Сазив 2004-2008
Број седнице: 13
Датум одржавања: 15. 11. 2005.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сaзивам
13. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 15. новембра 2005. године (уторак),

у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине

са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. Верификација мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине,
 2. Предлог закључка о осуди упада групе неонациста на трибину организовану поводом светског дана борбе против фашизма,
 3. Утврђивање амандмана на Предлог закона о научноистраживачкој делатности,
 4. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о Покрајинском омбудсману,
 5. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине,
 6. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара,
 7. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара,
 8. Предлог одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Војводини,
 9. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
 10. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине,
 11. Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива гимназије "Јован Јовановић Змај" у Оџацима,
 12. Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду,
 13. Информација о захтеву за враћање имовине Аутономној Покрајини Војводини,
 14. Статут Покрајинског завода за равноправност полова (давање сагласности),
 15. Одлука о измени статута Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине (давање сагласности),
 16. Завршни рачун за 2004. годину Завода за културу Војводине (давање сагласности),
 17. Извештај о раду завода за културу Војводине у 2004. години,
 18. Извештај о раду покрајинског Фонда за развој пољопривреде за 2004. годину,
 19. Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2004. годину.

У прилогу Вам достављамо записник са Дванаесте седнице Скупштине АП Војводине, одржане 22. септембра 2005. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 06 – 141

Нови Сад, 4. новембар 2005.