Convocation 2004 - 2008
Session number: 14
Date of event: 20. 12. 2005.
Minutes

Četrnaesta sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 20. decembra 2005. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,30 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 110 poslanika.

Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jadranka Beljan – Balaban, Stevan Kesejić, Mičiz dipl. inž. Jožef, Goran Milković, Igor Mirović, Prof. dr Milijan Popović, Spasoje Šajinović, Šandor Jožef, Ilija Selaković i Pavel Severinji.

Na 14. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine pozvani su da prisustvuju: pukovnik Dragomir Obradović, savetnik ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, pukovnik Mladen Kuribak, načelnik Uprave policije Resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Mihajlo Brkić, direktor Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine, Srđan Mihajlović, direktor Naftne industrije Srbije A.D. i Željko Popović, predsednik Upravnog odbora Naftne industrije Srbije A.D.

Predsedavajući je obavestio poslanike da zbog ranije preuzetih obaveza nisu u mogućnosti da prisustvuju sednici Skupštine pukovnik Dragomir Obradović, savetnik ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i pukovnik Mladen Kuribak, načelnik Uprave policije Resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 14. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 13. sednice Skupštine održane 15. novembra 2005. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 14. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 13. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" usvojila zapisnik sa 13. sednice Skupštine održane 15. novembra 2005. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 14. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Verifikacija mandata poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 22 "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 14. sednicu Skupštine, sa sledećim redosledom tačaka

 1. VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 2. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
 3. INFORMACIJA O DELOVANjU ČLANOVA NEFORMALNIH GRUPA I POJEDINACA SA NEONACISTIČKIM OBELEŽJIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE I PREDUZETIM MERAMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE,
 4. INFORMACIJA O REORGANIZACIJI NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE,
 5. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU SREDNjIH ŠKOLA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU,
 6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U BAČKOJ TOPOLI,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 8. IZVEŠTAJ O RADU FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 22 "protiv" utvrdila dnevni red za 14. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 24 "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Pokrajinska izborna komisija, na osnovu člana 78. stav 1. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdila je Izveštaj o dodeli poslaničkog mandata za poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj Pokrajinske izborne komisije razmotrio je Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja i podneo izveštaj Skupštini, sa predlogom za verifikaciju mandata.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova "za" usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslaniku Peri Vranješu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na Predlog odluke amandmane su podneli Poslanička grupa Demokratske stranke – "za evropsku Vojvodinu" i poslanici: dr Veronika Boškov, Saša Santovac, Dušan Šijan, Goran Milković i Lazar Marjanski i Goran Tajdić.

Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće prihvatilo je amandmane Poslaničke grupe Demokratske stranke – "za evropsku Vojvodinu" koji su na taj način postali sastavni deo Predloga odluke i o njima se odvojeno ne glasa. Amandmane poslanika dr Veronike Boškov, Saše Santovca, Dušana Šijana, Gorana Milkovića i Lazar Marjanskog i Gorana Tajdića nije prihvatilo.

Predlog odluke sa amandmanima prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije.

Uvodno izlaganje podneli su predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Veronika Boškov, Dušan Kuzman, Dušan Bajatović, dr Velibor Radusinović, Gizela Laslo, Đenđi Seleši, dr Danijel Petaković, dr Perica Kosanović, dr Živorad Smiljanić, dr Đura Mučenski, Mita Avramov, Saša Santovac, Goran Tajdić, Boršoš Čila, Lazar Marjanski, Dušan Šijan, dr Branislav Blažić, dr Tihomir Simić, Milorad Mirčić, Borislav Kapor, dr Predrag Bubalo, Suzana Brkić, Siniša Dobričinac, Duško Nikolić, Nenad Čanak, Dragan Surdučki, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, Modest Dulić, pokrajinski sekretar za sport i omladinu, Milorad Đurić, pokrajinski sekretar za informacije i mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Na predlog predsedavajućeg određena je pauza od 15,45 do 17,00 časova.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 99 poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Predlog odluke.

Na član 5. Predloga odluke amandmane su podneli poslanici: Dušan Šijan, Saša Santovac, dr Veronika Boškov, Goran Milković i Lazar Marjanski i Goran Tajdić.

Poslanici dr Veronika Boškov, Goran Tajdić, Saša Santovac i Dušan Šijan obrazložili su podnete amandmane.

U pretresu su učestvovali i poslanici Miroslav Grubanov, Dušan Popović, Goran Vasić i mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog i Gorana Tajdića na član 5. Predloga odluke, razdeo 1, funkcionalna klasifikacija 110, izdaci Skupštine AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 64 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog i Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5. Predloga odluke, razdeo 1, funkcionalna klasifikacija 110, izdaci Skupštine AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 65 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5. Predloga odluke, razdeo 1, funkcionalna klasifikacija 110, izdaci Skupštine AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 66 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Saše Santovca na član 5. Predloga odluke, razdeo 3, funkcionalna klasifikacija 110, izdaci Izvršnog veća AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija 411. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 67 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5. Predloga odluke, razdeo 3, funkcionalna klasifikacija 110, troškovi Izvršnog veća AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 65 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog i Gorana Tajdića na član 5. Predloga odluke, razdeo 3, funkcionalna klasifikacija 110, izdaci Izvršnog veća AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 67 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog i Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika dr Veronike Boškov na član 5. Predloga odluke, razdeo 3, funkcionalna klasifikacija 110, troškovi Izvršnog veća AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija 484. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 66 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika dr Veronike Boškov.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog i Gorana Tajdića na član 5. Predloga odluke, razdeo 4, funkcionalna klasifikacija 410, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za privredu, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 64 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog i Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5. Predloga odluke, razdeo 4, funkcionalna klasifikacija 410, izdaci Fonda za razvoj AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija 451. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 64 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog i Gorana Tajdića na član 5. Predloga odluke, razdeo 4, funkcionalna klasifikacija 410, izdaci Garancijskog Fonda AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija 451. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 63 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog i Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog i Gorana Tajdića na član 5. Predloga odluke, razdeo 5, funkcionalna klasifikacija 620, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, ekonomska klasifikacija 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 66 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog i Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5. Predloga odluke, razdeo 7, funkcionalna klasifikacija 410, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 65 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5. Predloga odluke, razdeo 7, funkcionalna klasifikacija 410, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 65 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5. Predloga odluke, razdeo 7, funkcionalna klasifikacija 410, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, ekonomska klasifikacija 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 65 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5. Predloga odluke, π€azdeo 8, funkcionalna klasifikacija 140, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 64 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Milkovića na član 5. Predloga odluke, razdeo 10, funkcionalna klasifikacija 560, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, ekonomska klasifikacija 463. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 63 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Milkovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Saše Santovca na član 5. Predloga odluke, razdeo 11, funkcionalna klasifikacija 110, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za finansije, ekonomska klasifikacija 411. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 65 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Milkovića na član 5. Predloga odluke, razdeo 13, funkcionalna klasifikacija 820, dotacije nevladinih organizacija u okviru Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 64 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Milkovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5. Predloga odluke, razdeo 21, funkcionalna klasifikacija 410, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju, ekonomska klasifikacija 422. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 64 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5. Predloga odluke, razdeo 21, funkcionalna klasifikacija 410, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju, ekonomska klasifikacija 462. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 63 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika dr Veronike Boškov na član 5. Predloga odluke, razdeo 24, funkcionalna klasifikacija 330, izdaci Pokrajinskog ombudsmana, ekonomska klasifikacija 422 i 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 62 "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika dr Veronike Boškov.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke u celini. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 25 "protiv" donela Odluku o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2006. godinu.

Predsedavajući je na osnovu člana 80. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio da Skupština nastavi sa radom i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 23 "protiv" predlog usvojila.


3. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O DELOVANjU ČLANOVA NEFORMALNIH GRUPA I POJEDINACA SA NEONACISTIČKIM OBELEŽJIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE I PREDUZETIM MERAMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Odbor za bezbednost Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine sačinio je Informaciju o delovanju članova neformalnih grupa i pojedinaca sa neonacističkim obeležjima na području Republike Srbije i preduzetim merama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa Predlogom zaključaka i dostavio je Skupštini na razmatranje.

Informacija je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.

Tomislav Bogunović, predsednik Odbora za bezbednost dao je dodatno obrazloženje Informacije u ime predlagača.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Dragoslav Petrović, dr Branislav Blažić, Tomislav Bogunović, Dušan Bajatović, Dušan Šijan, Lazar Marjanski, Goran Ješić, Vesna Fabrik, Tihomir Đuričić, prof. dr Đorđe Bašić, Bunjik Zoltan, dr Đura Mučenski, Rajko Mrđa, Mladen Koprivica, Laslo Đula, Šandor Egereši, Mirko Bajić, Sombati Zoltan, dr Živorad Smiljanić, Mita Avramov, Dejan Čapo, Tibor Aroksalaši, Nenad Čanak, mr Milenko Makivić i dr Tamaš Korhec, pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine.

Prof. dr Dragoslav Petrović, predložio je u ime poslaničkih grupa u Skupštini AP Vojvodine Demokratske stranke – "za evropsku Vojvodinu", Saveza vojvođanskih Mađara, Pokreta snaga Srbije i Koalicije zajedno za Vojvodinu nov tekst Predloga zaključaka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Informaciju Odbora za bezbednost. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" usvojila Informaciju o delovanju članova neformalnih grupa i pojedinaca sa neonacističkim obeležjima na području Republike Srbije i preduzetim merama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog zaključaka koji su predložile poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine Demokratska stranka Srbije – "za evropsku Vojvodinu", Savez vojvođanskih Mađara, Pokret snaga Srbije-Bogoljub Karić i Koalicija zajedno za Vojvodinu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" donela

Zaključke

 1. Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine prihvata Informaciju o delovanju članova neformalnih grupa i pojedinaca sa neonacističkim obeležjima, kao i drugih organizacija koje svojim aktivnostima ugrožavaju stabilnost i skladne međunacionalne odnose na području Republike Srbije i preduzetim merama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 2. S obzirom na to da se ova Iformacija odnosi na područje cele Republike Srbije, a ne samo na teritoriju AP Vojvodine, a i da Autonomna Pokrajina Vojvodina nema nadležnosti u pogledu bezbednosti, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine z a h t e v a od Vlade Republike Srbije i drugih nadležnih organa sledeće:
  • da se onemogući delovanje neformalnih društvenih grupa "Skinhedsi", "Nacionalni Stroj", "Krv i čast", "Rasni Nacionalisti – Rasionalisti" i primene najstrože sankcije prema pojedincima koji deluju u tim grupama,
  • da se zabrani delovanje političke organizacije – pokret "Obraz",
  • da se onemoguće one aktivnosti neformalne društvene grupe "Pokret 64 županije" koje svojim delovanjem povređuju integritet Republike Srbije i vređaju nacionalna osećanja građana.

4. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O REORGANIZACIJI NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE

Poslanica u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Maja Sedlarević podnela je Skupštini Informaciju o reorganizaciji Naftne industrije Srbije na razmatranje.

Informacija je dostavljena Izvršnom veću na mišljenje.

Informaciju je prethodno razmotrio Odbor za privatizaciju.

Poslanik Miroslav Grubanov, predsednik Odbora za privatizaciju predložio je da se Informacija o reorganizaciji Naftne industrije Srbije dopuni i razradi konkretnim podacima i činjenicama o planovima, programima i rokovima reorganizacije NIS-a i da se kao takva uvrsti u dnevni red na jednoj od narednih sednica Skupštine.

Predsedavajući je u skladu sa članom 82. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine dao reč Željku Popoviću, predsedniku Upravnog odbora Naftne industrije Srbije A.D., koji je putem prezentacije upoznao poslanike sa aktuelnom situacijom vezanom za reorganizaciju Naftne industrije Srbije.

Predsedavajući je konstatovao da se Skupština upoznala sa aktuelnom situacijom vezano za reorganizaciju Naftne industrije Srbije i da će na jednoj od narednih sednica Skupštine biti razmatrana sveobuhvatnija Informacija o reorganizaciji Naftne industrije Srbije, imajući u vidu stav Odbora za privatizaciju.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU SREDNjIH ŠKOLA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o određivanju srednjih škola od izuzetnog značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu Bunjik Zoltan.

U nastavku sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Svetlana Lukić, dr Veronika Boškov i Dušan Šijan.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" donela Odluku o određivanju srednjih škola od izuzetnog značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U BAČKOJ TOPOLI

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Gimnazije "Dositej Obradović" u Bačkoj Topoli i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Gimnazije "Dositej Obradović" u Bačkoj Topoli.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Poslanička grupa Demokratske stranke – "za evropsku Vojvodinu" u Skupštini AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU

Upravni odbor Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojio je Izveštaj o radu za 2004. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj Fonda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi na Izveštaj.

Izveštaj Fonda prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o radu Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o radu Fonda za 2004. godinu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za" prihvatila Izveštaj o radu Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2004. godinu.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici održanoj 15. decembra 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu.

Predsedavajući je obavestio poslanike, da poslanička pitanja, ukoliko ih imaju, pismeno dostave Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica Skupštine je zaključena u 21,40 časova.