Сазив 2004-2008
Број седнице: 16
Датум одржавања: 14. 03. 2006.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 14. марта 2006. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗАДРУГАМА,
 2. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У АПАТИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ У КИКИНДИ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ "23. МАЈ" У ПАНЧЕВУ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,
 8. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 9. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2006. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 10. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2006. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 11. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ГОДИШЊИМ ОБРАЧУНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2005. ГОДИНУ.

У прилогу Вам достављамо записник са Петнаесте седнице Скупштине АП Војводине, одржане 1. фебруара 2006. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 3. марта 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш