Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 13
Датум отримованя: 15. 11. 2005.
Записнїк

Тринаеста седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa је 15. новембра 2005. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 12,00 часова.

Седницом Скупштине су председавали Бројан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 104 посланика.

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Јасмина Чијачек, Зденка Јокић и Маја Седларевић. Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали и: др Бранислав Блажић, Предраг Бубало, Буњик Золтан, Љиљана Ђурђевац, Миленко-Микица Илић, Горан Јешић, Стеван Кесејић, Срђо Комазец, Перица Косановић, Проф. др Милијан Поповић, др Тихомир Симић и др Живорад Смиљанић.

Председавајући је обавестио посланике да је др Данијелу Петаковићу, посланику у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине одлуком страначких органа престало чланство у Посланичкој групи Српске радикалне странке.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника седници Скупштине АП Војводине присуствовали су и: Ленка Ердељ, директор Педагошког завода Војводине, Весна Шијачки, директор Завода за културу Војводине, проф. др Драган Шиђанин, директор Организационе јединице на територији АП Војводине Републичке Агенције за просторно планирање, Сабо Јожеф, директор Покрајинског фонда за развој пољопривреде, Зорана Шијачки, директор Покрајинског завода за равноправност полова и дипл. инг. Владимир Дулић, председник Управног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да је посланик Младен Јовановић преминуо 30. октобра 2005. године и позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом посланику.

Председавајући је констатовао да је посланику Младену Јовановићу сходно члану 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине престао мандат посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине дана 30. октобра 2005. године.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 13. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 12. седнице Скупштине, одржане 22. септембра 2005. године достављен је посланицима уз сазив за 13. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 12. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 29 "против" усвојила записник са 12. седнице Скупштине одржане 22. септембра 2005. године, са исправком коју је предложио посланик Милорад Мирчић.

Затим се прошло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 13. седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине на разматрање по хитном поступку – Предлог одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Војводини.

На основу члана 152. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, пре утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине да се Предлог одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Војводини, донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Верификација мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 99 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Утврђивање амандмана на Предлог закона о научноистраживачкој делатности.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог закључка о осуди упада групе неонациста на Трибину организовану поводом Светског дана борбе против фашизма.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложен дневни ред за 13. седницу Скупштине, са следећим редоследом тачака

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ОСУДИ УПАДА ГРУПЕ НЕОНАЦИСТА НА ТРИБИНУ ОРГАНИЗОВАНУ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА,
 3. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ ОМБУДСМАНУ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ОБЕДСКА БАРА,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У ВОЈВОДИНИ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" У ОЏАЦИМА,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ,
 13. ИНФОРМАЦИЈА О ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ИМОВИНЕ АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ,
 14. СТАТУТ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 15. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 16. ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2004. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ(ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У 2004. ГОДИНИ,
 18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2004. ГОДИНУ,
 19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" утврдила дневни ред за 13. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 28 "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинска изборна комисија, на основу члана 78. став 1. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине утврдила је Извештај о додели посланичког мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање.

Извештај Покрајинске изборне комисије размотрио је Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања и поднео извештај Скупштини, са предлогом за верификацију мандата.

Председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања Мирко Бајић додатно је образложио Извештај Одбора.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о верификацији мандата посланика. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланику Бориславу Капору у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ОСУДИ УПАДА ГРУПЕ НЕОНАЦИСТА НА ТРИБИНУ ОРГАНИЗОВАНУ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 10. новембра 2005. године утврдио је Предлог закључка о осуди упада групе неонациста на Трибину организовану поводом Светског дана борбе против фашизма и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт проф. др Светлана Лукић додатно је образложила Предлог закључка.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, Душан Бајатовић, Ђура Мученски, Ласло Ђула, др Велибор Радусиновић, Мирко Бајић, Дејан Чапо, Никола Ћировић, Шандор Егереши, Роберт Каран, Рајко Мрђа, Ненад Чанак, Милан Алексић и проф. др Драгослав Петровић.

Посланик Милорад Мирчић у име Посланичке групе Српске радикалне странке предложио је да се Предлог закључка допуни тако што би се на крају трећег става додала реченица "Зато су за осуду све сличне манифестације које организује Покрет 64 Жупаније, хонведи и друге екстремистичке организације".

Посланик проф. др Драгослав Петровић предложио је да се Предлог закључка допуни новим закључком, којим би се задужио Одбор за безбедност Скупштине АП Војводине да у сарадњи са стручним и надлежним органима припреми Информацију о свим организацијама које својим деловањем угрожавају мултикултуралност, мултиетничност, мултиконфесионалност и вишејезичност у Војводини, и да се Информација достави посланицима најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Предлог закључка Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 4 "против" донела Закључак.

Председавајући је ставио на гласање предлог Посланичке групе Српске радикалне странке за допуну Предлога закључка. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 36 гласова "за", 14 "против" и 10 уздржаних није усвојила предлог.

Председавајући је ставио на гласање предлог посланика проф. др Драгослава Петровића за допуну Предлога закључка новим закључком. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је констатовао да је Скупштина донела

Закључке о осуди упада групе неонациста на трибину организовану поводом светског дана борбе против фашизма

I

Аутономна Покрајина Војводина је мултиетнички, мултиконфесионални и вишејезички регион са широко препознатљивом толеранцијом међусобних односа између група и појединаца и са традиционалним демократским европским духом.

Свако нарушавање такве атмосфере се не може сматрати добронамерним и одговорним поступцима према грађанима Војводине и штети интересима како Аутономне покрајине, тако и државе Србије. Зато такви поступци немају подршку у Војводини и Скупштина Војводине као представнички дом свих њених грађана се ограђује и осуђује све такве појаве.

Догађај који се десио 9. новембра 2005. године када је група припадника неонацистичке организације упала на трибину на Филозофском факултету у Новом Саду, организовану поводом Светског дана борбе против фашизма, представља чин насиља који вређа достојанство личности и распирује мржњу. Догађај је недвосмислено показао да све оно што почиње нетолеранцијом и вербалном агресивношћу, завршава физичким насиљем. Зато су за осуду све сличне манифестације које организују и друге екстремистичке организације.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине најоштрије осуђује овај догађај који се мора окарактерисати као инцидент усмерен на изазивање националне, расне и верске мржње и захтева од надлежних органа да се предузму све мере у циљу утврђивања свих чињеница које су претходиле и пратиле овај догађај и захтева хитно спровођење одговарајућег судског поступка према организаторима и починиоцима оваквог насиља.

II

Задужује се Одбор за безбедност Скупштине Аутономне Покрајине Војводине да у сарадњи са надлежним органима и стручним институцијама припреми информацију о свим организацијама које својим програмом и деловањем изазивају националну, расну и верску нетрпељивост и мржњу угрожавајући мултикултуралност, мултиетничност, мултиконфесионалност и вишејезичност на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Одбор за безбедност поменуту информацију да сачини у што краћем року и одмах је упути Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и усвајање, с тим да ће се информација доставити посланицима најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине.


3. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 10. новембра 2005. године, на основу члана 165. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог амандмана I-II на Прелдог закона о научноистраживачкој делатности и доставио га Скупштини на разматрање.

Предлог амандмана достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Предлог амандмана претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да размотри и утврди амандмане у предложеном тексту.

Члан Извршног већа и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић дао је додатно образложење Предлога амандмана.

Председавајући је отворио претрес.

У наставку седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

У претресу је учествовао посланик др Данијел Петаковић.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је у сали присутно 67 посланика.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова "за" утврдила Амандман I на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" утврдила Амандман II на Предлог закона.

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I-II на Предлог закона о научноистраживачкој делатности, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.

За представника у Народној скупштини Републике Србије у скалду са чланом 166. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, Скупштина је одредила Бојана Костреша, председника Скупштине АП Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ ОМБУДСМАНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о Покрајинском омбудсману и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Корхец Тамаш.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Душан Шијан и др Вероника Бошков.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о Покрајинском омбудсману.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Корхец Тамаш.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Душан Шијан.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ОБЕДСКА БАРА

Републичка Агенција за просторно планирање на основу члана 24. став 4. Закона о планирању и изградњи, упутила је Скупштини Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби на Предлог одлуке.

Предлог одлуке са мишљењем Извршног већа претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за прописе.

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине предложио је Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Одбор за прописе предложио је Скупштини да донесе Одлуку са исправком која је наведена у Извештају одбора, а са којом се сагласио представник предлагача.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланик др Вероника Бошков и Владимир Зеленовић, покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство.

У наставку седницом је председавао Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и 18 "против" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА

Републичка Агенција за просторно планирање на основу члана 24. став 4. Закона о планирању и изградњи, упутила је Скупштини Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби на Предлог одлуке.

Предлог одлуке са мишљењем Извршног већа претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за прописе.

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине предложио је Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Одбор за прописе предложио је Скупштини да донесе Одлуку са исправком која је наведена у Извештају одбора, а са којом се сагласио представник предлагача.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Саша Сантовац, Донка Станчић, Душан Поповић, др Гордана Зорић, Владимир Зеленовић, покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство и проф. др Предраг Шићанин, директор Организационе јединице на територији АП Војводине Републичке Агенције за просторно планирање.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара.

На предлог председавајућег одређена је пауза од 15,20 до 16,40 часова.

У наставку седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутан 71 посланик.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У ВОЈВОДИНИ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Војводини и доставило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за спорт и омладину Модест Дулић.

У наставку седницом је председавао Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Душан Шијан, Петар Андрејић, Горан Тајдић, Милош Гагић, Владимир Вуковић, Донка Станчић, Лазар Марјански и Ђенђи Селеши.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 51 гласом "за" донела Одлуку о доношењу Акционог плана политике за младе у Војводини.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на седници одржаној 9. новембра 2005. године утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања Мирко Бајић дао је додатно образложење Предлога одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на седницама одржаним 9. и 14. новембра 2005. године утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања Мирко Бајић дао је додатно образложење Предлога одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" У ОЏАЦИМА

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива гимназије "Јован Јовановић Змај" у Оџацима и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива гимназије "Јован Јовановић Змај" у Оџацима.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 10. новембра 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова "за" и 3 уздржана гласа донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду.


13. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ИМОВИНЕ АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Посланик у Скупштини АП Војводине Дејан Чапо на основу члана 123. Пословника Скупштине АП Војводине поднео је председнику Скупштине Информацију о захтеву за враћање имовине Аутономној Покрајини Војводини са Предлогом закључака на разматрање и усвајање.

Посланик Дејан Чапо, као предлагач дао је додатно образложење Информације.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Душан Шијан, Ћировић Никола, Мирко Бајић, Ђула Ласло и Тихомир Ђуричић.

Председавајући је ставио на гласање Информацију са Предлогом закључака. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и 2 уздржана гласа усвојила Информацију о захтеву за враћање имовине Аутономној Покрајини Војводини и донела

Закључке

I

Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да одмах организује рад на припреми посебног закона о имовини Аутономне Покрајине Војводине и такав Нацрт закона достави на разматрање Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и утврђивање Предлога закона за усвајање у Народној скупштини Републике Србије.

II

Истовремено, задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, да надлежне покрајинске секретаријате усмерава у правцу сарадње са одговарајућим републичким министарствима са циљем да се ставови Скупштине Аутономне Покрајине Војводине уграде у законе које припремају надлежна републичка министарства о питањима која се односе на фискалну децентрализацију и децентрализацију управљања, коришћења и располагања средствима у државној и друштвеној својини.


14. тачка дневног реда: СТАТУТ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Покрајинског завода за равноправност полова доставио је Скупштини Статут Покрајинског завода за равноправност полова, ради давања сагласности.

Статут Завода достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Покрајинског завода за равноправност полова.

Статут Завода са Предлогом одлуке о давању сагласности претходно су размотрили Одбор за равноправност полова и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да донесе Одлуку о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на Статут Покрајинског завода за равноправност полова.


15. тачка дневног реда: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини Одлуку о измени Статута Фонда, ради давања сагласности.

Одлука је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.

Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.

Одлуку о измени Статута са Предлогом одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да донесе Одлуку о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.


16. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2004. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Завода за културу Војводине усвојио је Завршни рачун Завода за културу Војводине за 2004. годину и доставио га Скупштини ради давања сагласности.

Завршни рачун Завода достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Завода.

Завршни рачун са Предлогом одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да донесе Одлуку о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и 2 уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу Војводине за 2004. годину.

Посланик Лазар Марјански позвао је посланике Српске радикалне странке да напусте седницу Скупштине, што су они и учинили, а као разлог за то навео је непоштовање опозиције од стране председника Скупштине.


17.тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У 2004. ГОДИНИ

Управни одбор Завода за културу Војводине усвојио је Извештај о раду у 2004. години и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај Завода је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби на Извештај.

Извештај Завода са мишљењем Извршног већа претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да прихвати Извештај о раду Завода за културу Војводине у 2004. години.

Председавајући је отворио пπ€етрес.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о раду Завода за културу Војводине у 2004. години. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" прихватила Извештај о раду Завода за културу Војводине у 2004. години.


18. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2004. ГОДИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине доставило је Скупштини Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2004. годину на разматрање и усвајање.

Извештај о раду Фонда претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да га размотри и усвоји.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Сава Свирчевић, Јан Мајорски и Мирослав Грубанов.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2004. годину. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за" усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2004. годину.


19. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини Извештај о раду за 2004. годину на разматрање.

Извештај Педагошког завода достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај Педагошког завода са мишљењем Извршаног већа претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да усвоји Извештај о раду Педагошког завода Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2004. годину. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2004. годину.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА

Председавајући је подсетио посланике да су на 12. седници Скупштине посланичка питања у усменом облику поставили посланици: Душан Кузман и Милена Васић-Ступар.

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици: Александра Сујић и др Велибор Радусиновић.

Председавајући је поставио питање посланицима који су добили одговор на посланичка питања да ли желе да користе једно од права утврђених у члану 190. Пословника Скупштине АП Војводине. То право нико од посланика није искористио.

Затим се прешло на постављање посланичких питања.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Томислав Богуновић (два посланичка питања) и Душан Кузман (два посланичка питања).

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици: Душан Шијан (седам посланичких питања) и Рајко Мрђа (три посланичка питања).

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 18,35 часова.