Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 14
Датум отримованя: 20. 12. 2005.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 20. децембра 2005. године (уторак),у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
  2. ИНФОРМАЦИЈА О ДЕЛОВАЊУ ЧЛАНОВА НЕФОРМАЛНИХ ГРУПА И ПОЈЕДИНАЦА СА НЕОНАЦИСТИЧКИМ ОБЕЛЕЖЈИМА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
  3. ИНФОРМАЦИЈА О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ,
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ,
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У БАЧКОЈ ТОПОЛИ,
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ.

У прилогу Вам достављамо записник са Тринаесте седнице Скупштине АП Војводине, одржане 15. новембра 2005. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 9. децембар 2005.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш