Convocation 2004 - 2008
Session number: 18
Date of event: 27. 09. 2006.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
18. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 27. septembra 2006. godine (sreda),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 13,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
 2. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA,
 3. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU,
 4. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O UPRAVLjANjU OTPADOM,
 5. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA,
 6. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O UDRUŽENjIMA,
 7. PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI REFORME I RAZVOJA POKRAJINSKE UPRAVE,
 8. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2005. GODINU,
 9. PREDLOG ZA PROMENU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 10. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DOPUNI STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 11. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE U SENTI,
 12. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA OSNOVNE ŠKOLE "MARA MANDIĆ" U PANČEVU,
 13. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2005. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 14. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2005. GODINU.

Materijal za sve tačke predloženog dnevnog reda Vam je dostavljen.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa Sedamnaeste sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 23. i 24. maja 2006. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

01 Broj: 06 – 99/06

Novi Sad, 16. septembar 2006. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš