводину" одустала од предлога расправе да се седиште НИС Петрола из Београда пребаци у Панчево.

 

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о избору заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 24 гласа "против" предлог усвојила.

 

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 19. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

 

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ДОПУНИ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ,ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА СТУДЕНТСКИХ ЦЕНТАРА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 5. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ИВО ЛОЛА РИБАР" У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОГ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ СЕЛЕКЦИЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА, КОЈИМА ЋЕ БИТИ ОМОГУЋЕН СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА И ШКОЛОВАЊЕ У ГИМНАЗИЈИ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ШКОЛСКУ 2007/2008. ГОДИНУ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТВАРАЊУ СТРУЧНИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕДУСЛОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007. ГОДИНУ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТВАРАЊУ СТРУЧНИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕДУСЛОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОГ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРОШИРЕЊЕ ПОДРУЧЈА РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ КОЈЕ ОБРАЗУЈУ ДЕЦУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007. ГОДИНУ,
 11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2005. ГОДИНУ,
 12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
  • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
  • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
  • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ,
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
  • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
  • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
  • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ,
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ,
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ,
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА,
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА,
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ.

 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 24 гласа "против" утврдила дневни ред 19. седнице Скупштине.

 

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 24 гласа "против" предлог усвојила.

 

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


 

1. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ДОПУНИ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о допуни Кривичног законика, са текстом за Предлог закона и доставило га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Посланик у Скупштини АП Војводине Душан Шијан поднео је амандмане I-II на текст Предлога закона о допуни Кривичног законика.

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење.

Извршно веће АП Војводине је сматрало да се Амандман посланика Душана Шијана који се односи на члан 1. Предлога закона којим се у члану 112. у ставу 3. додаје нова тачка 5. може прихватити. Други Амандман посланика Душана Шијана на члан 1. Предлога закона, а који се односи на члан 112. у коме се мењају став 13. и став 31. може се прихватити, с тим што га треба ускладити са правилима номотехнике. На тај начин амандмани су постали саставни део Предлога закона и о њима се одвојено није гласало.

Предлог да Скупштина буде предлагач Закона, са текстом за Предлог закона претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику и рад и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да прихвати да буде предлагач Закона и утврди текст Предлога закона у предложеном тексту.

Одбор за прописе, такође, је размотрио Предлог да Скупштина буде предлагач Закона, са текстом за Предлог закона и предложио Скупштини да прихвати да буде предлагач Закона и утврди текст Предлога закона са исправкама које су наведене у извештају Одбора, а са којима се сагласио представник предлагача.

Додатно образложење Предлога дао је др Милош Лучић, покрајински секретар за здравство и социјалну политику.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач Закона.

У претресу су учествовали посланици:проф. др Милијан Поповић, Душан Бајатовић, др Тот Тивадор, Ненад Чанак, Милорад Мирчић, Младен Копривица, Душан Шијан, Тихомир Ђуричић, Душко Николић и др Милош Лучић, покрајински секретар за здравство и социјалну политику.

Пошто се посланик Душко Николић удаљио од питања које је на дневном реду председавајући му је одузео реч.

Посланик Душан Шијан је у свом излагању навео да је председник Скупштине АП Војводине повредио Пословник.Председавајући је ставио на гласање примедбу посланика Душана Шијана о повреди Пословника од стране председника Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да није прекршен Пословник, пошто је "за" гласало 24, а "против" 59 посланика.

Председавајући је ставио Предлог да Скупштина буде предлагач Закона на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 23 гласа "против" прихватила Предлог да Скупштина буде предлагач Закона о допуни Кривичног законика.

Председавајући је изрекао опомену посланику Ненаду Чанку због понашања на седници Скупштине.

Председавајући је, на основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине, отворио претрес о тексту Предлога закона.

У претресу су учествовали посланици:др Живорад Смиљанић, др Бранислав Блажић, др Данијел Петаковић, Душан Шијан, др Миленко Макивић и Јелена Јевтић.

Председавајући је ставио Предлог закона на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за", 20 гласова "против" и два уздржана гласа утврдила Предлог закона о допуни Кривичног законика, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине, одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланици у Скупштини АП Војводине Душан Шијан и Душан Кузман поднели су амандмане на Предлог одлуке.

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није прихватило амандмане посланика Душана Шијана и Душана Кузмана.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије, Одбор за информисање, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за привреду, Одбор за пољопривреду и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднели су председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:проф.др Драгослав Петровић, др Тот Тивадор, Душан Бајатовић, др Велибор Радусиновић, Милорад Мирчић, Ненад Чанак, Томислав Богуновић, Мартин Злох, Гизела Ласло, Душан Кузман, др Бранислав Блажић, др Живорад Смиљанић, Стеван Кесејић, Тачи Бела, Душко Николић, Борислав Капор, Мирко Бајић, Мита Аврамов, Јан Мајорски, Мичиз Јожеф, Игор Бечић, Душан Шијан, проф. др Ђорђе Башић, Петар Андрејић, др Данијел Петаковић, Лазар Марјански, Златимир Момиров, Саша Сантовац, мр Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине и мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

Председник Извршног већа АП Војводине, мр Бојан Пајтић је, у свом излагању, у име Извршног већа АП Војводине, прихватио амандмане Душана Шијана на члан 9. став 1. и 3. и Амандман Душана Кузмана на члан 9. став 3. Предлога одлуке, те су постали саставни део Предлога одлуке и о њима се није одвојено гласало.

Чланови посланичке групе "Заједно за Војводину" су, на позив посланика Ненада Чанка, напустили седницу Скупштине како не би учествовали у доношењу Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 70 посланика.

Пошто је посланик Душан Шијан пришао говорници без дозволе председника Скупштине и поред претходног упозорења председавајући му је изрекао опомену.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6. став 3. Предлога одлуке.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Кузмана на члан 6. став 3. Предлога одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 5 гласова "за" и 53 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Кузмана на члан 6. став 3.

Прдседавајући је ставио на гласање амандмане посланика Душана Шијана и Душана Кузмана који су поднели исте амандмане на члан 8. став 3. Предлога одлуке.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 5 гласова "за" и 56 гласова "против" није прихватила амандмане посланика Душана Шијана и Душана Кузмана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 11. Предлога одлуке.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 56 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Кузмана на члан 11. став 2. Предлога одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 4 гласа "за" и 56 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Кузмана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Кузмана којим се додаје нов члан у Предлогу одлуке који би регулисао питање обављања стручних и административно-техничких послова за потребе Фонда.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 6 гласова "за" и 56 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Кузмана.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 65 гласова "за" донела Одлуку о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 16,10 до 17,19 часова.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 74 посланика.

Председавајући је посланицима предложио да Скупштина настави са радом док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 52 гласова "за" и једним уздржаним гласом предлог усвојила.

 


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланичка група Савез војвођанских Мађара и посланик Душан Шијан поднели су амандмане на Предлог одлуке.

Амандмани су достављени Извршном већу на мишљење. Извршно веће АП Војводине није прихватило амандмане посланика Душана Шијана.

Извршно веће је утврдило амандмане на Предлог одлуке којима су обухваћена решења садржана у амандманима које је поднела Посланичка група Савез војвођанских Мађара, и на тај начин су постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено није гласало.

Посланичка група Савез војвођанских Мађара на основу члана 134. Пословника Скупштине АП Војводине обавестила је Скупштину да повлачи амандмане поднете на Предлог одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за здравство, социјалну политику и рад. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднела је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за демографију, породицу и друштвену бригу о деци Новка Мојић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Ласло Ђула, Мирко Бајић, Аца Ђукичин, Томислав Богуновић, Драгана Латовљев, Душан Шијан, Халгато Шандор, Милена Васић-Ступар, Душан Поповић, проф.др Ђорђе Башић, Тихомир Ђуричић, проф. др Драгослав Петровић, Маја Седларевић, др Живорад Смиљанић, Ароксалаши Тибор и Рајко Мрђа.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 9. Предлога одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 57 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана на члан 9. Предлога одлуке.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 11. Предлога одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 59 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана на члан 11. Предлога одлуке.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 16. Предлога одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 57 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана на члан 16. Предлога одлуке.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 22. Предлога одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана на члан 22. Предлога одлуке.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о оснивању Фонда за за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА СТУДЕНТСКИХ ЦЕНТАРА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени одлуке о начину рада студентских центара са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за образовање и културу проф. др Јегеш Золтан.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о измени Одлуке о начину рада студентских центара са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.

 


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ИВО ЛОЛА РИБАР" У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Гимназије "Иво Лола Рибар" у Сремској Митровици и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за образовање и културу проф. др Јегеш Золтан.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констаовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Гимназије "Иво Лола Рибар" у Сремској Митровици.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОГ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ СЕЛЕКЦИЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА, КОЈИМА ЋЕ БИТИ ОМОГУЋЕН СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА И ШКОЛОВАЊЕ У ГИМНАЗИЈИ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ШКОЛСКУ 2007/2008. ГОДИНУ

На предлог посланика Душана Шијана, председавајући је предложио да се обједини расправа за 6. и 9. тачку дневног реда, што је Скупштина прихватила.

Посланичка група Српске радикалне странке доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о изради критеријума на основу ког ће се извршити селекција талентованих ученика, којима ће бити омогућен смештај у Дом ученика и школовање у Гимназији "Бољаи" у Сенти за школску 2007/2008. годину на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.

Извршно веће је истакло да нема правног основа за доношење Одлуке из разлога који су наведени у мишљењу.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да не донесе Одлуку.

Додатно образложење Предлога дао је посланик Душан Шијан.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Слободан Борђошки.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констаовао да Скупштина са 12 гласова "за" и 47 гласова "против" није донела Одлуку о изради критеријума на основу ког ће се извршити селекција талентованих ученика, којима ће бити омогућен смештај у Дом ученика и школовање у Гимназији "Бољаи" у Сенти за школску 2007/2008. годину.

 


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОГ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРОШИРЕЊЕ ПОДРУЧЈА РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ КОЈЕ ОБРАЗУЈУ ДЕЦУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007. ГОДИНУ

Посланичка група Српске радикалне странке доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о изради критеријума на основу ког ће се извршити проширење подручја рада средњих школа од изузетног значаја за Аутономну Покрајину Војводину које образују децу на језицима националних мањина за школску 2006/2007. годину на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине је сматрало да Одлуку не треба донети из разлога наведених у мишљењу.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за међунационалне односе. Одбори су предложили Скупштини да не донесе Одлуку.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за", 51 глас "против" и једним уздржаним гласом није донела Одлуку о изради критеријума на основу ког ће се извршити проширење подручја рада средњих школа од изузетног значаја за Аутономну Покрајину Војводину које образују децу на језицима националних мањина за школску 2006/2007. годину.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТВАРАЊУ СТРУЧНИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕДУСЛОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007. ГОДИНУ

На предлог посланика Душана Шијана, председавајући је предложио да се обједини расправа за 7. и 8. тачку дневног реда, што је Скупштина прихватила.

Посланичка група Српске радикалне странке доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о стварању стручних и материјалних предуслова за унапређење рада Гимназије са Домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти за школску 2006/2007. годину на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.

Извршно веће АП Војводине је сматрало да доношење Одлуке није целисходно решење из разлога који су наведени у мишљењу.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да не донесе Одлуку.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констаовао да Скупштина са 12 гласова „за“, 50 гласова „против“ и једним уздржаним гласом није донела Одлуку о стварању стручних и материјалних предуслова за унапређење рада Гимназије са Домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти за школску 2006/2007. годину.

 


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТВАРАЊУ СТРУЧНИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕДУСЛОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007. ГОДИНУ

Посланичка група Српске радикалне странке доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о стварању стручних и материјалних предуслова за унапређење рада у средњим школама од изузетног значаја за Аутономну Покрајину Војводину за школску 2006/2007. годину на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине је сматрало да Одлуку не треба донети из разлога који су наведени у мишљењу.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да не донесе Одлуку.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констаовао да Скупштина са 13 гласова "за", 44 гласа "против" и десет уздржаних гласова није донела Одлуку о одлуке о стварању стручних и материјалних предуслова за унапређење рада у средњим школама од изузетног значаја за Аутономну Покрајину Војводину за школску 2006/2007. годину.


10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2005. ГОДИНУ

Управни одбор је на седници одржаној 30.05.2006. године усвојио Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа «Воде Војводине» Нови Сад за 2005. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад за 2005. годину достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Јавног предузећа.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за", десет гласова "против" и једним уздржаним гласом прихватила Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад за 2005. годину.


11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ

Педагошки завод Војводине, на основу члана 13. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине, доставио је Скупштини Извештај о раду за 2005. годину на разматрање.

Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2005. годину достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2005. годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о раду Педагошког завода Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања председавајући је кон½½½статовао да је Скупштина са 56 гласова "за" усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2005. годину.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председник Скупштине АП Војводине поднео је Скупштини Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 51 гласом "за" и два уздржана гласа донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о избору Председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупшπ‚ина са 59 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 47 гласова "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о именовању члана Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на седници одржаној 04. децембра 2006. године утврдио је Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Бранислав Блажић, Мирко Бајић и проф. др Драгослав Петровић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање и задужио Одбор за административно и мандатно-имунитетска питања да за следећу седницу Скупштине припреми Одлуку која ће садржати одредбу којом ће се проценат стално запослених посланика у Скупштини АП Војводине подићи на 50%.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за информисање на седници одржаној 06. децембра 2006. године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и три уздржана посланика донела Одлуку о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

 1. УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 2. ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 3. ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 4. ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 5. ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 6. МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 7. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 8. АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 9. ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
 10. ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 11. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 12. ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 13. УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 14. ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници 07. децембра 2006. године утврдио је Предлоге одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду и чланова Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлуке за 17. и 18. тачку дневног реда дала је проф.др Светлана Лукић, председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Председавајући је предложио да се о Предлозима одлука води заједнички претрес.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" предлог усвојила.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је предложио да се о Предлозима одлука обави јединствено гласање. Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање Предлоге одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду и чланова савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" донела Одлуке о разрешењу чланова Савета:

 1. УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 2. ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 3. ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 4. ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 5. ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 6. МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 7. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 8. АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 9. ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
 10. ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 11. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 12. ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 13. УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 14. ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ,

18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

 1. УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 2. ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 3. ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 4. ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 5. ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 6. МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 7. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 8. АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 9. ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
 10. ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 11. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 12. ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 13. УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 14. ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници 07. децембра 2006. године утврдио је Предлоге одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и чланова Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је предложио да се о Предлозима одлука води заједнички претрес.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је предложио да се о Предлозима одлука обави јединствено гласање.Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и чланова Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" донела Одлуке о именовању чланова Савета:

 1. УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 2. ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 3. ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 4. ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 5. ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 6. МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 7. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 8. АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 9. ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
 10. ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 11. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 12. ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 13. УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 14. ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ,

19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 07. децембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду.


20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 07. децембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду.


21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 07. децембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу директора и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу директора и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа.


22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 07. децембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о именовању вршиоца дужности директора и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа.


23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, на седници одржаној 11. децембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о избору заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" донела Одлуку о избору заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици:Душан Шијан (девет посланичких питања), др Гордана Зорић (једно посланичко питање) и Јадранка Бељан-Балабан (једно посланичко питање).

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 19,09 часова.