Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 15
Датум отримованя: 01. 02. 2006.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
15. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 1. фебруара 2006. године (среда), у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИСПИТУ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА РАД У ОРГАНИМА УПРАВЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ГИМНАЗИЈЕ "ПЕТРО КУЗМЈАК" СА ДОМОМ УЧЕНИКА У РУСКОМ КРСТУРУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ГИМНАЗИЈЕ "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "НИКОЛА ВОЈВОДИЋ" У КИКИНДИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ - ГИНА" У ЗРЕЊАНИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА У НОВОМ САДУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "БРАНКОВО КОЛО" У НОВОМ САДУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ.

У прилогу Вам достављамо записник са Четрнаесте седнице Скупштине АП Војводине, одржане 20. децембра 2005. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 20. јануар 2006.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш