Convocation 2004 - 2008
Session number: 17
Date of event: 23. 05. 2006.
Minutes

Zapisnik sa Sedamnaeste sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 23. maja 2006. godine, i u nastavku 24. maja 2006. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 13,13 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 116 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Nenad Čanak, Zdenka Jokić, Igor Mirović i Severinji Pavel.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuje predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika, Skupštini su prisustvovali i Ana Segedinski, v.d. direktor Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine, Mihailo Brkić, direktor Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine, Goran Vasić, direktor Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine, prof. dr Predrag Šiđanin, direktor Republičke agencije za prostorno planiranje-organizaciona jedinica za teritoriju AP Vojvodine, mr Đeze Bordaš, direktor Javnog preduzeća "Forum-izdavačka delatnost" i mlade kolege stažisti u pokrajinskim organima.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 17. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Mladen Jovanović preminuo 30. oktobra 2005. godine i pozvao sve prisutne da minutom ćutanja odaju poštu preminulom poslaniku.

Zapisnik sa 16. sednice Skupštine, održane 14. marta 2006. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 17. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 16. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" usvojila zapisnik sa 16. sednice Skupštine, održane 14. marta 2006. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 17. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predložilo Skupštini da se predloženi dnevni red 17. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Utvrđivanje amandmana na Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 28 "protiv" predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predložilo Skupštini da se predloženi dnevni red 17. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o prenošenju osnivačkih prava nad novinama "Poljoprivrednik".

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 28 glasova "protiv" predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predložilo Skupštini da se predloženi dnevni red 17. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o "Dnevnik" Holding akcionarskom društvu za novinsko-izdavačku delatnost.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i 28 "protiv" predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predložilo Skupštini da se predloženi dnevni red 17. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 17. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad predložio je, na osnovu člana 84. stav 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 17. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog zaključaka o mogućnostima korišćenja banja Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" predlog usvojila.

Republička agencija za prostorno planiranje, organizaciona jedinica za teritoriju AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 17. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Stari Begej-Carska bara".

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 17. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda –Predlog odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" predlog usvojila.

Poslanička grupa Demokratske stranke "za evropsku Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 17. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Utvrđivanje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je na osnovu člana 84. stav 2 i 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 17. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru predsednika i članova Odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 30 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 17. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
 3. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O BORAČKO-INVALIDSKOJ ZAŠTITI,
 4. PREDLOG ODLUKE O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE STATUSA NERAZVIJENIH I NEDOVOLjNO RAZVIJENIH OPŠTINA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI,
 5. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA,
 6. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE OBEDSKA BARA,
 7. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" U SENTI ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAČINU RADA STUDENTSKIH CENTARA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAČINU RADA DOMOVA UČENIKA I SREDNjIH ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 10. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
 11. PREDLOG ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANjA SVOJSTVA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLjAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE,
 13. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 14. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2005. DO 31.12.2005. GODINE,
 15. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 16. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2005. GODINE,
 17. IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU,
 18. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,
 19. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O KONCESIJAMA,
 20. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2005. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2006. GODINU "DNEVNIK" HOLDING AD,
 21. IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2005. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 22. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "STARI BEGEJ – CARSKA BARA",
 23. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 24. PREDLOG ZAKLjUČAKA O MOGUĆNOSTIMA KORIŠĆENjA BANjA VOJVODINE,
 25. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU,
 26. PREDLOG ODLUKE O PRENOŠENjU OSNIVAČKIH PRAVA NAD NOVINAMA "POLjOPRIVREDNIK",
 27. PREDLOG ODLUKE O "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST,
 28. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA INKLUZIJU ROMA,
 29. PREDLOG ZA PROMENU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 30. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DOPUNI STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 31. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE,
 32. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBEGLICAMA,
 33. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 28 glasova "protiv" utvrdila dnevni red.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 30 glasova "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2005.godinu, sa Izveštajem o izvršenju budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2005. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmatrao Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno ilaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici dr Veronika Boškov, Saša Santovac, Lazar Marjanski, Sava Svirčević, dr Perica Kosanović, Goran Tajdić, Milan Aleksić, Siniša Dobričinac, Stevan Kesejić, Robert Karan, Dušan Šijan, Tihomir Đuričić, Goran Vasić, dr Đura Mučenski i mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je u 15,13 časova odredio pauzu u trajanju od pola sata.

Po završetku pauze, na predlog predsedavajućeg, utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2005.godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2006.godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanici Lazar Marjanski, Dušan Šijan i Dušan Kuzman podneli su amandmane na Predlog odluke. Amandmani poslanika su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine. Izvršno veće nije prihvatilo amandmane poslanika.

Predlog odluke sa amandmanima poslanika prethodno je razmatrao Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika Lazara Marjanskog, Dušana Šijana i Dušana Kuzmana.

Uvodno izlaganje podneli su predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali poslanici: Aleksandra Sujić, Dušan Šijan, dr Predrag Bubalo, dr Živorad Smiljanić, Mičiz Jožef, dr Danijel Petaković, dr Đura Mučenski, Saša Santovac, dr Tihomir Simić, Lazar Marjanski, Mirko Bajić, Suzana Brkić, Tihomir Đuričić, Milorad Mirčić, dr Perica Kosanović, Đenđi Seleši, Duško Nikolić, Nikola Ćirović, dr Velibor Radusinović, prof. dr Dragoslav Petrović, dr Branislav Blažić, dr Veronika Boškov, Đorđe Mihajlov, Goran Milković, Srđo Komazec, dr Miloš Lučić, pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku, Novka Mojić, pokrajinski sekretar za demografiju, mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije, Daniel Petrović, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i dr Tamaš Korhec, potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine.

Predsedavajući je poslanicima predložio da Skupština radi do završetka 2. tačke dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i 25 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, Dušan Kuzman i mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

U nastavku sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 70 poslanika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa jednim glasom "za" i 60 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na novi član 5. Predloga odluke, razdeo 4, ekonomska klasifikacija 424, kojim se deo sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu preusmerava Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i kulturu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa jednim glasom "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na novi član 5. Predloga odluke, razdeo 4, ekonomska klasifikacija 424, kojim se deo sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu preusmerava Pokrajinskoj izbornoj Komisiji. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa jednim glasom "za" i 63 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na novi član 5. Predloga odluke, razdeo 12, ekonomska klasifikacija 454, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za informacije. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa jednim glasom "za" i 63 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Kuzmana. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" prihvatila Amandman poslanika Dušana Kuzmana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na novi član 5. Predloga odluke, razdeo 26, izdaci Kancelarije za evropske poslove. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa jednim glasom "za" i 63 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje u celini. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2006.godinu.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će se nastavak 17. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine održati 24. maja 2006.godine u 11,00 časova.

Predsedavajući je prekinuo sednicu u 19,00 časova.


 

17. sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine nastavila je sa radom 24. maja 2006. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,20 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine je prisustvovalo 106 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Dušan Bajatović, dr Branislav Blažić, Predrag Bubalo, Nenad Čanak, Tomislav Ćirković, Miloš Gagić, Jakab Tibor, Goran Ješić, Zdenka Jokić, Igor Mirović, Spasoje Šajinović, Severinji Pavel, dr Živorad Smiljanić i Stojan Tintor.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Izvršno veće AP Vojvodine, na osnovu člana 132. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, dostavilo je Skupštini Zaključak o povlačenju 29. i 30. tačke utvrđenog dnevnog reda:

 • Predlog za promenu Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i
 • Utvrđivanje Predloga odluke o dopuni Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razloge za povlačenje 29. i 30. tačke utvrđenog dnevnog reda obrazložio je potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dr Tamaš Korhec.

Skupština je nastavila sa radom po preostalim tačkama utvrđenog dnevnog reda.


3. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O BORAČKO-INVALIDSKOJ ZAŠTITI

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog amandmana na Predlog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog amandmana i Predlog zakona prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i Odbor za saradnju sa odborima Narodne Skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da utvrdi amandmane Izvršnog veća u predloženom tekstu.

Predlog amandmana i Predlog zakona prethodno je razmotrio Odbor za propise, te je predložio Skupštini da utvrdi amandmane Izvršnog veća sa ispravkom, kao što je navedeno u izveštaju Odbora.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku dr Miloš Lučić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, Goran Tajdić, Suzana Brkić, Miloš Gagić, Dragana Latovljev, Stevan Kesejić, Lazar Marjanski, dr Boškov Veronika, Rajko Mrđa, Miroslav Grubanov, Tihomir Đuričić, prof. dr Dragoslav Petrović, Milorad Mirčić, Goran Vasić, dr Gordana Zorić, Saša Santovac, Dejan Čapo i Milan Aleksić..

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" utvrdila Amandman I na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" utvrdila Amandman II na Predlog zakona.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I-II na Predlog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti, koje će dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa članom 166. stav 2 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Na predlog poslanika Dušana Šijana, predsedavajući je zatražio da se utvrdi kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovao je da je prisutno 67 poslanika.

U nastavku sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE STATUSA NERAZVIJENIH I NEDOVOLjNO RAZVIJENIH OPŠTINA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o kriterijumima za utvrđivanje statusa nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za privredu, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, Ilija Selaković, Saša Santovac, Goran Tajdić, Tomislav Bogunović, Zlatomir Momirov i Lazar Marjanski.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" donela Odluku o kriterijumima za utvrđivanje statusa nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

Republička agencija za prostorno planiranje-organizaciona jedinica za teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine na osnovu člana 19. stava 4. Zakona o planiranju i izgradnji dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o donošenju prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće u svom mišljenju je istaklo da je neophodno da se u Predlogu odluke otklone pravno-tehnički nedostaci.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Odbor za propise je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese sa ukazivanjima koja su navedena u mišljenju Izvršnog veća.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" donela Odluku o donošenju prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE OBEDSKA BARA

Republička agencija za prostorno planiranje-organizaciona jedinica za teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine na osnovu člana 19. stava 4 Zakona o planiranju i izgradnji dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o donošenju prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Obedska bara, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće je u svom mišljenju istaklo da je neophodno da se u Predlogu odluke otklone pravno-tehnički nedostaci.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Odbor za propise je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese sa ukazivanjima koja su navedena u mišljenju Izvršnog veća.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" donela Odluku o donošenju prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Obedska bara.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" U SENTI ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Gimnazije sa Domom učenika za talentovane učenike "Boljai" u Senti za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke i Godišnji program rada prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada gimnazije sa Domom učenika za talentovane učenike "Boljai" u Senti za školsku 2005/2006. godinu.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAČINU RADA STUDENTSKIH CENTARA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni Odluke o načinu rada studentskih centara sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan podneo je Amandman na Predlog odluke.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese sa Amandmanom koji je podneo Odbor.

Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće je prihvatilo Amandman Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport koji je na taj način postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se odvojeno nije glasalo. Amandman poslanika Dušana Šijana Izvršno veće nije prihvatilo.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da donese Odluku, a da ne prihvati Amandman poslanika Dušana Šijana.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport razmotrio je Amandman poslanika Dušana Šijana i predložio Skupštini da ga ne prihvati.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Tomislav Bogunović, Mirko Godomirov, Dušan Šijan i prof. dr Svetlana Lukić, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za" i 60 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o načinu rada studentskih centara sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAČINU RADA DOMOVA UČENIKA I SREDNjIH ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni Odluke o načinu rada domova učenika i srednjih škola sa domom učenika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan podneo je Amandman na Predlog odluke.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese sa Amandmanom koji je podneo Odbor.

Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće je prihvatilo Amandman Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport koji je na taj način postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se odvojeno nije glasalo. Amandman poslanika Dušana Šijana Izvršno veće nije prihvatilo.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da donese Odluku, a da ne prihvati Amandman poslanika Dušana Šijana.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport razmotrio je Amandman poslanika Dušana Šijana i predložio Skupštini da ga ne prihvati.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Dušan Šijan.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za" i 42 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o načinu rada domova učenika i srednjih škola sa domom učenika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu Bunjik Zoltan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 51 glasom "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANjA SVOJSTVA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLjAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o načinu utvrđivanja svojstva lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanička grupa Demokratske stranke – "za evropsku Vojvodinu" podnela je amandmane na Predlog odluke.

Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće je prihvatilo podnete amandmane, koji su na taj način postali sastavni deo Predloga odluke i o njima se odvojeno nije glasalo.

Predlog odluke i amandmane prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport je predložio Skupštini da donese Odluku sa prihvaćenim amandmanima i pravno-tehničkim ispravkama koje je predložio Odbor, a sa kojima se saglasio predstavnik predlagača.

Odbor za propise je predložio Skupštini da donese Odluku sa prihvaćenim amandmanima.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu Bunjik Zoltan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, Donka Stančić i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova "za" i 23 glasa "protiv" donela Odluku o načinu utvrđivanja svojstva lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan podneo je Amandman na Predlog odluke.

Amandman je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno vbće nije prihvatilo Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predlog odluke i Amandman poslanika prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu, a da ne prihvati Amandman Dušana Šijana.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Dušan Šijan.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 24 glasova "za" i 54 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova "za" i 24 glasa "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu Vojvodine.


13. tačka dnevnog reda: ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Odluku o izmenama i dopunama Statuta Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine, radi davanja saglasnosti.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Fonda za razvoj AP Vojvodine dostavljena je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Odluku o izmenama i dopunama Statuta Fonda i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da donese Odluku o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan i dr Tamaš Korhec, potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 24 glasa "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


14. tačka dnevnog rada: IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2005. DO 31.12.2005. GODINE

Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o realizaciji programa rada i finansijskom poslovanju Fonda za razvoj AP Vojvodine za period od 01.01.2005. godine do 31.12.2005. godine, na razmatranje.

Izveštaj Fonda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Izveštaj Fonda sa mišljenjem Izvršnog veća prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da prihvati Izveštaj Fonda za razvoj AP Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Borislav Kapor, Duško Nikolić, Saša Santovac, dr Perica Kosanović, Dušan Popović, Lazar Marjanski, Mladen Koprivica, prof. dr Dragoslav Petrović, Tihomir Đuričić, Goran Tajdić, Miroslav Grubanov, Milorad Mirčić i Mihailo Brkić, direktor Fonda za razvoj AP Vojvodine.

U nastavku sednicom je predsedavao Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Izveštaj Fonda na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 23 glasa "protiv" prihvatila Izveštaj o realizaciji programa rada i finansijskom poslovanju Fonda za razvoj AP Vojvodine za period od 01.01.2005. godine do 31.12.2005. godine.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od sat vremena.Sednica Skupštine nastavljena je u 16,22 časa.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 68 poslanika.


15. tačka dnevnog reda: ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Odluku o izmenama i dopunama Statuta Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine, radi davanja saglasnosti.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Garancijskog fonda AP Vojvodine dostavljena je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Garancijskog fonda.

Odluku o izmenama i dopunama Statuta Garancijskog fonda prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da da saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Dušan Šijan.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 24 glasa "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


16. tačka dnevnog rada: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2005. GODINE

Upravni odbor Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 24. januara 2006. godine usvojio je Izveštaj o poslovanju za period 01. januar - 31. decembar 2005.godine i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj Garancijskog fonda prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da prihvati Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj Garancijskog fonda na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 24 glasa "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01. januar - 31. decembar 2005.godine.


17. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU

Upravni odbor Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine za 2005.godinu, na razmatranje.

Izveštaj Fonda prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da prihvati Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj fonda na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 23 glasa "protiv" prihvatila Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine za 2005.godinu.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST

Odbor za bezbednost Skupštine AP Vojvodine na sednici održanoj 13. aprila 2006.godine utvrdio je Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 25 glasova "protiv" donela Odluku o o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.


19. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Poslanička grupa Koalicija zajedno za Vojvodinu podnela je Skupštini AP Vojvodine Predlog da Skupština AP Vojvodine bude predlagač Zakona o izmenama Zakona o koncesijama, sa tekstom Predloga zakona.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom Predloga zakona, razmotrilo je Izvršno veće.Izvršno veće je predložilo da Skupština bude predlagač Zakona i da utvrdi tekst Predloga zakona.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom Predloga zakona prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za privredu i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine.Odbori su predložili Skupštini da prihvati da bude predlagač Zakona i utvrdi tekst Predloga zakona.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu da Skupština bude predlagač zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici Milorad Mirčić, prof. dr Dragoslav Petrović, Maja Sedlarević, dr Perica Kosanović, prof. dr Đorđe Bašić, Bojan Kostreš, Mirko Bajić, Lazar Marjanski i Dušan Šijan.

Predsedavajući je stavio Predlog da Skupština bude predlagač zakona na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" prihvatila Predlog da Skupština bude predlagač Zakona o izmenama Zakona o koncesijama.

Predsedavajući je na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" utvrdila Predlog zakona o izmenama Zakona o koncesijama, koji će dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i odlučivanje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine, određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


20. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU ZA 2005. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2006. GODINU "DNEVNIK" HOLDING AD

Skupština "Dnevnik" Holdinga je na sednici održanoj 23.03.2006.godine usvojila Izveštaj o radu za 2005.godinu i Program rada za 2006.godinu "Dnevnik" Holdinga i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje.

Izveštaj o radu i Program rada dostavljeni su Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće AP Vojvodine je smatralo da Skupština AP Vojvodine može prihvatiti Izveštaj o radu za 2005.godinu i Program rada za 2006.godinu "Dnevnik" Holding AD.

Izveštaj o radu i Program rada sa mišljenjem Izvršnog veća prethodno je razmotrio Odbor za informisanje. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o radu i Program rada "Dnevnik" Holding AD.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Boškov Veronika, Dušan Šijan, Suzana Brkić, Milorad Mirčić, Savo Dobranić, direktor "Dnevnik" Holdinga AD i Milorad Đurić, pokrajinski sekretar za informacije.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu za 2005.godinu i Program rada za 2006. godinu na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova "za", 23 glasa "protiv" i dva uzdržana glasa prihvatila Izveštaj o radu za 2005.godinu i Program rada za 2006.godinu "Dnevnik" Holdinga.


21. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2005. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa na sednici održanoj dana 22.02.2006.godine usvojio je Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2005.godinu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, radi davanja saglasnosti.

Izveštaj o finansijskom poslovanju dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Izveštaj o finansijskom poslovanju i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Boškov Veronika i Dušan Šijan.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 52 glasa "za" i dva uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Javnog preduzeća "Forum-izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa Novi Sad za 2005.godinu.


22. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "STARI BEGEJ – CARSKA BARA"

Republička agencija za prostorno planiranje-organizaciona jedinica za teritoriju AP Vojvodine, na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji dostavila je Skupštini Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Stari Begej – Carska bara", na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće je predložilo Skupštini da donese Odluku sa ispravkama koje su navedene u mišljenju.

Predlog odluke prethodno su razmatrali Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i 20 glasova "protiv" donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Stari Begej – Carska bara".


23. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja na sednici održanoj 15. maja 2006. godine utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dodatno je obrazložio predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Mirko Bajić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" donela Odluku o o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


24. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČAKA O MOGUĆNOSTIMA KORIŠĆENjA BANjA VOJVODINE

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad na sednici održanoj 16. maja 2006. godine utvrdio je Predlog zaključaka o mogućnostima korišćenja banja Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog zaključaka na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 19 glasova "protiv" donela zaključke o mogućnostima korišćenja banja Vojvodine.


25. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Predlog amandmana I - VII na Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu na razmatranje i utvrđivanje.

Poslanička grupa Demokratska stranka "za evropsku Vojvodinu" utvrdila je Predlog amandmana na Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog amandmana dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće predlaže da se prihvati Amandman sa dopunom kao što je navedeno u mišljenju.

Predlog amandmana Izvršnog veća i Poslaničke grupe Demokratske stranke prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu, Odbor za propise i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da utvrdi amandmane Izvršnog veća i Poslaničke grupe Demokratske stranke sa dopunom, a sa kojom se saglasio predstavnik predlagača.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Daniel Petrović.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Majorski Jan, Tači Bela, Duško Nikolić, Dragana Latovljev, Šandor Jožef i Miroslav Grubanov.

Predsedavajući je poslanicima predložio da Skupština radi do završetka dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za", 24 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I Izvršnog veća na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" utvrdila Amandman I na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II Izvršnog veća na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" utvrdila Amandman II na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III Izvršnog veća na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" utvrdila Amandman III na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV Izvršnog veća na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" utvrdila Amandman IV na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V Izvršnog veća na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" utvrdila Amandman V na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI Izvršnog veća na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" utrvdila Amandman VI na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman Poslaničke grupe Demokratske stranke na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" utvrdila Amandman na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII Izvršnog veća na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" utvrdila Amandman VII na Predlog zakona.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I-VIII na Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa članom 166. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


26. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PRENOŠENjU OSNIVAČKIH PRAVA NAD NOVINAMA "POLjOPRIVREDNIK"

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o prenošenju osnivačkih prava nad novinama "Poljoprivrednik" i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za informisanje i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o prenošenju osnivačkih prava nad novinama "Poljoprivrednik".


27. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o "Dnevnik" Holding akcionarskom društvu za novinsko-izdavačku delatnost i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za informisanje i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" donela Odluku o "Dnevnik" Holding akcionarskom društvu za novinsko-izdavačku delatnost.


28. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA INKLUZIJU ROMA

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom Predloga zakona, razmotrilo je Izvršno veće.Izvršno veće je predložilo da Skupština bude predlagač Zakona i da utvrdi tekst Predloga zakona.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za međunacionalne odnose, Odbor za budžet i finansije i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Mičiz Jožef.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" donela Odluku o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma.


29. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE

Odbor za informisanje na sednici održanoj 19. maja 2006. godine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova «za» donela Odluku o imenovanju programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.


30. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBEGLICAMA

Poslanička grupa Demokratske stranke – "za evropsku Vojvodinu" na sednici održanoj 19. maja 2006. godine utvrdila je Predlog amandmana I – VI na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama i dostavila ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog amandmana dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće je u mišljenju navelo da su amandmani pravno mogući i da ih Skupština može prihvatiti sa ispravkama, sa kojima se saglasio predstavnik predlagača.

Predlog amandmana sa Predlogom zakona prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da utvrdi amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Rajko Mrđa i Tomislav Bogunović.

Predsedavajući je stavio Amandman I na Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" utvrdila Amandman I na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio Amandman II na Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" utvrdila Amandman II na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio Amandman III na Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština većinom glasova utvrdila Amandman III na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio Amandman IV na Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština većinom glasova utvrdila Amandman IV na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio Amandman V na Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" utvrdila Amandman V na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio Amandman VI na Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" utvrdila Amandman VI na Predlog zakona.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I-VI na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama, koje će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.

Za svog predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa članom 166. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.


31. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsednik Skupštine AP Vojvodine podneo je Skupštini Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" donela Odluku odluke o dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je podsetio poslanike da su na 16. sednici Skupštine poslanička pitanja usmeno postavili poslanici: Robert Karan (tri poslanička pitanja), Tomislav Bogunović, Mirko Bajić, Milena Vasić-Stupar, Jasmina Čijaček, Saša Dobričinac i Miroslav Grubanov.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici: Dušan Šijan (šest poslaničkih pitanja) i Laslo Đula.

Predsedavajući je postavio pitanje poslanicima koji su dobili odgovore na poslanička pitanja da li žele da koriste jedno od prava iz člana 190. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.To pravo niko od poslanika nije koristio.

Zatim se prešlo na postavljanje poslaničkih pitanja.

Poslanička pitanja usmeno je postavio Aroksalaši Tibor (dva poslanička pitanja).

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici: dr Branislav Blažić i Robert Karan (pet poslaničkih pitanja).

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 19,06 časova.