Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 12
Датум отримованя: 22. 09. 2005.
Записнїк

Дванаеста седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине одржана је 22. септембра 2005. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11:12 часова.

Седницом Скупштине су председавали Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Хилда Еремић, новинарка Радио Новог Сада трагично преминула и позвао све присутне да минутом чутања одају пошту преминулој новинарки.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 112 посланика.

Присуство са седнице Скупштине оправдала је посланик др Гордана Зорић. Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали и посланици: др Ференц Агоштон, др Бранислав Блажић, Предраг Бубало, Буњик Золтан, Тихомир Ђуричић и Игор Мировић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују и Срђан Миковић, председник Општине Панчево, проф. др Милорад Мијатовић, председник Покрајинског социјално-економског савета и Горан Кнежевић, председник Општине Зрењанин.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Једанаесте седнице Скупштине, одржане 30. јуна 2005. године достављен је посланицима уз Сазив за Дванаесту седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са Једанаесте седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" усвојила Записник са Једанаесте седнице Скупштине одржане 30. јуна 2005. године, са исправком коју је предложио посланик Душко Николић.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Дванаесту седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Закључак о повлачењу друге и треће тачке предложеног дневног реда:

 • Предлог за промену Статута Аутономне Покрајине Војводине и
 • Предлог одлуке о допуни Статута Аутономне Покрајине Војводине.

Председник Скупштине АП Војводине, Бојан Костреш предложио је да се предложени дневни ред Дванаесте седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Избор члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је Предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласа "за" и три уздржана гласа Предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине предложило је да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације Војводине и
 • Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине.

Председавајући је Предлог Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за", 28 "против" и три уздржана Предлог усвојила.

Посланичка група у Скупштини АП Војводине Демократска странка – "за европску Војводину", на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложила је Скупштини да се предложени дневни ред прошири новом тачком дневног реда – Предлог закључка о преиспитивању Одлуке Владе Републике Србије о оснивању Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима.

Председавајући је Предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 32 "против" Предлог усвојила.

Одбор за равноправност полова на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.

Председавајући је Предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и три уздржана гласа Предлог усвојила.

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу Управног одбора Националног парка "Фрушка гора",
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора",
 • Предлог одлуке о разрешењу Надзорног одбора Националног парка "Фрушка гора",
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора".

Председавајући је Предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" Предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је Предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и једним уздржаним гласом Предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Дванаесту седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 29 "против" усвојила следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Разрешење члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, због поднете оставке,
 2. Избор члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине,
 3. Предлог закључка о преиспитивању Одлуке Владе Републике Србије о оснивању Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима,
 4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину,
 5. Утврђивање амандмана на предлог Закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,
 6. Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова покрајинског Савета за безбедност,
 7. Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива гимназије "Бранко Радичевић" у Ковину,
 8. Анализа уписа ученика у први разред основне школе у периоду од школске 1995/1996 – 2004/2005. године у АП Војводини,
 9. Анализа уписа ученика у први разред средње школе у периоду од школске 1995/1996. – 2004/2005. године у АП Војводини,
 10. Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације Војводине,
 11. Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине,
 12. Предлог одлуке о именовању директора покрајинског Завода за равноправност полова,
 13. Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора покрајинског Завода за равноправност полова,
 14. Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора покрајинског Завода за равноправност полова,
 15. Предлог одлуке о разрешењу Управног одбора Националног парка "Фрушка гора",
 16. Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора",
 17. Предлог одлуке о разрешењу Надзорног одбора Националног парка "Фрушка гора",
 18. Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора",
 19. Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду,
 20. Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагања на српском језику, као и време за постављање посланичких питања у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница, који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је Предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласа "за", 28 "против" и три уздржана Предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном реду.


1. тачка дневног реда:Разрешење члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, због поднете оставке

У складу са чланом 209. Пословника Скупштине АП Војводине, Јован Вујичић, члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за привреду поднео је оставку на функцију члана Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за привреду.

С обзиром да се о поднетој оставци не отвара претрес, председавајући је констатовао да је Скупштина разрешила Јована Вујичића функције члана Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за привреду, са 22. септембром 2005. године.

Председавајући се захвалио Јовану Вујичићу на досадашњем раду.


2. тачка дневног реда:Избор члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине

Председник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, на основу члана 198. Пословника Скупштине АП Војводине доставио је председнику Скупштине АП Војводине Предлог за избор члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за привреду.

Мр Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Стеван Кесејић, Милан Алексић и Милорад Мирчић.

На основу члана 199. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине члан Извршног већа АП Војводине је изабран ако је за његов избор гласала већина од укупног броја посланика.

О избору Извршног већа АП Војводине одлучује се јавним гласањем (члан 199. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине).

Председавајући је Предлог о избору члана Извршног већа АП Војводине ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са већином гласова од укупног броја посланика изабрала за члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за привреду Синишу Лазића, са 68 гласова "за", 27 "против" и осам уздржаних.

На основу члана 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине, изабрани члан Извршног већа АП Војводине, Синиша Лазић положио је пред Скупштином заклетву.

Председавајући је Синиши Лазићу честитао на избору за члана Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за привреду и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.


3. тачка дневног реда:Предлог закључка о преиспитивању Одлуке Владе Републике Србије о оснивању Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима

Посланичка група Демократске странке – "за европску Војводину" у Скупштини АП Војводине утврдила је Предлог закључка о преиспитивању Одлуке Владе Републике Србије о оснивању Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог закључка достављен је Извршном већу на мишљење. Извршно веће у свом мишљењу истакло је да подржава Предлог закључка уз истовремено указивање да текст Предлога закључка треба прецизирати и утврдило је нов текст Предлога закључка о потреби измене Одлуке о оснивању Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, са којим се сагласила Посланичка група Демократске странке.

Проф. др Драгослав Петровић, члан Извршног већа и председник Посланичке групе Демократске странке – "за европску Војводину" поднео је уводно излагање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: проф. др Ђорђе Башић, Ненад Чанак, Милорад Мирчић, др Велибор Радусиновић, др Тамаш Корхец, Тибор Ваш, Душан Елезовић, Ђула Ласло, Дејан Чапо, Томислав Богуновић, Милена Васић-Ступар, Мирко Бајић, Аца Т. Ђукичин, Златимир Момиров, Јадранка Бељан-Балабан, Бојан Костреш и председник Општине Панчево, Срђан Миковић, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова, Снежана Лакићевић-Стојачић, покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослава Петровић, покрајински секретар за финансије, мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине Драган Сурдучки, потпредседник Извршног већа др Тихомир Симић и председник Извршног већа мр Бојан Пајтић.

Милорад Мирчић, председник Посланичке групе Српске радикалне странке у Скупштини АП Војводине позвао је чланове Српске радикалне странке да напусте седницу Скупштине у току гласања треће тачке дневног реда, што су они и учинили.

Председавајући је Предлог закључка Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Закључак о потреби измене Одлуке о оснивању Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са 75 гласова "за".

ЗАКЉУЧАК

Захтева се од Владе Републике Србије да донесе Одлуку о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима ("Службени гласник РС", број 60/05), тако што ће се чланом 3. прописати да седиште Јавног предузећа буде на територији Аутономне Покрајине Војводине.

На предлог председавајућег одређена је пауза у трајању од 13:50 – 15:09 часова.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 72 посланика.


4. тачка дневног реда:Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Извршно веће АП Војводине поднело је Амандман на Предлог одлуке који је постао саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено не гласа.

Посланици у Скупштини АП Војводине Душан Шијан, Лазар Марјански, Саша Сантовац и Горан Тајдић поднели су амандмане на Предлог одлуке. Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није прихватило амандмане.

Предлог одлуке са амандманима посланика претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту, а да не прихвати поднете амандмане.

Мр Јовица Ђукић, члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије поднео је уводно излагање.

Председавајући је отворио престрес у начелу.

У претресу је учествовали посланици: Мартих Злох, Петар Андрејић, др Ђура Мученски, Мирко Бајић, Гизела Ласло, Тот Тивадар, Душан Шијан, Ђенђи Селеши, Саша Сантовац, Горан Милковић, Бела Тачи, Роберт Каран, Ото Буш, Младен Копривица, покрајински секретар за здравство и социјалну политику др Милош Лучић, покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине Драган Сурдучки и председник Извршног већа мр Бојан Пајтић.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

Посланик Горан Тајдић додатно је образложио Амандман који је поднео на члан 4. Предлога одлуке.

У претресу поводом овог Амандамана су учествовали посланици: Ђенђи Селеши, Горан Тајдић, Саша Сантовац, покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец и покрајински секретар за информације Милорад Ђурић.

Посланици Горан Тајдић, Саша Сантовац и Душан Шијан су додатно образложили амандмане које су поднели на члан 6. Предлога одлуке.

У претресу поводом ових амандмана су учествовали посланици: Милорад Мирчић, Ненад Чанак, проф. др Милијан Поповић, покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић, покрајински секретар за здравство и социјалну политику др Милош Лучић, покрајински секретар за информације Милорад Ђурић, покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство Владимир Зеленовић и покрајински секретар за демографију, породицу и друштвену бригу о деци Новка Мојић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 4, економска класификација 45, 454, , 46 и 463. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића са 22 гласа "за", 64 "против" и седам уздржаних.

Председник Скупштине, Бојан Костреш, предложио је да седница Скупштине настави са радом до 21:00 час, након што истекне време рада, које утврђује члан 80. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да би се размотриле и донеле преостале одлуке предвиђене дневним редом.

Председавајући је Предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" Предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6, раздео 2, издаци Извршног већа, економска класификација 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана са 22 гласа "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 3, издаци Покрајинског секретаријата за привреду, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 22 гласа "за", 65 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6, раздео 4, издаци Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана, са 22 гласа "за", 62 "против" и шест уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6, раздео 4, издаци Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство, економска класификација 463. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана, са 21 гласом "за", 65 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 6, издаци Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 21 гласом "за", 65 "против" и шест уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6. раздео 7, издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, економска класификација 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана, са 21 гласом "за", 65 "против" и шест уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 7, издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, економска класификација 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 20 гласова "за", 65 "против" и шест уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 7, издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 22 гласа "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 7, издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 20 гласова "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6, раздео 7, издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана, са 20 гласова "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 7, издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 20 гласова "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 10, издаци Покрајинског секретаријата за финансије, економска класификација 421. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 20 гласова "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6, раздео 10, издаци Покрајинског секретаријата за финансије, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана, са 20 гласова "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6, раздео 10, издаци Покрајинског секретаријата за финансије, економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана, са 21 гласом "за", 63 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6, раздео 10, издаци Покрајинског секретаријата за финансије, економска класификација 451. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана, са 22 гласа "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6, раздео 11, издаци Покрајинског секретаријата за информације, економска класификација 451. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана, са 22 гласа "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 11, издаци Покрајинског секретаријата за информације, економска класификација 451. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 23 гласа "за", 65 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6, раздео 11, издаци Покрајинског секретаријата за информације, економска класификација 454. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана, са 23 гласа "за", 65 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 11, издаци Покрајинског секретаријата за информације, економска класификација 454. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 23 гласа "за", 65 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6, раздео 11, издаци Покрајинског секретаријата за информације, економска класификација 454. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића, са 24 гласа "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Саше Сантовца на члан 6, раздео 14, издаци Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Саше Сантовца, са 24 гласа "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6, раздео 16, издаци Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, економска класификација 463. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића, са 24 гласа "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Саше Сантовца на члан 6, раздео 17, издаци Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Саше Сантовца, са 22 гласа "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6, раздео 20, издаци Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Душана Шијана, са 22 гласа "за", 64 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 20, издаци Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 22 гласа "за", 66 "против" и шест уздржаних.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6, раздео 20, издаци Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског, са 23 гласа "за", 66 "против" и седам уздржаних.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину, са 73 гласова "за" и 23 "против".


5. тачка дневног реда:Утврђивање амандмана на предлог Закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине доставило је Скупштини Предлог амандмана I–IV на Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса на разматрање.

Предлог амандмана са Предлогом закона претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине.

Одбор за прописе предложио је Скупштини да утврди амандмане I–IV на Предлог закона са исправкама које су наведене у извештају Одбора а са којима се сагласио представник предлагача.

Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине предложио је Скупштини да утврди амандмане I–IV на Предлог закона.

Снежана Лакићевић-Стојачић, члан Извршног већа и покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова поднела је уводно излагање.

У наставку седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао проф. др Милорад Мијатовић, председник Покрајинског социјално-економског савета као и посланик Саша Сантовац и покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Снежана Лакићевић-Стојачић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила Амандман I на Предлог закона, са 57 гласова "за" и 14 "против".

Председавајући је ставио на гласање Амандман II на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила Амандман II на Предлог закона, са 56 гласова "за" и 15 "против".

Председавајући је ставио на гласање Амандман III на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила Амандман III на Предлог закона, са 56 гласова "за" и 15 "против".

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила Амандман IV на Предлог закона, са 57 гласова "за" и 15 "против".

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I–IV на Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.

За свог представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са чланом 166. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.


5. тачка дневног реда:Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова покрајинског Савета за безбедност

Одбор за безбедност Скупштине АП Војводине на седници одржаној 2. септембра 2005. године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност, са 55 гласова "за".


6. тачка дневног реда:Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива гимназије "Бранко Радичевић" у Ковину

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Гимназије "Бранко Радичевић" у Ковину и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Гимназије "Бранко Радичевић" у Ковину, са 76 гласова "за".


7. тачка дневног реда:Анализа уписа ученика у први разред основне школе у периоду од школске 1995/1996 – 2004/2005. године у АП Војводини

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Анализу уписа ученика у први разред основне школе у периоду од 1995/1996. – 2004/2005. године у АП Војводини са Предлогом закључака на разматрање.

Анализу је претходно размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и усвоји Анализу и донесе закључке у предложеном тексту.

Др Тамаш Корхец, потпредседник Извршног већа АП Војводине поднео је уводно излагање поводом осме и девете тачке усвојеног дневног реда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Ђула Ласло, проф. др Светлана Лукић, мр Чила Боршош и Душан Шијан.

Председавајући је Анализу са Предлогом закључака ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" усвојила Анализу уписа ученика у први разред основне школе у периоду од 1995/1996. – 2004/2005. године у АП Војводини и донела

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Задужује се Извршно веће АП Војводине да и даље прати и анализира стање уписа ученика у први разред основне школе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском језику.
 2. Неопходно је да Извршно веће АП Војводине у основном образовању и васпитању и даље прати и обезбеђује најоптималније услове за остваривање наставе на језицима националних мањина.
 3. У циљу повећања наталитета неопходно је да се Извршно веће АП Војводине у потпуности ангажује и на спровођењу мера Програма демографског развоја АП Војводине.
 4. Неопходно је да Извршно веће АП Војводине посебну пажњу обрати и на оразовање припадника националних мањина на српском наставном језику и да својим активностима допринесе повећању броја оних ученика који негују свој матерњи језик изучавањем предмета Матерњи језик са елементима националне културе.
 5. С обзиром да ће се тренд смањења броја ученика уписаних у први разред наставити и у наредном периоду неопходно је да се основне школе прилагоде овим условима, тако што ће где год је то могуће почети са извођењем наставе само у једној смени.

8. тачка дневног реда:Анализа уписа ученика у први разред средње школе у периоду од школске 1995/1996. – 2004/2005. године у АП Војводини

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Анализу уписа ученика у први разред средње школе у периоду од 1995/1996. – 2004/2005. године у АП Војводини са Предлогом закључака на разматрање.

Анализу је претходно размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и усвоји Анализу и донесе закључке у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Ђула Ласло и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је Анализу са Предлогом закључака ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" усвојила Анализу уписа ученика у први разред средње школе у периоду од 1995/1996. – 2004/2005. године у АП Војводини и донела

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Задужује се Извршно веће АП Војводине да и даље прати и анализира стање уписа ученика у први разред средње школе и да приликом доношења Одлуке о броју ученика за упис у први разред средњих школа чији је оснивач АП Војводина, планирани број ученика што боље усклади са резултатима анализе уписа, бројем ученика завршних разреда у основним школама и са реалним потребама за запошљавање одређених образовних профила.
 2. Неопходно је да Извршно веће АП Војводине приликом планирања уписа ученика припадника националних мањина, који се образују на матерњем језику, посебну пажњу обрати на потребе и интересе појединих националних мањина за образовањем за одређене образовне профиле.
 3. С обзиром на то да и даље има простора за повећање обухвата ученика образовањем на матерњем језику, неопходно је да Извршно веће АП Војводине својим активностима што више допринесе проширивању капацитета домова ученика у оним средњошколским центрима у којима се образују ученици на језицима националних мањина.
 4. Задужује се Извршно веће АП Војводине, да у складу са објективним потребама тржишта рада и могућностима привреде, променом структуре уписа ученика у средње школе утиче на повећање броја места за упис у четворогодишње образовање и на смањивање броја планираних места за трогодишње образовање.
 5. Препоручује се Министарству просвете и спорта Републике Србије да приликом реформе средњег стручног образовања усклади потребе привредних субјеката и тенденције привредног развоја са увођењем нових образовних профила у средње стручне школе.

9. тачка дневног реда:Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације Војводине

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић, председник Посланичке групе Српске радикалне странке који је позвао све чланове Српске радикалне странке да напусте седницу Скупштине, што су они и учинили.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 68 посланика.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Наког гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о разрешењу директора Туристичке организације Војводине, са 63 гласа "за" и четири уздржана.

У наставку седницом је председавао Бојан Костреш, председник Скупштине.


10. тачка дневног реда:Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Наког гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о именовању директора Туристичке организације Војводине, са 60 гласова "за" и четири уздржана.


11. тачка дневног реда:Предлог одлуке о именовању директора покрајинског Завода за равноправност полова

Одбор за равноправност полова на седници одржаној 14. септембра 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Наког гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова, са 64 гласова "за".


12. тачка дневног реда:Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора покрајинског Завода за равноправност полова

Одбор за равноправност полова на седници одржаној 14. септембра 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова, са 65 гласова "за".


13. тачка дневног реда:Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора покрајинског Завода за равноправност полова

Одбор за равноправност полова на седници одржаној 14. септембра 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Наког гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова, са 65 гласова "за".


14. тачка дневног реда:Предлог одлуке о разрешењу Управног одбора Националног парка "Фрушка гора"

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине на седници одржаној 15. септембра 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о разрешењу Управног одбора Националног парка "Фрушка гора" и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Наког гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о разрешењу Управног одбора Националног парка "Фрушка гора", са 61 гласом "за" и четири уздржана гласа.


15. тачка дневног реда:Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине на седници одржаној 15. септембра 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Наког гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора", са 61 гласом "за" и пет уздржаних гласова.


16. тачка дневног реда:Предлог одлуке о разрешењу Надзорног одбора Националног парка "Фрушка гора"

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине на седници одржаној 15. септембра 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о разрешењу Надзорног одбора Националног парка "Фрушка гора" и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Наког гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о разрешењу Надзорног одбора Националног парка "Фрушка гора", са 62 гласа "за" и четири уздржана гласа.


17. тачка дневног реда:Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине на седници одржаној 15. септембра 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Наког гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора", са 62 гласа "за" и четири уздржана гласа.


18. тачка дневног реда:Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 19. септембра 2005. године на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Наког гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду, са 61 гласом "за" и четири уздржана гласа.


19. тачка дневног реда:Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 19. септембра 2005. године на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Наког гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду, са 62 гласа "за", три "против" и једним уздржаним гласом.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на посланичка питања.

Председавајући је замолио посланике да не напуштају салу, а да посланици посланичка питања могу да поставе Извршном већу или старешини који руководи покрајинским органом управе и да се питање односи на њихов рад или на послове из њихове надлежности.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Душан Кузман (једно питање) и Милена Васић-Ступар (једно питање).

Посланичко питање у писаном облику поставили су посланици: Александра Сујић (једно питање) и др Велибор Радусиновић (једно питање).

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.


Седница је закључена у 20:14 часова.