Zloženie 2004 - 2008
Číslo zasadnutia: 11
Dátum konania: 30. 06. 2005.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
11. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 30. juna 2005. godine (četvrtak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA,
  2. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AP VOJVODINE,
  3. IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD I-XII 2004. GODINE JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
  4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2004. GODINU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa Desete sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 30. maja 2005. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

U slučaju sprečenosti obavestite Službu Skupštine AP Vojvodine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 20. juna 2005.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš