Convocation 2004 - 2008
Session number: 11
Date of event: 30. 06. 2005.
Minutes

Jedanaesta sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine održana je 30. juna 2005. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11:35 časova.

Sednicom Skupštine je predsedavao Bojan Kostreš, predsedik Skupštine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Prisustvo sa sednice opravdali su poslanici: Zoran Jeminović, Goran Ješić, Slađana Prodanov, Milena Vasić-Stupar, Maja Gojković i Martin Zloh.

Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jadranka Beljan-Balaban, Predrag Bubalo, Aca T. Đukičin i Stojan Tintor.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju i Kabok Ida, direktor Pokrajinskog zavoda za sport i dipl. inž. Branislav Radanović, direktor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Desete sednice Skupštine, održane 30. maja 2005. godine dostavljen je poslanicima uz Saziv za Jedanaestu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisik sa Desete sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" usvojila Zapisnik sa Desete sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Maja Gojković, u skladu sa članom 80. stav 1. tačka 1. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podnela ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine 10. juna 2005. godine.

Po članu 80. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine predviđeno je da prestanak mandata poslanika u Skupštini, konstatuje na prvoj narednoj sednici Skupština posle prijema obaveštenja o razlozima za prestanak mandata poslanika, što je i učinjeno.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za jedanaestu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini, na osnovu člana 151. Poslovnika na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog odluke o pokrajinskim administrativnim taksama.

Na osnovu člana 152. Poslovnika Skupštine o predlogu da se Odluka donese po hitnom postupku, Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, pre utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog Izvršnog veća da se Predlog odluke o pokrajinskim administrativnim taksama donese po hitnom postupku stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 30 "protiv" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red Jedanaeste sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 30 "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa u Skupštini AP Vojvodine Koalicija "Zajedno za Vojvodinu" na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine predložila je Skupštini da se predloženi dnevni red Jedanaeste sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Informacija povodom desetogodišnjice zločina u Srebrenici.

Poslanik Nenad Čanak u skladu sa članom 84. stav 5. Poslovnika Skupštine obrazložio je predlog.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa sedam glasova "za", 32 "protiv" i 51 uzdržanim glasom predlog nije usvojila.

Odbor za informisanje na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red Jedanaeste sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora "Dnevnik" Holding Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost i
 • Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Dnevnik" Holding Akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i šest uzdržanih predlog usvojila.

Potpredsednik Izvršnog veća, dr Lodi Gabor, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine predložio je Skupštini da se dnevni red Jedanaeste sednice proširi novom tačkom – Izveštaj o pripremama za žetvu u 2005. godini, radi usvajanja po hitnom postupku.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Jedanaestu sednicu Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa većinom glasova "za" usvojila sledeći

DNEVNIM REDOM

 1. Utvrđivanje predloga Zakona o izmeni i dopuni Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika,
 2. Predlog odluke o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini AP Vojvodine,
 3. Izveštaj o radu za period I-XII 2004. godine Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad,
 4. Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu Pokrajinskog zavoda za sport,
 5. Predlog odluke o pokrajinskim administrativnim taksama,
 6. Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu,
 7. Predlog odluke o razrešenju direktora "Dnevnik" Holding Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost,
 8. Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Dnevnik" Holding Akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost,
 9. Izveštaj o pripremama za žetvu u 2005. godini.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganja na srpskom jeziku, kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 31 "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po usvojenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda:Utvrđivanje predloga Zakona o izmeni i dopuni Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

Odbor za privatizaciju Skupštine AP Vojvodine podneo je Predlog da Skupština AP Vojvodine bude predlagač Zakona o izmeni i dopuni Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, sa tekstom Predloga zakona.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom Predloga zakona razmotrilo je Izvršno veće i predložilo da Skupština bude predlagač Zakona.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom Predloga zakona prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za privredu i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine.

Odbor za propise predložio je da Skupština bude predlagač Predloga zakona sa ispravkom koju je predložilo Izvršno veće, a sa kojom se saglasio predstavnik predlagača.

Odbor za privredu i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine predložili su Skupštini da razmotri i prihvati predlog da Skupština bude predlagač Zakona, sa tekstom Predloga zakona.

Predsednik Odbora za privatizaciju, Miroslav Grubanov je dodatno obrazložio razloge zbog kojih Skupština treba da prihvati da bude predlagač Zakona.

Predsednik Odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine, Nikola Ćirović dodatno je obrazložio razloge zbog kojih Skupština treba da prihvati da bude predlagač Zakona.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Gizela Laslo, Erne PapPredsednik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, Milorad Mirčić je pozvao pripadnike Srpske radikalne stranke da napuste sednicu Skupštine u toku glasanja prve tačke dnevnog reda, što su oni i učinili i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je Predlog da Skupština bude predlagač Zakona stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasa "za" i tri uzdržana prihvatila Predlog da bude predlagač Zakona.

Pošto je Skupština prihvatila da bude predlagač zakona, na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine predsedavajući je otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

Predsedavajući je Predlog zakona stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasa "za" utvrdila Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i odlučivanje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini AP Vojvodine

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 20. juna 2005. godine, utvrdio je Predlog odluke o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, Mirko Bajić dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Tomislav Bogunović, Mirko Bajić i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" i jednim uzdržanim donela Odluku o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda:Izveštaj o radu za period I-XII 2004. godine Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad

Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", usvojio je Izveštaj o radu za period I–XII 2004. godine i na osnovu člana 8. stav 3. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine dostavio ga Skupštini, na razmatranje.

Izveštaj o radu Javnog preduzeća razmotrilo je Izvršno veće i nije imalo primedbi.

Izveštaj o radu Javnog preduzeća prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o radu.

Direktor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", dipl. inž. Branislav Radanović, u ime predstavnika predlagača dodatno je obrazložio Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Miroslav Grubanov, Goran Vasić, Šandor Halgato, prof. dr Đorđe Bašić, Dušan Šijan, Robert Karan, Lazar Marjanski, Siniša Dobričinac, dr Danijel Petaković, Rajko Mrđa, mr Zoltan Sombati i pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne manjine, dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je Izveštaj o radu Javnog preduzeća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 52 glasa "za", 24 "protiv" i jednim uzdržanim prihvatila Izveštaj o radu za period I–XII 2004. godinu Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad.


4. tačka dnevnog reda:Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu Pokrajinskog zavoda za sport

Pokrajinski zavod za sport, na osnovu člana 18. Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za sport dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu, na razmatranje, koji je razmotrilo Izvršno veće i nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Direktor Pokrajinskog zavoda za sport, Ida Kabok u ime predlagača dodatno je obrazložila Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac, Tihomir Đuričić, Dušan Šijan i pokrajinski sekretar za sport i omladinu, Modest Dulić.

Predsedavajući je Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 48 glasova "za" i 22 "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu Pokrajinskog zavoda za sport.


5. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o pokrajinskim administrativnim taksama

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o pokrajinskim administrativnim taksama i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine, dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Na predlog predsedavajućeg određena je pauza od 13:57 do 16:00 časova.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 65 poslanika.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i tri uzdržana donela Odluku o pokrajinskim administrativnim taksama.


6. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici održanoj 24. juna 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i tri uzdržana donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu.


7. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o razrešenju direktora "Dnevnik" Holding Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost

Odbor za informisanje na sednici održanoj 29. juna 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o razrešnju direktora "Dnevnik" Holding Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost, zbog podnete ostavke i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsednik Odbora za informisanje, Oto Buš dodatno je obrazložio predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i dva uzdržana donela Odluku o razrešenju direktora "Dnevnik" Holding Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost.


8. tačka dnevnog reda:Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Dnevnik" Holding Akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost

Odbor za informisanje na sednici održanoj 29. juna 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Dnevnik" Holding Akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsednik Odbora za informisanje, Oto Buš dodatno je obrazložio predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 31 glasom "za" i tri uzdržana donela Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Dnevnik" Holding Akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.


9. tačka dnevnog reda:Izveštaj o pripremama za žetvu u 2005. godini

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Izveštaj o pripremama za žetvu u 2005. godini, sa Predlogom zaključaka, na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Daniel Petrović dodatno je obrazložio Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Lazar Marjanski, Tihomir Đuričić, Stevan Kesejić, Dušan Popović, Dušan Šijan, Miroslav Grubanov, dr Perica Kosanović, mr Zoltan Sombati, Bela Tači, dr Branislav Blažić, Đula Laslo, Radovan Ninković i Suzana Brkić.

Predsedavajući je Izveštaj, sa Predlogom zaključaka stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 49 glasova "za", 22 "protiv" i pet uzdržanih usvojila Izveštaj o pripremama za žetvu u 2005. godini i donela.

ZAKLjUČKE

 1. Prihvata se Izveštaj o pripremama za žetvu u 2005. godini, koji čini sastavni deo Informacije o realizaciji prolećne setve i pripremama za žetvu u AP Vojvodini u 2005. godini, i podržavaju mere koje preduzima Izvršno veće AP Vojvodine radi blagovremenih priprema vezanih za aktivnosti u žetvi 2005. godine.
 2. Zadužuje se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine da preduzima neophodne aktivnosti na praćenju žetvenih radova u 2005. godini, i da po završetku ovogodišnje žetve blagovremeno informiše Skupštinu AP Vojvodine o rezultatima ovih radova.

Zatim se prešlo na postavljanje poslaničkih pitanja.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Tomislav Bogunović, Dušan Kuzman (četiri poslanička pitanja) i Tihomir Đuričić.

Sednica je zaključena u 17:40 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.


Sednica je zaključena u 18:17 časova.