Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 19
Датум отримованя: 12. 12. 2006.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
19. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 12. децембра 2006. године ( уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ДОПУНИ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА СТУДЕНТСКИХ ЦЕНТАРА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ИВО ЛОЛА РИБАР" У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОГ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ СЕЛЕКЦИЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА, КОЈИМА ЋЕ БИТИ ОМОГУЋЕН СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА И ШКОЛОВАЊЕ У ГИМНАЗИЈИ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ШКОЛСКУ 2007/2008. ГОДИНУ
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТВАРАЊУ СТРУЧНИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕДУСЛОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007. ГОДИНУ
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТВАРАЊУ СТРУЧНИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕДУСЛОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОГ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРОШИРЕЊЕ ПОДРУЧЈА РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ КОЈЕ ОБРАЗУЈУ ДЕЦУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007. ГОДИНУ
 10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2005. ГОДИНУ
 11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У прилогу Вам достављамо записник са 18. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 27. септембра 2006. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 01. децембар 2006. godine

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш