Convocation 2004 - 2008
Session number: 16
Date of event: 14. 03. 2006.
Minutes

Šesnaesta sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 14. marta 2006. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,30 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 105 poslanika.

Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Veronika Boškov, Dragan Bozalo, Suzana Brkić, Predrag Bubalo, Đerđ mr Ozer, Jakab Tibor, Stevan Kesejić, Perica Kosanović, Mičiz dipl.inž. Jožef, Đorđe Mihajlov, Igor Mirović, Duško Nikolić, Šandor Jožef, Goran Vasić i Aleksandar Vig.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuje predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika, Skupštini su prisustvovali i Gvozden Perković, direktor Turističke organizacije Vojvodine, Perica Manojlović, direktor Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Vojvodine, Đeze Bordaš, direktor Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" i Marta Takač, direktor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 16. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 15. sednice Skupštine održane 1. februara 2006. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 16. sednicu Skupštine.

΀Ÿredsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 15. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" usvojila zapisnik sa 15. sednice Skupštine održane 1. februara 2006. godine.

Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda za reč se javio poslanik Dušan Bajatović zbog povrede Poslovnika. U svom izlaganju poslanik nije ukazao na odredbu Poslovnika koja je povređena, nego je pozvao poslanike da minutom ćutanja odaju počast preminulom Slobodanu Miloševiću. Poštu su odali poslanici poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke, a zbog povrede reda na sednici Skupštine, predsedavajući je izrekao dve opomene poslaniku Dušanu Bajatoviću.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 16. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine na razmatranje po hitnom postupku – Predlog odluke o prenošenju određenih ovlašćenja Izvršnom veću Autonomne Pokrajine Vojvodine u odnosu na javna preduzeća koja je osnovala Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu člana 152. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka ili drugi akt donese po hitnom postupku, Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, pre utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog Izvršnog veća AP Vojvodine da se Predlog odluke o prenošenju određenih ovlašćenja Izvršnom veću Autonomne Porkajine Vojvodine u odnosu na javna preduzeća koja je osnovala Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine donese po hitnom postupku. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 31 "protiv" i 3 uzdržana glasa predlog usvojila.

Poslanička grupa u Skupštini AP Vojvodine Koalicija "Zajedno za Vojvodinu", obavestila je predsednika Skupštine, da iz predloženog dnevnog reda 16. sednice Skupštine povlači Predlog zakona o poljoprivrednim zadrugama.

Izvršno veće AP Vojvodine na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložilo je Skupštini da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložilo je Skupštini da se predloženi dnevni red 16. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 27 "protiv" i 2 uzdržana glasa predlog usvojila.

Odbor za budžet i finansije na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red 16. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o dodeli Ugovora o reviziji Konsolidovanog završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2005. godinu Preduzeću za reviziju računovodstvenih izveštaja "Vinčić" iz Beograda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red 16. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red 16. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 2 uzdržana Predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 16. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka

 1. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU,
 2. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA POLjOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U FUTOGU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U APATINU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 4. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE I GRAĐEVINSKE ŠKOLE U KIKINDI,
 5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA HEMIJSKO-PREHRAMBENE I GRAĐEVINSKE ŠKOLE "23. MAJ" U PANČEVU,
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,
 7. PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2006. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 8. GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2006. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 9. GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA ZA 2006. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA GODIŠNjIM OBRAČUNOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2005. GODINU,
 11. PREDLOG ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA IZVRŠNOM VEĆU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U ODNOSU NA JAVNA PREDUZEĆA KOJA JE OSNOVALA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O DODELI UGOVORA O REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2005. GODINU PREDUZEĆU ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA "VINČIĆ" IZ BEOGRADA,
 15. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 16. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U NOVOM SADU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za", 27 "protiv" i 2 uzdržana glasa utvrdila dnevni red za 16. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koje su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 27 "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavilo je Skupštini Predlog amandmana I – II na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu na razmatranje i utvrđivanje..

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Lazar Marjanski i Saša Santovac podneli su amandmane I – II na Predlog amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu.

Amandmani poslanika dostavljeni su Izvršnom veću AP Vojvodine. Izvršno veće nije prihvatilo amandmane poslanika.

Predlog amandmana sa Predlogom zakona i amandmane poslanika prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i utvrdi amandmane Izvršnog veća AP Vojvodine, a da ne prihvati amandmane poslanika Lazara Marjanskog i Saše Santovca.

Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine, predložio je Skupštini da utvrdi amandmane Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona.

U ovom delu sednice Skupštine poslanik Milorad Mirčić zatražio je reč povodom povrede Poslovnika, s obzirom da nije naveo odredbu Poslovnika koju je predsedavajući povredio, kao i povrede reda na sednici Skupštine predsedavajući mu je u skladu sa članom 112. i 113. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine izrekao mere opomene i meru oduzimanja reči. Kako poslanik Milorad Mirčić i posle izrečene mere oduzimanja reči nije se udaljio sa govornice, predsedavajući je odredio prekid sednice u trajanju od 15 minuta.

U nastavku sednice, pre početka rada, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 68 poslanika.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Dragan Surdučki.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Lazar Marjanski, dr Branislav Blažić, Jadranka Beljan-Balaban, prof. dr Dragoslav Petrović, Saša Santovac i Nikola Ćirović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Lazara Marjanskog i Saše Santovca. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 24 glasa "za" i 62 "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanika Lazara Marjanskog i Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Lazara Marjanskog i Saše Santovca. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 24 glasa "za" i 61 "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanika Lazara Marjanskog i Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 29 "protiv" utvrdila Amandman I na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 29 "protiv" utvrdila Amandman II na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I – II na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu, koje će dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na odlučivanje.

Za svog predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa članom 166. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA POLjOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U FUTOGU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Poljoprivredne škole sa Domom učenika u Futogu za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke i Godišnji program rada prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Aleksandra Sujić, Dušan Šijan, Milorad Mirčić i Bunjik Zoltan, pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Poljoprivredne škole sa Domom učenika u Futogu za školsku 2005/2006. godinu.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U APATINU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Tehničke škole sa Domom učenika u Apatinu za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke i Godišnji program rada prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Tehničke škole sa Domom učenika u Apatinu za školsku 2005/2006. godinu.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE I GRAĐEVINSKE ŠKOLE U KIKINDI

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Hemijsko-tehnološke i Građevinske škole u Kikindi i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu Bunjik Zoltan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Hemijsko-tehnološke i Građevinske škole u Kikindi.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA HEMIJSKO-PREHRAMBENE I GRAĐEVINSKE ŠKOLE "23. MAJ" U PANČEVU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Hemijsko-prehrambene i Građevinske škole "23. maj" u Pančevu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propisi. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu Bunjik Zoltan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Hemijsko-prehrambene i Građevinske škole "23. maj" u Pančevu.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za propise i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršanog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Snežana Lakićević-Stojačić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Goran Tajdić, Dušan Šijan, Maja Sedlarević, Lazar Marjanski, prof. dr Dragoslav Petrović, Goran Milković i Snežana Lakićević-Stojačić, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

U nastavku sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i 3 uzdržana glasa donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


7. tačka dnevnog reda: PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2006. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Turističke organizacije Vojvodine, na sednici održanoj 15. septembra 2005. godine usvojio je Program rada Turističke organizacije Vojvodine za 2006. godinu i dostavio ga Skupštini, radi davanja saglasnosti.

Program rada Turističke organizacije Vojvodine dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Vojvodine.

Program rada Turističke organizacije Vojvodine prethodno je razmotrio Odbor za privredu i predložio Skupštini da da saglasnost na Program rada Turističke organizacije Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova "za" i 3 uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Vojvodine za 2006. godinu.


8. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2006. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" na sednici održanoj 22. februara 2006. godine usvojio je Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za 2006. godinu i dostavio ga Skupštini, radi davanja saglasnosti.

Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za 2006. godinu.

Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da donese Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U nastavku sednicom je predsedavao Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 54 glasa "za", 18 "protiv" i 2 uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa za 2006. godinu.


9. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA ZA 2006. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" na sednici održanoj 21. februara 2006. godine doneo je Godišnji program poslovanja za 2006. godinu i dostavio ga Skupštini, radi davanja saglasnosti.

Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća.

Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da da saglasnost na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Dušan Šijan, Milenko Ilić, Robert Karan, Milorad Mirčić i Danijel Petrović, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova "za", 19 "protiv" i 2 uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2006. godinu.


10. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA GODIŠNjIM OBRAČUNOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2005. GODINU

Upravni odbor Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Vojvodine" na sednici održanoj 24. februara 2006. godine usvojio je Godišnji izveštaj o poslovanju sa Godišnjim obračunom Javnog preduzeća za 2005. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Godišnji izveštaj Javnog preduzeća dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Godišnji izveštaj Javnog preduzeća prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Godišnji izveštaj Javnog preduzeća.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Godišnji izveštaj Javnog preduzeća za 2005. godinu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova "za" i 2 uzdržana glasa prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju sa Godišnjim obračunom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2005. godinu.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA IZVRŠNOM VEĆU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U ODNOSU NA JAVNA PREDUZEĆA KOJA JE OSNOVALA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o prenošenju određenih ovlašćenja Izvršnom veću Autonomne Pokrajine Vojvodine u odnosu na javna preduzeća koja je osnovala Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Izvršno veće AP Vojvodine podnelo je Amandman na Predlog odluke, koji je u skladu sa članom 135. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se odvojeno ne glasa.

Poslanik u Skupštini AP Vojvodine Dušan Šijan podneo je Amandman na Predlog odluke. Amandman je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na izjašnjavanje. Izvršno veće nije prihvatilo Amandman poslanika Dušana Šijana.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici prof. dr Milijan Popović, Milorad Mirčić, Goran Ješić, mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije i dr Tamaš Korhec, pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 24 glasa "za" i 57 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova "za", 28 "protiv" i 3 uzdržana glasa donela Odluku o prenošenju određenih ovlašćenja Izvršnom veću Autonomne Pokrajine Vojvodine u odnosu na javna preduzeća koja je osnovala Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine dr Tihomir Simić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Borislav Kapor, Goran Ješić i dr Tihomir Simić, potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za", 12 "protiv" i 1 uzdržanim glasom donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Poslanik u Skupštini AP Vojvodine Dušan Šijan podneo je amandmane I – II na Predlog odluke.

Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na izjašnjavanje. Izvršno veće nije prihvatilo amandmane poslanika Dušana Šijana.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dr Tihomir Simić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 10. Predloga odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 55 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 14. Predloga odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 55 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova "za" i 1 uzdržanim glasom donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DODELI UGOVORA O REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2005. GODINU PREDUZEĆU ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA "VINČIĆ" IZ BEOGRADA

Odbor za budžet i finansije na sednici održanoj 7. marta 2006. godine utvrdio je Predlog odluke o dodeli Ugovora o reviziji Konsolidovanog završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2005. godinu Preduzeću za reviziju računovodstvenih izveštaja "Vinčić" iz Beograda i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" donela Odluku o dodeli Ugovora o reviziji Konsolidovanog završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2005. godinu Preduzeću za reviziju računovodstvenih izveštaja "Vinčić" iz Beograda.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine uputio je Skupštini Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" donela Odluku o dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici održanoj 9. marta 2006. godine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu.

 


U nastavku sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na POSLANIČKA PITANjA

Predsedavajući je podsetio poslanike da su na 15. sednici Skupštine poslanička pitanja u usmenom obliku postavili poslanici: Dušan Kuzman (tri poslanička pitanja, mr Gordana Zorić, Tomislav Bogunović, dr Velibor Radusinović i Miroslav Grubanov.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavio je poslanik Dušan Šijan (šest poslaničkih pitanja).

Predsedavajući je postavio pitanje poslanicima koji su dobili odgovor na poslanička pitanja da li žele da koriste jedno od prava utvrđenih u članu 190. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine. To pravo su iskoristili poslanici Tomislav Bogunović i Miroslav Grubanov.

Zatim se prešlo na postavljanje poslaničkih pitanja.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Mirko Bajić, Milena Vasić-Stupar, Jasmina Čiaček, Siniša Dobričinac, Robert Karan (dva poslanička pitanja) i Miroslav Grubanov.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici: Dušan Šijan (šest poslaničkih pitanja) i Laslo Đula (dva poslanička pitanja).

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 15,41 časova.