Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 15
Датум отримованя: 01. 02. 2006.
Записнїк

Петнаеста седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржана је 1. фебруара 2006. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,23 часова.

Седницом Скупштине је председавао Бројан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 113 посланика.

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: Драган Бозало, Предраг Бубало, Ненад Чанак, Срђо Комазец, Игор Мировић, Златимир Момиров и др Живорад Смиљанић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председавајућег Скупштина је одала пошту минутом ћутања трагично настрадалима у железничкој несрећи у Црној Гори и преминулом Душку Трифуновићу истакнутом песнику и ствараоцу.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 15. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 14. седнице Скупштине одржане 20. децембра 2005. године достављен је посланицима уз сазив за 15. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 14. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за", 29 "против" и 1 уздржаним гласом усвојила записник са 14. седнице Скупштине одржане 20. децембра 2005. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 15. седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине на разматрање по хитном поступку – Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању.

На основу члана 152. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука или други акт донесе по хитном поступку, Скупштина одлучује као о претходном питању, пре утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине да се Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању утврди по хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 1 уздржаним предлог усвојила.

Одбор за информисање на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред 15. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за", 29 "против" и 3 уздржана гласа предлог усвојила.

Одбор за информисање на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред 15. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о избору директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за", 29 "против" и 3 уздржана гласа предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 15. седницу Скупштине, са следећим редоследом тачака

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИСПИТУ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА РАД У ОРГАНИМА УПРАВЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ГИМНАЗИЈЕ "ПЕТРО КУЗМЈАК" СА ДОМОМ УЧЕНИКА У РУСКОМ КРСТУРУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ГИМНАЗИЈЕ "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "НИКОЛА ВОЈВОДИЋ" У КИКИНДИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ - ГИНА" У ЗРЕЊАНИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВ΀ЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА У НОВОМ САДУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "БРАНКОВО КОЛО" У НОВОМ САДУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 32 "против" утврдила дневни ред за 15. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 29 "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, на разматрање по хитном поступку.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за здравство и социјалну политику др Милош Лучић.

Председавајући је отворио претрес о предлогу да Скупштина буде предлагач закона.

У претресу су учествовали посланици: др Тивадар Тот, Милорад Мирчић, Томислав Богуновић, Тихомир Ђуричић, Душан Поповић, др Гордана Зорић, Лазар Марјански, Маја Седларевић, др Ђорђе Богдановић и Мирко Бајић.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина буде предлагач закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за", 22 "против" и 3 уздржана гласа прихватила да буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању.

На основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине председавајући је отворио претрес о тексту Предлога закона.

У претресу су учествовали посланици: Милена Ступар-Васић, Ласло Ђула, мр Миленко Макивић, др сци. мед. Бранислава Белић, Младен Копривица, др Данијел Петаковић, Ђенђи Селеши, Душко Николић, Ђура Мученски, Лазар Марјански, др Велибор Радусиновић, Љиљана Ђурђевац, мр фарм. Драган Божић, проф. др Милијан Поповић, др Бранислав Блажић и Борислав Капор.

Председавајући је ставио на гласање у целини Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за", 21 "против" и 5 уздржана гласа утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на разматрање и одлучивање.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИСПИТУ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА РАД У ОРГАНИМА УПРАВЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о испиту из страног језика и језика националне мањине за рад у органима управе и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, Одбор за прописе и Одбор за међунационалне односе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о испиту из страног језика и језика националне мањине за рад у органима управе.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ГИМНАЗИЈЕ "ПЕТРО КУЗМЈАК" СА ДОМОМ УЧЕНИКА У РУСКОМ КРСТУРУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Гимназије "Петро Кузмјак" са Домом ученика у Руском Крстуру за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке са Годишњим планом и програмом рада Гимназије претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је предложио да имајући у виду садржај предлога одлука, обједини се претрес, по тачкама од треће до 12. тачке дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" предлог усвојила.

Став Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт поводом предлога одлука од треће до 12. тачке дневног реда изнела је проф. др Светлана Лукић, председник Одбора.

Председавајући је отворио заједнички претрес од треће до 12. тачке дневног реда.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, Томислав Богуновић, Лазар Маријански и мр Миленко Макивић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 23 "против" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Гимназије "Петро Кузмјак" са Домом ученика у Руском Крстуру за школску 2005/2006. годину.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ГИМНАЗИЈЕ "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Гимназије "Јан Колар" са Домом ученика у Бачком Петровцу за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке са Годишњим планом и програмом рада Гимназије претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Гимназије "Јан Колар" са Домом ученика у Бачком Петровцу за школску 2005/2006. годину.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "НИКОЛА ВОЈВОДИЋ" У КИКИНДИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке са Годишњим планом и програмом рада Гимназије претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 24 "против" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди за школску 2005/2006. годину.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ – ГИНА" У ЗРЕЊАНИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа "Ангелина Којић - Гина" у Зрењанину за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке са Годишњим планом и програмом рада Гимназије претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 26 "против" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа "Ангелина Којић - Гина" у Зрењанину за школску 2005/2006. годину.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА У НОВОМ САДУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада средњошколског дома у Новом Саду за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке са Годишњим планом и програмом рада Гимназије претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 24 "против" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада Средњошколског дома у Новом Саду за школску 2005/2006. годину.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "БРАНКОВО КОЛО" У НОВОМ САДУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа "Бранково коло" у Новом Саду за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке са Годишњим планом и програмом рада Гимназије претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 25 "против" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа "Бранково коло" у Новом Саду за школску 2005/2006. годину.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа у Сомбору за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке са Годишњим планом и програмом рада Гимназије претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 25 "против" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа у Сомбору за школску 2005/2006. годину.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа у Суботици за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке са Годишњим планом и програмом рада Гимназије претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 24 "против" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа у Суботици за школску 2005/2006. годину.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа у Вршцу за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке са Годишњим планом и програмом рада Гимназије претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 25 "против" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа у Вршцу за школску 2005/2006. годину.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке са Годишњим планом и програмом рада Гимназије претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 26 "против" донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за школску 2005/2006. годину.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Одбор за информисање на седници одржаној 31. јануара 2006. године на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о избору директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је Ото Буш, председник Одбора за информисање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за", 24 "против" и 5 уздржаних донела Одлуку о избору директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Одбор за информисање на седници одржаној 31. јануара 2006. године на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за", 25 "против" и 5 уздржаних донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.


 • Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Душан Кузман (три посланичка питања), мр Гордана Зорић, Томислав Богуновић, др Велибор Радусиновић и Мирослав Грубанов.

Посланичка питања у писаном облику поставио је посланик Душан Шијан (шест посланичких питања).

Председавајући је обавестио Скупштину да је у складу са чланом 42. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине др Тихомир Симић, председник Посланичке групе Покрет снага Србије-Богољуб Карић "Богољуб Карић" у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине доставио Скупштини обавештење да је посланик др Данијел Петаковић приступио Посланичкој групи Покрет снага Србије-Богољуб Карић "Богољуб Карић".

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 14,28 часова.