Сазив 2004-2008
Број седнице: 11
Датум одржавања: 30. 06. 2005.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
11. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 30. јуна 2005. године (четвртак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ,
  3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД I-XII 2004. ГОДИНЕ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2004. ГОДИНУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ.

У прилогу Вам достављамо записник са Десете седнице Скупштине АП Војводине, одржане 30. маја 2005. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

У случају спречености обавестите Службу Скупштине АП Војводине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 20. јуна 2005.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш