Convocation 2004 - 2008
Session number: 12
Date of event: 22. 09. 2005.
Minutes

Dvanaesta sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine održana je 22. septembra 2005. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11:12 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Hilda Eremić, novinarka Radio Novog Sada tragično preminula i pozvao sve prisutne da minutom čutanja odaju poštu preminuloj novinarki.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 112 poslanika.

Prisustvo sa sednice Skupštine opravdala je poslanik dr Gordana Zorić. Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali i poslanici: dr Ferenc Agošton, dr Branislav Blažić, Predrag Bubalo, Bunjik Zoltan, Tihomir Đuričić i Igor Mirović.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju i Srđan Miković, predsednik Opštine Pančevo, prof. dr Milorad Mijatović, predsednik Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i Goran Knežević, predsednik Opštine Zrenjanin.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Jedanaeste sednice Skupštine, održane 30. juna 2005. godine dostavljen je poslanicima uz Saziv za Dvanaestu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Jedanaeste sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" usvojila Zapisnik sa Jedanaeste sednice Skupštine održane 30. juna 2005. godine, sa ispravkom koju je predložio poslanik Duško Nikolić.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Dvanaestu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Zaključak o povlačenju druge i treće tačke predloženog dnevnog reda:

 • Predlog za promenu Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i
 • Predlog odluke o dopuni Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Bojan Kostreš predložio je da se predloženi dnevni red Dvanaeste sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Izbor člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasa "za" i tri uzdržana glasa Predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložilo je da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine i
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine.

Predsedavajući je Predlog Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za", 28 "protiv" i tri uzdržana Predlog usvojila.

Poslanička grupa u Skupštini AP Vojvodine Demokratska stranka – "za evropsku Vojvodinu", na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložila je Skupštini da se predloženi dnevni red proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog zaključka o preispitivanju Odluke Vlade Republike Srbije o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 32 "protiv" Predlog usvojila.

Odbor za ravnopravnost polova na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i tri uzdržana glasa Predlog usvojila.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju Upravnog odbora Nacionalnog parka "Fruška gora",
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora",
 • Predlog odluke o razrešenju Nadzornog odbora Nacionalnog parka "Fruška gora",
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora".

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" Predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i jednim uzdržanim glasom Predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Dvanaestu sednicu Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 29 "protiv" usvojila sledeći

DNEVNI RED

 1. Razrešenje člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke,
 2. Izbor člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 3. Predlog zaključka o preispitivanju Odluke Vlade Republike Srbije o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima,
 4. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2005. godinu,
 5. Utvrđivanje amandmana na predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa,
 6. Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova pokrajinskog Saveta za bezbednost,
 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva gimnazije "Branko Radičević" u Kovinu,
 8. Analiza upisa učenika u prvi razred osnovne škole u periodu od školske 1995/1996 – 2004/2005. godine u AP Vojvodini,
 9. Analiza upisa učenika u prvi razred srednje škole u periodu od školske 1995/1996. – 2004/2005. godine u AP Vojvodini,
 10. Predlog odluke o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine,
 11. Predlog odluke o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine,
 12. Predlog odluke o imenovanju direktora pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova,
 13. Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova,
 14. Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova,
 15. Predlog odluke o razrešenju Upravnog odbora Nacionalnog parka "Fruška gora",
 16. Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora",
 17. Predlog odluke o razrešenju Nadzornog odbora Nacionalnog parka "Fruška gora",
 18. Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora",
 19. Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu,
 20. Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganja na srpskom jeziku, kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasa "za", 28 "protiv" i tri uzdržana Predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po usvojenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda:Razrešenje člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke

U skladu sa članom 209. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, Jovan Vujičić, član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu podneo je ostavku na funkciju člana Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za privredu.

S obzirom da se o podnetoj ostavci ne otvara pretres, predsedavajući je konstatovao da je Skupština razrešila Jovana Vujičića funkcije člana Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za privredu, sa 22. septembrom 2005. godine.

Predsedavajući se zahvalio Jovanu Vujičiću na dosadašnjem radu.


2. tačka dnevnog reda:Izbor člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine

Predsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, na osnovu člana 198. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine dostavio je predsedniku Skupštine AP Vojvodine Predlog za izbor člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za privredu.

Mr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Stevan Kesejić, Milan Aleksić i Milorad Mirčić.

Na osnovu člana 199. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine član Izvršnog veća AP Vojvodine je izabran ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.

O izboru Izvršnog veća AP Vojvodine odlučuje se javnim glasanjem (član 199. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine).

Predsedavajući je Predlog o izboru člana Izvršnog veća AP Vojvodine stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa većinom glasova od ukupnog broja poslanika izabrala za člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za privredu Sinišu Lazića, sa 68 glasova "za", 27 "protiv" i osam uzdržanih.

Na osnovu člana 4. Odluke o organizaciji i načinu rada Izvršnog veća AP Vojvodine, izabrani član Izvršnog veća AP Vojvodine, Siniša Lazić položio je pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je Siniši Laziću čestitao na izboru za člana Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za privredu i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.


3. tačka dnevnog reda:Predlog zaključka o preispitivanju Odluke Vlade Republike Srbije o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima

Poslanička grupa Demokratske stranke – "za evropsku Vojvodinu" u Skupštini AP Vojvodine utvrdila je Predlog zaključka o preispitivanju Odluke Vlade Republike Srbije o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog zaključka dostavljen je Izvršnom veću na mišljenje. Izvršno veće u svom mišljenju istaklo je da podržava Predlog zaključka uz istovremeno ukazivanje da tekst Predloga zaključka treba precizirati i utvrdilo je nov tekst Predloga zaključka o potrebi izmene Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima, sa kojim se saglasila Poslanička grupa Demokratske stranke.

Prof. dr Dragoslav Petrović, član Izvršnog veća i predsednik Poslaničke grupe Demokratske stranke – "za evropsku Vojvodinu" podneo je uvodno izlaganje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Đorđe Bašić, Nenad Čanak, Milorad Mirčić, dr Velibor Radusinović, dr Tamaš Korhec, Tibor Vaš, Dušan Elezović, Đula Laslo, Dejan Čapo, Tomislav Bogunović, Milena Vasić-Stupar, Mirko Bajić, Aca T. Đukičin, Zlatimir Momirov, Jadranka Beljan-Balaban, Bojan Kostreš i predsednik Opštine Pančevo, Srđan Miković, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Snežana Lakićević-Stojačić, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslava Petrović, pokrajinski sekretar za finansije, mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Dragan Surdučki, potpredsednik Izvršnog veća dr Tihomir Simić i predsednik Izvršnog veća mr Bojan Pajtić.

Milorad Mirčić, predsednik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini AP Vojvodine pozvao je članove Srpske radikalne stranke da napuste sednicu Skupštine u toku glasanja treće tačke dnevnog reda, što su oni i učinili.

Predsedavajući je Predlog zaključka Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Zaključak o potrebi izmene Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima sa 75 glasova "za".

ZAKLjUČAK

Zahteva se od Vlade Republike Srbije da donese Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima ("Službeni glasnik RS", broj 60/05), tako što će se članom 3. propisati da sedište Javnog preduzeća bude na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na predlog predsedavajućeg određena je pauza u trajanju od 13:50 – 15:09 časova.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 72 poslanika.


4. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2005. godinu

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2005. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Izvršno veće AP Vojvodine podnelo je Amandman na Predlog odluke koji je postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se odvojeno ne glasa.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Dušan Šijan, Lazar Marjanski, Saša Santovac i Goran Tajdić podneli su amandmane na Predlog odluke. Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije prihvatilo amandmane.

Predlog odluke sa amandmanima poslanika prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu, a da ne prihvati podnete amandmane.

Mr Jovica Đukić, član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije podneo je uvodno izlaganje.

Predsedavajući je otvorio prestres u načelu.

U pretresu je učestvovali poslanici: Martih Zloh, Petar Andrejić, dr Đura Mučenski, Mirko Bajić, Gizela Laslo, Tot Tivadar, Dušan Šijan, Đenđi Seleši, Saša Santovac, Goran Milković, Bela Tači, Robert Karan, Oto Buš, Mladen Koprivica, pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku dr Miloš Lučić, pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Dragan Surdučki i predsednik Izvršnog veća mr Bojan Pajtić.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Poslanik Goran Tajdić dodatno je obrazložio Amandman koji je podneo na član 4. Predloga odluke.

U pretresu povodom ovog Amandamana su učestvovali poslanici: Đenđi Seleši, Goran Tajdić, Saša Santovac, pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec i pokrajinski sekretar za informacije Milorad Đurić.

Poslanici Goran Tajdić, Saša Santovac i Dušan Šijan su dodatno obrazložili amandmane koje su podneli na član 6. Predloga odluke.

U pretresu povodom ovih amandmana su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, Nenad Čanak, prof. dr Milijan Popović, pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović, pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku dr Miloš Lučić, pokrajinski sekretar za informacije Milorad Đurić, pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo Vladimir Zelenović i pokrajinski sekretar za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci Novka Mojić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 4, ekonomska klasifikacija 45, 454, , 46 i 463. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića sa 22 glasa "za", 64 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsednik Skupštine, Bojan Kostreš, predložio je da sednica Skupštine nastavi sa radom do 21:00 čas, nakon što istekne vreme rada, koje utvrđuje član 80. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da bi se razmotrile i donele preostale odluke predviđene dnevnim redom.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" Predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6, razdeo 2, izdaci Izvršnog veća, ekonomska klasifikacija 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana sa 22 glasa "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 3, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za privredu, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 22 glasa "za", 65 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6, razdeo 4, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana, sa 22 glasa "za", 62 "protiv" i šest uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6, razdeo 4, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, ekonomska klasifikacija 463. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana, sa 21 glasom "za", 65 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 6, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 21 glasom "za", 65 "protiv" i šest uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6. razdeo 7, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, ekonomska klasifikacija 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana, sa 21 glasom "za", 65 "protiv" i šest uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 7, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, ekonomska klasifikacija 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 20 glasova "za", 65 "protiv" i šest uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 7, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 22 glasa "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 7, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 20 glasova "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6, razdeo 7, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana, sa 20 glasova "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 7, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 20 glasova "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 10, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za finansije, ekonomska klasifikacija 421. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 20 glasova "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6, razdeo 10, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za finansije, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana, sa 20 glasova "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6, razdeo 10, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za finansije, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana, sa 21 glasom "za", 63 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6, razdeo 10, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za finansije, ekonomska klasifikacija 451. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana, sa 22 glasa "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6, razdeo 11, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za informacije, ekonomska klasifikacija 451. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana, sa 22 glasa "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 11, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za informacije, ekonomska klasifikacija 451. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 23 glasa "za", 65 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6, razdeo 11, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za informacije, ekonomska klasifikacija 454. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana, sa 23 glasa "za", 65 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 11, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za informacije, ekonomska klasifikacija 454. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 23 glasa "za", 65 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6, razdeo 11, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za informacije, ekonomska klasifikacija 454. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića, sa 24 glasa "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Saše Santovca na član 6, razdeo 14, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Saše Santovca, sa 24 glasa "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6, razdeo 16, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci, ekonomska klasifikacija 463. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića, sa 24 glasa "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Saše Santovca na član 6, razdeo 17, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Saše Santovca, sa 22 glasa "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6, razdeo 20, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana, sa 22 glasa "za", 64 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 20, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 22 glasa "za", 66 "protiv" i šest uzdržanih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6, razdeo 20, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju, ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog, sa 23 glasa "za", 66 "protiv" i sedam uzdržanih.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2005. godinu, sa 73 glasova "za" i 23 "protiv".


5. tačka dnevnog reda:Utvrđivanje amandmana na predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavilo je Skupštini Predlog amandmana I–IV na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa na razmatranje.

Predlog amandmana sa Predlogom zakona prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine.

Odbor za propise predložio je Skupštini da utvrdi amandmane I–IV na Predlog zakona sa ispravkama koje su navedene u izveštaju Odbora a sa kojima se saglasio predstavnik predlagača.

Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine predložio je Skupštini da utvrdi amandmane I–IV na Predlog zakona.

Snežana Lakićević-Stojačić, član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova podnela je uvodno izlaganje.

U nastavku sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao prof. dr Milorad Mijatović, predsednik Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta kao i poslanik Saša Santovac i pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Snežana Lakićević-Stojačić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila Amandman I na Predlog zakona, sa 57 glasova "za" i 14 "protiv".

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila Amandman II na Predlog zakona, sa 56 glasova "za" i 15 "protiv".

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila Amandman III na Predlog zakona, sa 56 glasova "za" i 15 "protiv".

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila Amandman IV na Predlog zakona, sa 57 glasova "za" i 15 "protiv".

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I–IV na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.

Za svog predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa članom 166. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova pokrajinskog Saveta za bezbednost

Odbor za bezbednost Skupštine AP Vojvodine na sednici održanoj 2. septembra 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost, sa 55 glasova "za".


6. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva gimnazije "Branko Radičević" u Kovinu

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Gimnazije "Branko Radičević" u Kovinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog odluke i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Gimnazije "Branko Radičević" u Kovinu, sa 76 glasova "za".


7. tačka dnevnog reda:Analiza upisa učenika u prvi razred osnovne škole u periodu od školske 1995/1996 – 2004/2005. godine u AP Vojvodini

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Analizu upisa učenika u prvi razred osnovne škole u periodu od 1995/1996. – 2004/2005. godine u AP Vojvodini sa Predlogom zaključaka na razmatranje.

Analizu je prethodno razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Analizu i donese zaključke u predloženom tekstu.

Dr Tamaš Korhec, potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine podneo je uvodno izlaganje povodom osme i devete tačke usvojenog dnevnog reda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Đula Laslo, prof. dr Svetlana Lukić, mr Čila Boršoš i Dušan Šijan.

Predsedavajući je Analizu sa Predlogom zaključaka stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" usvojila Analizu upisa učenika u prvi razred osnovne škole u periodu od 1995/1996. – 2004/2005. godine u AP Vojvodini i donela

ZAKLjUČKE

 1. Zadužuje se Izvršno veće AP Vojvodine da i dalje prati i analizira stanje upisa učenika u prvi razred osnovne škole na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku.
 2. Neophodno je da Izvršno veće AP Vojvodine u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i dalje prati i obezbeđuje najoptimalnije uslove za ostvarivanje nastave na jezicima nacionalnih manjina.
 3. U cilju povećanja nataliteta neophodno je da se Izvršno veće AP Vojvodine u potpunosti angažuje i na sprovođenju mera Programa demografskog razvoja AP Vojvodine.
 4. Neophodno je da Izvršno veće AP Vojvodine posebnu pažnju obrati i na orazovanje pripadnika nacionalnih manjina na srpskom nastavnom jeziku i da svojim aktivnostima doprinese povećanju broja onih učenika koji neguju svoj maternji jezik izučavanjem predmeta Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture.
 5. S obzirom da će se trend smanjenja broja učenika upisanih u prvi razred nastaviti i u narednom periodu neophodno je da se osnovne škole prilagode ovim uslovima, tako što će gde god je to moguće početi sa izvođenjem nastave samo u jednoj smeni.

8. tačka dnevnog reda:Analiza upisa učenika u prvi razred srednje škole u periodu od školske 1995/1996. – 2004/2005. godine u AP Vojvodini

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Analizu upisa učenika u prvi razred srednje škole u periodu od 1995/1996. – 2004/2005. godine u AP Vojvodini sa Predlogom zaključaka na razmatranje.

Analizu je prethodno razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Analizu i donese zaključke u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Đula Laslo i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je Analizu sa Predlogom zaključaka stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" usvojila Analizu upisa učenika u prvi razred srednje škole u periodu od 1995/1996. – 2004/2005. godine u AP Vojvodini i donela

ZAKLjUČKE

 1. Zadužuje se Izvršno veće AP Vojvodine da i dalje prati i analizira stanje upisa učenika u prvi razred srednje škole i da prilikom donošenja Odluke o broju učenika za upis u prvi razred srednjih škola čiji je osnivač AP Vojvodina, planirani broj učenika što bolje uskladi sa rezultatima analize upisa, brojem učenika završnih razreda u osnovnim školama i sa realnim potrebama za zapošljavanje određenih obrazovnih profila.
 2. Neophodno je da Izvršno veće AP Vojvodine prilikom planiranja upisa učenika pripadnika nacionalnih manjina, koji se obrazuju na maternjem jeziku, posebnu pažnju obrati na potrebe i interese pojedinih nacionalnih manjina za obrazovanjem za određene obrazovne profile.
 3. S obzirom na to da i dalje ima prostora za povećanje obuhvata učenika obrazovanjem na maternjem jeziku, neophodno je da Izvršno veće AP Vojvodine svojim aktivnostima što više doprinese proširivanju kapaciteta domova učenika u onim srednjoškolskim centrima u kojima se obrazuju učenici na jezicima nacionalnih manjina.
 4. Zadužuje se Izvršno veće AP Vojvodine, da u skladu sa objektivnim potrebama tržišta rada i mogućnostima privrede, promenom strukture upisa učenika u srednje škole utiče na povećanje broja mesta za upis u četvorogodišnje obrazovanje i na smanjivanje broja planiranih mesta za trogodišnje obrazovanje.
 5. Preporučuje se Ministarstvu prosvete i sporta Republike Srbije da prilikom reforme srednjeg stručnog obrazovanja uskladi potrebe privrednih subjekata i tendencije privrednog razvoja sa uvođenjem novih obrazovnih profila u srednje stručne škole.

9. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić, predsednik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke koji je pozvao sve članove Srpske radikalne stranke da napuste sednicu Skupštine, što su oni i učinili.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 68 poslanika.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakog glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine, sa 63 glasa "za" i četiri uzdržana.

U nastavku sednicom je predsedavao Bojan Kostreš, predsednik Skupštine.


10. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakog glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine, sa 60 glasova "za" i četiri uzdržana.


11. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o imenovanju direktora pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polova na sednici održanoj 14. septembra 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakog glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, sa 64 glasova "za".


12. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polova na sednici održanoj 14. septembra 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, sa 65 glasova "za".


13. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polova na sednici održanoj 14. septembra 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakog glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, sa 65 glasova "za".


14. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o razrešenju Upravnog odbora Nacionalnog parka "Fruška gora"

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine na sednici održanoj 15. septembra 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju Upravnog odbora Nacionalnog parka "Fruška gora" i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakog glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o razrešenju Upravnog odbora Nacionalnog parka "Fruška gora", sa 61 glasom "za" i četiri uzdržana glasa.


15. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora"

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine na sednici održanoj 15. septembra 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora" i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakog glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora", sa 61 glasom "za" i pet uzdržanih glasova.


16. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o razrešenju Nadzornog odbora Nacionalnog parka "Fruška gora"

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine na sednici održanoj 15. septembra 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju Nadzornog odbora Nacionalnog parka "Fruška gora" i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakog glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o razrešenju Nadzornog odbora Nacionalnog parka "Fruška gora", sa 62 glasa "za" i četiri uzdržana glasa.


17. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora"

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine na sednici održanoj 15. septembra 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora" i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakog glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora", sa 62 glasa "za" i četiri uzdržana glasa.


18. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici održanoj 19. septembra 2005. godine na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakog glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu, sa 61 glasom "za" i četiri uzdržana glasa.


19. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici održanoj 19. septembra 2005. godine na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakog glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, sa 62 glasa "za", tri "protiv" i jednim uzdržanim glasom.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na poslanička pitanja.

Predsedavajući je zamolio poslanike da ne napuštaju salu, a da poslanici poslanička pitanja mogu da postave Izvršnom veću ili starešini koji rukovodi pokrajinskim organom uprave i da se pitanje odnosi na njihov rad ili na poslove iz njihove nadležnosti.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Dušan Kuzman (jedno pitanje) i Milena Vasić-Stupar (jedno pitanje).

Poslaničko pitanje u pisanom obliku postavili su poslanici: Aleksandra Sujić (jedno pitanje) i dr Velibor Radusinović (jedno pitanje).

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.


Sednica je zaključena u 20:14 časova.