Convocation 2004 - 2008
Session number: 16
Date of event: 14. 03. 2006.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
16. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 14. marta 2006. godine (utorak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

 1. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O POLjOPRIVREDNIM ZADRUGAMA,
 2. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU,
 3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA POLjOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U FUTOGU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 4. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U APATINU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE I GRAĐEVINSKE ŠKOLE U KIKINDI,
 6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA HEMIJSKO-PREHRAMBENE I GRAĐEVINSKE ŠKOLE "23. MAJ" U PANČEVU,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,
 8. PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2006. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 9. GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2006. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 10. GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA ZA 2006. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 11. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA GODIŠNjIM OBRAČUNOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2005. GODINU.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa Petnaeste sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 1. februara 2006. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 3. marta 2006. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš