Zloženie 2004 - 2008
Číslo zasadnutia: 17
Dátum konania: 23. 05. 2006.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
17. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 23. maja 2006. godine (utorak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 13,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. PREDLOG ZA PROMENU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 2. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DOPUNI STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
 5. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O BORAČKO-INVALIDSKOJ ZAŠTITI,
 6. PREDLOG ODLUKE O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE STATUSA NERAZVIJENIH I NEDOVOLjNO RAZVIJENIH OPŠTINA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI,
 7. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA,
 8. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJAL΀OG REZERVATA PRIRODE OBEDSKA BARA,
 9. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" U SENTI ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 10. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAČINU RADA STUDENTSKIH CENTARA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 11. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAČINU RADA DOMOVA UČENIKA I SREDNjIH ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
 13. PREDLOG ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANjA SVOJSTVA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLjAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE,
 15. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 16. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2005. DO 31.12.2005. GODINE,
 17. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 18. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2005. GODINE,
 19. IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU,
 20. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,
 21. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O KONCESIJAMA,
 22. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2005. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2006. GODINU "DNEVNIK" HOLDING AD,
 23. IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2005. GODINU,

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa Šesnaeste sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 14. marta 2006. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

NAPOMENA: S obzirom na obiman predlog dnevnog reda, postoji mogućnost da se rad na sednici Skupštine AP Vojvodine odvija u dva dana.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 12. maj 2006. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš