Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 12
Датум отримованя: 22. 09. 2005.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
12. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 22. септембра 2005. године (четвртак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ,
  2. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ,
  5. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА,
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У КОВИНУ,
  8. АНАЛИЗА УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПЕРИОДУ ОД ШКОЛСКЕ 1995/1996. – 2004/2005. ГОДИНЕ У АП ВОЈВОДИНИ,
  9. АНАЛИЗА УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ПЕРИОДУ ОД ШКОЛСКЕ 1995/1996. – 2004/2005. ГОДИНЕ У АП ВОЈВОДИНИ.

У прилогу Вам достављамо записник са 11. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 30. јуна 2005. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 9. септембар 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш