Convocation 2004 - 2008
Session number: 14
Date of event: 20. 12. 2005.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
14. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 20. decembra 2005. godine (utorak),u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
  2. INFORMACIJA O DELOVANjU ČLANOVA NEFORMALNIH GRUPA I POJEDINACA SA NEONACISTIČKIM OBELEŽJIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE I PREDUZETIM MERAMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE,
  3. INFORMACIJA O REORGANIZACIJI NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE,
  4. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU SREDNjIH ŠKOLA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU,
  5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U BAČKOJ TOPOLI,
  6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  7. IZVEŠTAJ O RADU FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa Trinaeste sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 15. novembra 2005. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 9. decembar 2005.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš