Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 16
Датум отримованя: 14. 03. 2006.
Записнїк

Шеснаеста седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржана је 14. марта 2006. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,30 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 105 посланика.

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: Вероника Бошков, Драган Бозало, Сузана Бркић, Предраг Бубало, Ђерђ мр Озер, Јакаб Тибор, Стеван Кесејић, Перица Косановић, Мичиз дипл.инж. Јожеф, Ђорђе Михајлов, Игор Мировић, Душко Николић, Шандор Јожеф, Горан Васић и Александар Виг.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника, Скупштини су присуствовали и Гвозден Перковић, директор Туристичке организације Војводине, Перица Манојловић, директор Јавног предузећа Завод за урбанизам Војводине, Ђезе Бордаш, директор Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" и Марта Такач, директор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 16. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 15. седнице Скупштине одржане 1. фебруара 2006. године достављен је посланицима уз сазив за 16. седницу Скупштине.

΀Ÿредседавајући је ставио на гласање записник са 15. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" усвојила записник са 15. седнице Скупштине одржане 1. фебруара 2006. године.

Пре преласка на утврђивање дневног реда за реч се јавио посланик Душан Бајатовић због повреде Пословника. У свом излагању посланик није указао на одредбу Пословника која је повређена, него је позвао посланике да минутом ћутања одају почаст преминулом Слободану Милошевићу. Пошту су одали посланици посланичке групе Социјалистичке партије Србије и Српске радикалне странке, а због повреде реда на седници Скупштине, председавајући је изрекао две опомене посланику Душану Бајатовићу.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 16. седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине на разматрање по хитном поступку – Предлог одлуке о преношењу одређених овлашћења Извршном већу Аутономне Покрајине Војводине у односу на јавна предузећа која је основала Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.

На основу члана 152. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука или други акт донесе по хитном поступку, Скупштина одлучује као о претходном питању, пре утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине да се Предлог одлуке о преношењу одређених овлашћења Извршном већу Аутономне Поркајине Војводине у односу на јавна предузећа која је основала Скупштина Аутономне Покрајине Војводине донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 31 "против" и 3 уздржана гласа предлог усвојила.

Посланичка група у Скупштини АП Војводине Коалиција "Заједно за Војводину", обавестила је председника Скупштине, да из предложеног дневног реда 16. седнице Скупштине повлачи Предлог закона о пољопривредним задругама.

Извршно веће АП Војводине на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине предложило је Скупштини да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине предложило је Скупштини да се предложени дневни ред 16. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 27 "против" и 2 уздржана гласа предлог усвојила.

Одбор за буџет и финансије на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред 16. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о додели Уговора о ревизији Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2005. годину Предузећу за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић" из Београда.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред 16. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред 16. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је Предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 2 уздржана Предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 16. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака

 1. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У АПАТИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ У КИКИНДИ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ "23. МАЈ" У ПАНЧЕВУ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,
 7. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 8. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2006. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 9. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2006. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ГОДИШЊИМ ОБРАЧУНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2005. ГОДИНУ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗВРШНОМ ВЕЋУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ОДНОСУ НА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА КОЈА ЈЕ ОСНОВАЛА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА РЕВИЗИЈУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИЗВЕШТАЈА "ВИНЧИЋ" ИЗ БЕОГРАДА,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за", 27 "против" и 2 уздржана гласа утврдила дневни ред за 16. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница које су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 27 "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине доставило је Скупштини Предлог амандмана I – II на Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству на разматрање и утврђивање..

Посланици у Скупштини АП Војводине Лазар Марјански и Саша Сантовац поднели су амандмане I – II на Предлог амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству.

Амандмани посланика достављени су Извршном већу АП Војводине. Извршно веће није прихватило амандмане посланика.

Предлог амандмана са Предлогом закона и амандмане посланика претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри и утврди амандмане Извршног већа АП Војводине, а да не прихвати амандмане посланика Лазара Марјанског и Саше Сантовца.

Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине, предложио је Скупштини да утврди амандмане Извршног већа АП Војводине на Предлог закона.

У овом делу седнице Скупштине посланик Милорад Мирчић затражио је реч поводом повреде Пословника, с обзиром да није навео одредбу Пословника коју је председавајући повредио, као и повреде реда на седници Скупштине председавајући му је у складу са чланом 112. и 113. Пословника Скупштине АП Војводине изрекао мере опомене и меру одузимања речи. Како посланик Милорад Мирчић и после изречене мере одузимања речи није се удаљио са говорнице, председавајући је одредио прекид седнице у трајању од 15 минута.

У наставку седнице, пре почетка рада, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 68 посланика.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за енергетику и минералне сировине Драган Сурдучки.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Лазар Марјански, др Бранислав Блажић, Јадранка Бељан-Балабан, проф. др Драгослав Петровић, Саша Сантовац и Никола Ћировић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Лазара Марјанског и Саше Сантовца. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 24 гласа "за" и 62 "против" није прихватила Амандман I посланика Лазара Марјанског и Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Лазара Марјанског и Саше Сантовца. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 24 гласа "за" и 61 "против" није прихватила Амандман II посланика Лазара Марјанског и Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 29 "против" утврдила Амандман I на Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 29 "против" утврдила Амандман II на Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству.

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I – II на Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству, које ће доставити Народној скупштини Републике Србије на одлучивање.

За свог представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са чланом 166. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Пољопривредне школе са Домом ученика у Футогу за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке и Годишњи програм рада претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Александра Сујић, Душан Шијан, Милорад Мирчић и Буњик Золтан, покрајински секретар за образовање и културу.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада Пољопривредне школе са Домом ученика у Футогу за школску 2005/2006. годину.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У АПАТИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Техничке школе са Домом ученика у Апатину за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке и Годишњи програм рада претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада Техничке школе са Домом ученика у Апатину за школску 2005/2006. годину.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ У КИКИНДИ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Хемијско-технолошке и Грађевинске школе у Кикинди и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за образовање и културу Буњик Золтан.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Хемијско-технолошке и Грађевинске школе у Кикинди.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ "23. МАЈ" У ПАНЧЕВУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Хемијско-прехрамбене и Грађевинске школе "23. мај" у Панчеву и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописи. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за образовање и културу Буњик Золтан.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Хемијско-прехрамбене и Грађевинске школе "23. мај" у Панчеву.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за равноправност полова, Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршаног већа АП Војводине и покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Снежана Лакићевић-Стојачић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Горан Тајдић, Душан Шијан, Маја Седларевић, Лазар Марјански, проф. др Драгослав Петровић, Горан Милковић и Снежана Лакићевић-Стојачић, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.

У наставку седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и 3 уздржана гласа донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова.


7. тачка дневног реда: ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Туристичке организације Војводине, на седници одржаној 15. септембра 2005. године усвојио је Програм рада Туристичке организације Војводине за 2006. годину и доставио га Скупштини, ради давања сагласности.

Програм рада Туристичке организације Војводине достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине.

Програм рада Туристичке организације Војводине претходно је размотрио Одбор за привреду и предложио Скупштини да да сагласност на Програм рада Туристичке организације Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за" и 3 уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2006. годину.


8. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2006. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" на седници одржаној 22. фебруара 2006. године усвојио је Годишњи програм пословања Јавног предузећа за 2006. годину и доставио га Скупштини, ради давања сагласности.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за 2006. годину.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа са Предлогом одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да донесе Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа.

Председавајући је отворио претрес.

У наставку седницом је председавао Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 54 гласа "за", 18 "против" и 2 уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа за 2006. годину.


9. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2006. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме" на седници одржаној 21. фебруара 2006. године донео је Годишњи програм пословања за 2006. годину и доставио га Скупштини, ради давања сагласности.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да да сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Душан Шијан, Миленко Илић, Роберт Каран, Милорад Мирчић и Данијел Петровић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за", 19 "против" и 2 уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2006. годину.


10. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ГОДИШЊИМ ОБРАЧУНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2005. ГОДИНУ

Управни одбор Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине" на седници одржаној 24. фебруара 2006. године усвојио је Годишњи извештај о пословању са Годишњим обрачуном Јавног предузећа за 2005. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Годишњи извештај Јавног предузећа достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Годишњи извештај Јавног предузећа претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри и прихвати Годишњи извештај Јавног предузећа.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Годишњи извештај Јавног предузећа за 2005. годину. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за" и 2 уздржана гласа прихватила Годишњи извештај о пословању са Годишњим обрачуном Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2005. годину.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗВРШНОМ ВЕЋУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ОДНОСУ НА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА КОЈА ЈЕ ОСНОВАЛА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о преношењу одређених овлашћења Извршном већу Аутономне Покрајине Војводине у односу на јавна предузећа која је основала Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.

Извршно веће АП Војводине поднело је Амандман на Предлог одлуке, који је у складу са чланом 135. Пословника Скупштине АП Војводине постао саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено не гласа.

Посланик у Скупштини АП Војводине Душан Шијан поднео је Амандман на Предлог одлуке. Амандман је достављен Извршном већу АП Војводине на изјашњавање. Извршно веће није прихватило Амандман посланика Душана Шијана.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици проф. др Милијан Поповић, Милорад Мирчић, Горан Јешић, мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије и др Тамаш Корхец, покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 24 гласа "за" и 57 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за", 28 "против" и 3 уздржана гласа донела Одлуку о преношењу одређених овлашћења Извршном већу Аутономне Покрајине Војводине у односу на јавна предузећа која је основала Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине др Тихомир Симић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Борислав Капор, Горан Јешић и др Тихомир Симић, потпредседник Извршног већа АП Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за", 12 "против" и 1 уздржаним гласом донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Посланик у Скупштини АП Војводине Душан Шијан поднео је амандмане I – II на Предлог одлуке.

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на изјашњавање. Извршно веће није прихватило амандмане посланика Душана Шијана.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа АП Војводине др Тихомир Симић.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 10. Предлога одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 55 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 14. Предлога одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 55 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова "за" и 1 уздржаним гласом донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА РЕВИЗИЈУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИЗВЕШТАЈА "ВИНЧИЋ" ИЗ БЕОГРАДА

Одбор за буџет и финансије на седници одржаној 7. марта 2006. године утврдио је Предлог одлуке о додели Уговора о ревизији Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2005. годину Предузећу за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић" из Београда и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" донела Одлуку о додели Уговора о ревизији Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2005. годину Предузећу за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић" из Београда.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине упутио је Скупштини Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" донела Одлуку о допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 9. марта 2006. године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду.

 


У наставку седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА

Председавајући је подсетио посланике да су на 15. седници Скупштине посланичка питања у усменом облику поставили посланици: Душан Кузман (три посланичка питања, мр Гордана Зорић, Томислав Богуновић, др Велибор Радусиновић и Мирослав Грубанов.

Посланичка питања у писаном облику поставио је посланик Душан Шијан (шест посланичких питања).

Председавајући је поставио питање посланицима који су добили одговор на посланичка питања да ли желе да користе једно од права утврђених у члану 190. Пословника Скупштине АП Војводине. То право су искористили посланици Томислав Богуновић и Мирослав Грубанов.

Затим се прешло на постављање посланичких питања.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Мирко Бајић, Милена Васић-Ступар, Јасмина Чиачек, Синиша Добричинац, Роберт Каран (два посланичка питања) и Мирослав Грубанов.

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици: Душан Шијан (шест посланичких питања) и Ласло Ђула (два посланичка питања).

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 15,41 часова.