Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 18
Датум отримованя: 27. 09. 2006.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
18. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 27. септембра 2006. године (среда),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 13,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
 2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА,
 3. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ,
 4. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ,
 5. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА,
 6. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ,
 8. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2005. ГОДИНУ,
 9. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ У СЕНТИ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МАРА МАНДИЋ" У ПАНЧЕВУ,
 13. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2005. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 14. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2005. ГОДИНУ.

Материјал за све тачке предложеног дневног реда Вам је достављен.

У прилогу Вам достављамо записник са Седамнаесте седнице Скупштине АП Војводине, одржане 23. и 24. маја 2006. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 06 – 99/06

Нови Сад, 16. септембар 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш