Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 14
Датум отримованя: 20. 12. 2005.
Записнїк

Четрнаестa седницa Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 20. децембра 2005. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,30 часова.

Седницом Скупштине су председавали Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 110 посланика.

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јадранка Бељан – Балабан, Стеван Кесејић, Мичиз дипл. инж. Јожеф, Горан Милковић, Игор Мировић, Проф. др Милијан Поповић, Спасоје Шајиновић, Шандор Јожеф, Илија Селаковић и Павел Северињи.

На 14. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине позвани су да присуствују: пуковник Драгомир Обрадовић, саветник министра Министарства унутрашњих послова Републике Србије, пуковник Младен Курибак, начелник Управе полиције Ресора јавне безбедности Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Михајло Бркић, директор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, Срђан Михајловић, директор Нафтне индустрије Србије А.Д. и Жељко Поповић, председник Управног одбора Нафтне индустрије Србије А.Д.

Председавајући је обавестио посланике да због раније преузетих обавеза нису у могућности да присуствују седници Скупштине пуковник Драгомир Обрадовић, саветник министра Министарства унутрашњих послова Републике Србије и пуковник Младен Курибак, начелник Управе полиције Ресора јавне безбедности Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 14. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 13. седнице Скупштине одржане 15. новембра 2005. године достављен је посланицима уз сазив за 14. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 13. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" усвојила записник са 13. седнице Скупштине одржане 15. новембра 2005. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 14. седницу Скупштине АП Војводине.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Верификација мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 22 "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 14. седницу Скупштине, са следећим редоследом тачака

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
 3. ИНФОРМАЦИЈА О ДЕЛОВАЊУ ЧЛАНОВА НЕФОРМАЛНИХ ГРУПА И ПОЈЕДИНАЦА СА НЕОНАЦИСТИЧКИМ ОБЕЛЕЖЈИМА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
 4. ИНФОРМАЦИЈА О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У БАЧКОЈ ТОПОЛИ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 22 "против" утврдила дневни ред за 14. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 24 "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинска изборна комисија, на основу члана 78. став 1. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине утврдила је Извештај о додели посланичког мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање.

Извештај Покрајинске изборне комисије размотрио је Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања и поднео извештај Скупштини, са предлогом за верификацију мандата.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о верификацији мандата посланика. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова "за" усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланику Пери Врањешу у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

На Предлог одлуке амандмане су поднели Посланичка група Демократске странке – "за европску Војводину" и посланици: др Вероника Бошков, Саша Сантовац, Душан Шијан, Горан Милковић и Лазар Марјански и Горан Тајдић.

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће прихватило је амандмане Посланичке групе Демократске странке – "за европску Војводину" који су на тај начин постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено не гласа. Амандмане посланика др Веронике Бошков, Саше Сантовца, Душана Шијана, Горана Милковића и Лазар Марјанског и Горана Тајдића није прихватило.

Предлог одлуке са амандманима претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије.

Уводно излагање поднели су председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали посланици: др Вероника Бошков, Душан Кузман, Душан Бајатовић, др Велибор Радусиновић, Гизела Ласло, Ђенђи Селеши, др Данијел Петаковић, др Перица Косановић, др Живорад Смиљанић, др Ђура Мученски, Мита Аврамов, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Боршош Чила, Лазар Марјански, Душан Шијан, др Бранислав Блажић, др Тихомир Симић, Милорад Мирчић, Борислав Капор, др Предраг Бубало, Сузана Бркић, Синиша Добричинац, Душко Николић, Ненад Чанак, Драган Сурдучки, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине, Модест Дулић, покрајински секретар за спорт и омладину, Милорад Ђурић, покрајински секретар за информације и мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

На предлог председавајућег одређена је пауза од 15,45 до 17,00 часова.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 99 посланика.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Предлог одлуке.

На члан 5. Предлога одлуке амандмане су поднели посланици: Душан Шијан, Саша Сантовац, др Вероника Бошков, Горан Милковић и Лазар Марјански и Горан Тајдић.

Посланици др Вероника Бошков, Горан Тајдић, Саша Сантовац и Душан Шијан образложили су поднете амандмане.

У претресу су учествовали и посланици Мирослав Грубанов, Душан Поповић, Горан Васић и мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског и Горана Тајдића на члан 5. Предлога одлуке, раздео 1, функционална класификација 110, издаци Скупштине АП Војводине, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 64 "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског и Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5. Предлога одлуке, раздео 1, функционална класификација 110, издаци Скупштине АП Војводине, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 65 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5. Предлога одлуке, раздео 1, функционална класификација 110, издаци Скупштине АП Војводине, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 66 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Саше Сантовца на члан 5. Предлога одлуке, раздео 3, функционална класификација 110, издаци Извршног већа АП Војводине, економска класификација 411. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 67 "против" није прихватила Амандман посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5. Предлога одлуке, раздео 3, функционална класификација 110, трошкови Извршног већа АП Војводине, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 65 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског и Горана Тајдића на члан 5. Предлога одлуке, раздео 3, функционална класификација 110, издаци Извршног већа АП Војводине, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 67 "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског и Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика др Веронике Бошков на члан 5. Предлога одлуке, раздео 3, функционална класификација 110, трошкови Извршног већа АП Војводине, економска класификација 484. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 66 "против" није прихватила Амандман посланика др Веронике Бошков.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског и Горана Тајдића на члан 5. Предлога одлуке, раздео 4, функционална класификација 410, издаци Покрајинског секретаријата за привреду, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 64 "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског и Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5. Предлога одлуке, раздео 4, функционална класификација 410, издаци Фонда за развој АП Војводине, економска класификација 451. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 64 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског и Горана Тајдића на члан 5. Предлога одлуке, раздео 4, функционална класификација 410, издаци Гаранцијског Фонда АП Војводине, економска класификација 451. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 63 "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског и Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског и Горана Тајдића на члан 5. Предлога одлуке, раздео 5, функционална класификација 620, издаци Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство, економска класификација 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 66 "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског и Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5. Предлога одлуке, раздео 7, функционална класификација 410, издаци Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 65 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5. Предлога одлуке, раздео 7, функционална класификација 410, издаци Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 65 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5. Предлога одлуке, раздео 7, функционална класификација 410, издаци Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, економска класификација 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 65 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5. Предлога одлуке, π€аздео 8, функционална класификација 140, издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 64 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Милковића на члан 5. Предлога одлуке, раздео 10, функционална класификација 560, издаци Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој, економска класификација 463. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 63 "против" није прихватила Амандман посланика Горана Милковића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Саше Сантовца на члан 5. Предлога одлуке, раздео 11, функционална класификација 110, издаци Покрајинског секретаријата за финансије, економска класификација 411. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 65 "против" није прихватила Амандман посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Милковића на члан 5. Предлога одлуке, раздео 13, функционална класификација 820, дотације невладиних организација у оквиру Покрајинског секретаријата за образовање и културу, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 64 "против" није прихватила Амандман посланика Горана Милковића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5. Предлога одлуке, раздео 21, функционална класификација 410, издаци Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, економска класификација 422. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 64 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5. Предлога одлуке, раздео 21, функционална класификација 410, издаци Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, економска класификација 462. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 63 "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика др Веронике Бошков на члан 5. Предлога одлуке, раздео 24, функционална класификација 330, издаци Покрајинског омбудсмана, економска класификација 422 и 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 62 "против" није прихватила Амандман посланика др Веронике Бошков.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке у целини. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 25 "против" донела Одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину.

Председавајући је на основу члана 80. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио да Скупштина настави са радом и после 19,00 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 23 "против" предлог усвојила.


3. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ДЕЛОВАЊУ ЧЛАНОВА НЕФОРМАЛНИХ ГРУПА И ПОЈЕДИНАЦА СА НЕОНАЦИСТИЧКИМ ОБЕЛЕЖЈИМА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Одбор за безбедност Скупштине Аутономне Покрајине Војводине сачинио је Информацију о деловању чланова неформалних група и појединаца са неонацистичким обележјима на подручју Републике Србије и предузетим мерама Министарства унутрашњих послова Републике Србије са Предлогом закључака и доставио је Скупштини на разматрање.

Информација је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.

Томислав Богуновић, председник Одбора за безбедност дао је додатно образложење Информације у име предлагача.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: проф. др Драгослав Петровић, др Бранислав Блажић, Томислав Богуновић, Душан Бајатовић, Душан Шијан, Лазар Марјански, Горан Јешић, Весна Фабрик, Тихомир Ђуричић, проф. др Ђорђе Башић, Буњик Золтан, др Ђура Мученски, Рајко Мрђа, Младен Копривица, Ласло Ђула, Шандор Егереши, Мирко Бајић, Сомбати Золтан, др Живорад Смиљанић, Мита Аврамов, Дејан Чапо, Тибор Ароксалаши, Ненад Чанак, мр Миленко Макивић и др Тамаш Корхец, покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине.

Проф. др Драгослав Петровић, предложио је у име посланичких група у Скупштини АП Војводине Демократске странке – "за европску Војводину", Савеза војвођанских Мађара, Покрета снага Србије и Коалиције заједно за Војводину нов текст Предлога закључака.

Председавајући је ставио на гласање Информацију Одбора за безбедност. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" усвојила Информацију о деловању чланова неформалних група и појединаца са неонацистичким обележјима на подручју Републике Србије и предузетим мерама Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Председавајући је ставио на гласање Предлог закључака који су предложиле посланичке групе у Скупштини АП Војводине Демократска странка Србије – "за европску Војводину", Савез војвођанских Мађара, Покрет снага Србије-Богољуб Карић и Коалиција заједно за Војводину. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" донела

Закључке

 1. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине прихвата Информацију о деловању чланова неформалних група и појединаца са неонацистичким обележјима, као и других организација које својим активностима угрожавају стабилност и складне међунационалне односе на подручју Републике Србије и предузетим мерама Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
 2. С обзиром на то да се ова Иформација односи на подручје целе Републике Србије, а не само на територију АП Војводине, а и да Аутономна Покрајина Војводина нема надлежности у погледу безбедности, Скупштина Аутономне Покрајине Војводине з а х т е в а од Владе Републике Србије и других надлежних органа следеће:
  • да се онемогући деловање неформалних друштвених група "Скинхедси", "Национални Строј", "Крв и част", "Расни Националисти – Расионалисти" и примене најстроже санкције према појединцима који делују у тим групама,
  • да се забрани деловање политичке организације – покрет "Образ",
  • да се онемогуће оне активности неформалне друштвене групе "Покрет 64 жупаније" које својим деловањем повређују интегритет Републике Србије и вређају национална осећања грађана.

4. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

Посланица у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Маја Седларевић поднела је Скупштини Информацију о реорганизацији Нафтне индустрије Србије на разматрање.

Информација је достављена Извршном већу на мишљење.

Информацију је претходно размотрио Одбор за приватизацију.

Посланик Мирослав Грубанов, председник Одбора за приватизацију предложио је да се Информација о реорганизацији Нафтне индустрије Србије допуни и разради конкретним подацима и чињеницама о плановима, програмима и роковима реорганизације НИС-а и да се као таква уврсти у дневни ред на једној од наредних седница Скупштине.

Председавајући је у складу са чланом 82. Пословника Скупштине АП Војводине дао реч Жељку Поповићу, председнику Управног одбора Нафтне индустрије Србије А.Д., који је путем презентације упознао посланике са актуелном ситуацијом везаном за реорганизацију Нафтне индустрије Србије.

Председавајући је констатовао да се Скупштина упознала са актуелном ситуацијом везано за реорганизацију Нафтне индустрије Србије и да ће на једној од наредних седница Скупштине бити разматрана свеобухватнија Информација о реорганизацији Нафтне индустрије Србије, имајући у виду став Одбора за приватизацију.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о одређивању средњих школа од изузетног значаја за Аутономну Покрајину Војводину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за образовање и културу Буњик Золтан.

У наставку седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: проф. др Светлана Лукић, др Вероника Бошков и Душан Шијан.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" донела Одлуку о одређивању средњих школа од изузетног значаја за Аутономну Покрајину Војводину.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Гимназије "Доситеј Обрадовић" у Бачкој Тополи и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Гимназије "Доситеј Обрадовић" у Бачкој Тополи.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Посланичка група Демократске странке – "за европску Војводину" у Скупштини АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ

Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине усвојио је Извештај о раду за 2004. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби на Извештај.

Извештај Фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о раду Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о раду Фонда за 2004. годину. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за" прихватила Извештај о раду Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 15. децембра 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду.

Председавајући је обавестио посланике, да посланичка питања, уколико их имају, писмено доставе Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница Скупштине је закључена у 21,40 часова.