Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 10
Датум отримованя: 30. 05. 2005.
Записнїк

са Десете седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 30. маја 2005. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,10 часова.

Седницом Скупштине су председавали Бојан Костреш, председик Скупштине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 115 посланика.

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јадранка Бељан-Балабан, Ненад Чанак, Маја Гојковић, Игор Мировић и Слађана Проданов.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Осме седнице Скупштине, одржане 14. априла 2005. године и записник са Девете седнице Скупштине, одржане 22. априла 2005. године достављени су посланицима уз Сазив за Десету седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записик са Осме седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" усвојила Записник са Осме седнице.

Председавајући је ставио на гласање Записик са Девете седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" усвојила Записник са Девете седнице.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Десету седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини, на основу члана 151. Пословника на разматрање о хитном поступку:

 • Предлог амандмана на Предлог закона о коморама здравствених радника и
 • Предлог амандмана на Предлог закона о здравственој заштити.

На основу члана 152. Пословника о предлогу одлуке или другог акта да се донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, пре утврђивања дневног реда.

Председавајући је предлог Извршног већа да се Амандман на Предлог закона о коморама здравствених радника утврди по хитном поступку ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је са 72 гласа "за" и 32 "против" предлог усвојен.

Председавајући је предлог Извршног већа да се амандмани на Предлог закона о здравственој заштити утврде по хитном поступку ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је са 71 гласом "зa" и 31 "против" предлог усвојен.

Председавајући је обавестио посланике да је Педагошки завод Војводине повукао из скупштинске процедуре Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2004. годину, који је предложен као седма тачка дневног реда.

Група посланика у Скупштини АП Војводине предложила је да се предложени дневни ред Десете седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Избор потпредседника Скупштине АП Војводине.

Председавајући је предлог групе посланика у Скупштини АП Војводине ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је да се предложени дневни ред Десете седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу предложио је да се предложени дневни ред Десете седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Извештај о отварању Центра за промоцију и стратешки развој Војводине у Паризу.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 29 "против" предлог усвојила.

Посланичка група Коалиција "Заједно за Војводину" у Скупштини АП Војводине предложила је да се предложени дневни ред Десете седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог закључка поводом Одлуке Народне скупштине Републике Србије за давање јединствене концесије за изградњу аутопута Е-75 од Хоргоша до Пожеге.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 32 "против" предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се предложени дневни ред Десете седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Десету седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 32 "против" усвојила следећи

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА РАДНОГ ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ НА ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА У СРЕДЊЕ-БАНАТСКОМ ОКРУГУ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА,
 2. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ,
 6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ УТРИНА И ПАШЊАКА СЕЛИМА НА КОРИШЋЕЊЕ,
 7. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА,
 8. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 10. ИЗВЕШТАЈ О ОТВАРАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ И СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ У ПАРИЗУ,
 11. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЗА 2004. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН,
 12. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2005. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2004. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ЗА 2005. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ", НОВИ САД,
 14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2004. ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2005. ГОДИНУ:
  • "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД, НОВИ САД,
  • "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК" АД, НОВИ САД,
  • Д.о.о. "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД,
  • Д.о.о. "ХЕТ НАП" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, СУБОТИЦА,
  • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", НОВИ САД,
  • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САД,
  • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ", СУБОТИЦА,
  • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", ПАНЧЕВО,
  • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ", НОВИ САД.
 15. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ Покрет снага Србије-Богољуб Карић У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ О ПОТРЕБИ САЧИЊАВАЊА ИЗВЕШТАЈА О ИМОВИНИ НА КОЈОЈ АП ВОЈВОДИНА ИМА ПРАВО КОРИШЋЕЊА,
 16. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ПОВОДОМ ОДЛУКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА Е-75 ОД ХОРГОША ДО ПОЖЕГЕ.

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет минута на српском језику, а на језицима националних заједница, који су у службеној употреби, на време од осам минута, као и да се ограничи време за постављање посланичких питања на пет минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 32 "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА РАДНОГ ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ НА ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА У СРЕДЊЕ-БАНАТСКОМ КРУГУ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини на разматрање и усвајање Извештај о активностима радног тела за координацију активности на одбрани од поплава у Средње-банатском округу, са Предлогом закључака.

Извештај са Предлогом закључака претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да усвоји Извештај и донесе закључке у предложеном тексту.

Представник Извршног већа и покрајински секретар за науку и технолошки развој, проф. др Драгослав Петровић поднео је уводно излагање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милена Васић-Ступар, Александар Николић, др Данијел Петаковић, Душан Кузман, Лазар Марјански, Дејан Чапо, Душан Шијан, Младен Копривица, Горан Васић, др Вероника Бошков, Горан Јешић, др Живорад Смиљанић, Драган Бозало, проф. др Ђорђе Башић, Илија Селаковић, Томислав Богуновић, Перица Косановић, Мирослав Грубанов, директор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Бранислав Радановић и покрајински секретар за науку и технолошки развој, проф. др Драгослав Петровић.

Председавајући је Извештај са Предлогом закључака ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 27 "против" усвојила Извештај о активностима радног тела за координацију активности на одбрани од поплава у Средње-банатском округу и донела

Закључке

 1. Подржава се Акциони план санације штете настале поплавом на подручју средњег Баната који је припремљен у сарадњи републичких и покрајинских органа.
 2. Позитивно се оцењује досадашње ангажовање Извршног већа АП Војводине на праћењу стања на подручју угроженом поплавама, координирању активности на одбрани од поплаве и учешћу у организовању и спровођењу заштите од поплава угрожених општина.
 3. Подржавају се целокупне активности Кризног штаба Владе Републике Србије.
 4. Задужује се Извршно веће АП Војводине да настави активности на реализацији елемената акционог плана и да по његовој реализацији поднесе коначан извештај Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

2. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Група посланика у Скупштини АП Војводине, на основу члана 24. Пословника Скупштине поднела је Предлог за избор потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председник Посланичке групе Социјалистичке партије Србије у Скупштини АП Војводине, Душан Бајатовић, као представник предлагача додатно је образложио предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

На основу члана 26. став 1. Пословника Скупштине пре приступању избора потпредседика Скупштине, Скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно.

Председавајући је предложио да се избор потпредседика Скупштине АП Војводине обави јавним гласањем, као што су изабрани и досадашњи потпредседици Скупштине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно предлог усвојила.

Пошто је Скупштина одлучила да се гласа јавно, на основу члана 26. став 2. Пословника, гласало се прозивањем посланика.

За потпредседика Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова присутних посланика (члан 28. Пословника).

Председавајући је констатовао да је са 101 гласом "за" Скупштина изабрала посланика др сци. мед. Браниславу Белић за потпредседика Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

На основу члана 29. Пословника изабрани потпредседник Скупштине је положио пред Скупштином заклетву.

Председник је потпредседнику Скупштине честитао на избору за потпредседика Скупштине и пожелео успешан рад и добру сарадњу и позвао да заузме своје место.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандато-имунитетска питања, на седници одржаној 24.маја 2005. године утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 27. маја 2005. године поднео је Амандман на Предлог одлуке, који је постао састави део Педлога одлуке и о њему се одвојено не гласа.

Председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања, Мирко Бајић додато је одбразложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић и Мирко Бајић.

Предедавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о послаицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председик Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Предедавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

На предлог председавајућег одређена је пауза од 14,25 до 15,37 часова

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 66 посланика.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2004. годину и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Извршно веће АП Војводине 25. маја 2005. године доставило је Скупштини исправку Предлога одлуке.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном тексту.

Члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије, мр Јовица Ђукић поднео је уводно излагање.

На основу члана 154. став 3. Пословника Скупштине о Завршном рачуну води се јединствен претрес и гласа у целини.

Председавајући је отворио претрес.

У наставку седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине

У претресу су учествовали: др Вероника Бошков, Синиша Добричинац, Перица Косановић, Душан Шијан, Саша Сантовац, Милорад Мирчић и покрајински секретар за финансије, мр Јовица Ђукић.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 28 "против" донела Одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину.


6. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ УТРИНА И ПАШЊАКА СЕЛИМА НА КОРИШЋЕЊЕ

Посланичка група Демократске странке "За европску Војводину" у Скупштии АП Војводине поднела је Предлог да Скупштина буде предлагач закона о изменама и допунама Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење, са текстом Предлога закона.

Предлог да Скупштина буде предлагач са текстом Предлога закона достављен је Извршном већу, на мишљење.

Предлог да Скупштина буде предлагач са текстом Предлога закона претходно су размотрили Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности покрајине, Одбор за пољопривреду и Одбор за прописе. Одбори су предложили да Скупштина буде предлагач закона и утврди текст Предлога закона.

Председник Одбора за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности покрајине, Никола Ћировић додатно је образложио разлоге због којих Скупштина треба да прихвати да буде предлагач закона.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач закона.

У претресу су учествовали посланици: Лазар Марјански, Мирослав Грубанов, Милорад Мирчић, Јелена Јевтић, Стеван Кесејић и др Бранислав Блажић.

Председавајући је Предлог да Скупштина буде предлагач закона ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 20 "против" прихватила Предлог да буде предлагач закона.

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач закона, на основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине председавајући је отворио претрес о тексту Предлога закона.

У претресу су учествовали посланици: Перица Косановић, Стеван Кесејић, Душан Поповић, Младен Копривица, Душан Шијан, Петар Андрејић, Мирослав Грубанов, Павел Северињи, Душан Николић, Златомир Момиров, Ласло Ђула и Милорад Мирчић.

На основу члана 162. став 1. Пословника о тексту Предлога закона гласа се у целини.

Председавајући је Предлог закона ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 22 "против" утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине.

Председавајући је на основу члана 80. став 3. Пословника Скупштине предложио да Скупштина настави са радом и после 19,00 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" 22 "против" и два уздржана предлог усвојила.


7. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Амандман на Предлог закона о коморама здравствених радника, на утврђивање, по хитном поступку.

Члан Извршног већа и покрајински секретар за здравство и социјалну политику, др Милош Лучић поднео је уводно излагање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Бранислав Блажић, др Данијел Петаковић, др Велибор Радусиновић и др Драган Божић.

Председавајући је Амандман на Предлог закона ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за", 25 "против" и једним уздржаним утврдила Амандман на Предлог закона о коморама здравствених радника, који ће поднети Народној скупштини Републике Србије, на одлучивање.

За представика у Народној скупштини Републике Србије , у складу са чланом 166. став 3. Пословика, одређен је Бојан Костреш, председик Скупштине АП Војводине.


8. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини амандмане од I - XXIII на Предлог закона о здравственој заштити, на утврђивање, по хитном поступку.

Члан Извршног већа и покрајински секретар за здравство и социјалну политику, др Милош Лучић поднео је уводно излагање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Бранислав Блажић, др Данијел Петаковић, др Драган Божић, Ђура Мученски и др Живорад Смиљанић.

Председавајући је предложио да се о амандманима од I – XXIII на Предлог закона гласа јединствено.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је амандмане од I - XXIII на Предлог закона ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" утврдила амандмане од I – XXIII на Предлог закона здравственој заштити, који ће се поднети Народној скупштини Републике Србије, на одлучивање.

За представика у Народној скупштини Републике Србије , у складу са чланом 166. став 3. Пословика, одређен је Бојан Костреш, председик Скупштине АП Војводине.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине, на седници одржаној 20. маја 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Учитељског факултета у Сомбору и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Учитељског факултета у Сомбору.


10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ОТВАРАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ И СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ У ПАРИЗУ

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу разматрао је и доставио Скупштини Извештај о отварању Центра за промоцију и стратешки развој Војводине у Паризу, на усвајање.

Председавајући је отворио претрес.

У наставку седницом је председавао Бојан Костреш, председник Скупштине

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је Извештај ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за", 14 "против" и једним уздржаним усвојила Извештај о отварању Центра за промоцију и стратешки развој Војводине у Паризу.


11. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЗА 2004. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН

Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин на седници одржаној 12. маја 2005. године усвојио је Годишњи извештај пословања за 2004. годину и доставио га Скупштини, на разматрање.

Годишњи извештај пословања Јавног предузећа претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да га размотри и прихвати.

Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа достављен је Извршном већу, на мишљење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, Миленко Илић и Стеван Кесејић.

Председавајући је Извештај ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и 30 "против" прихватила Годишњи извештај пословања за 2004. годину Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин.


12. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2005. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин на седници одржаној 12. маја 2005. године усвојио је Годишњи програм пословања за 2005. годину и доставио га Скупштини, ради давања сагласности.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да да сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за 2005. годину.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа достављен је Извршном већу, на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Саша Сантовац.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за", 26 "против" и три уздржана донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм пословања за 2005. годину Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин.


13. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2004. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ЗА 2005. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ", НОВИ САД

Јавно предузеће "Форум-Издавачка делатност", Нови Сад доставило је Скупштини Извештај о пословању за 2004. годину и План рада и Програм за 2005. годину, на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању за 2004. годину, План рада и Програм за 2005. годину Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" достављен је Извршном већу, на мишљење.

Извештај о пословању за 2004. годину, План рада и Програм за 2005. годину Јавног предузећа претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да усвоји Извештај о пословању за 2004. годину и да да сагласност на План рада и Програм за 2005. годину Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатост", Нови Сад.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Извештај о пословању за 2004. годину и План рада и Програм за 2005. годину Јавног предузећа, ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" 24 "против" и три уздржана усвојила Извештај о пословању за 2004. годину и дала сагласност на План рада и Програм за 2005. годину Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност", Нови Сад.


14. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2004. ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2005. ГОДИНУ:

 • "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД, НОВИ САД,
 • "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК" АД, НОВИ САД,
 • Д.о.о. "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД,
 • Д.о.о. "ХЕТ НАП" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, СУБОТИЦА,
 • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", НОВИ САД,
 • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САД,
 • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ", СУБОТИЦА,
 • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", ПАНЧЕВО,
 • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ", НОВИ САД.

Скупштини АП Војводине упућени су извештаји о раду за 2004. годину и програми рада за 2005. годину организација јавног информисања – издавача новина покрајинског значаја.

Извештаје о раду за 2004. годину и програме рада за 2005. годину размотрило је Извршно веће и утврдило Мишљење, са Предлогом закључака.

Извештаје о раду за 2004. годину и програме рада за 2005. годину, са Мишљењем Извршног већа АП Војводине претходно је размотрио Одбор за информисање и предложио Скупштини да усвоји извештаје о раду за 2004. годину и програме рада за 2005. годину и донесе Закључке, које је предложило Извршно веће АП Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Љиљана Ђурђевац, Ласло Ђула, Мирко Бајић, Лазар Марјански, Душан Шијан, Егереши Шандор, Милорад Мирчић, Милан Дунђерски, др Данијел Петаковић, Кузман Туркоане, Рајко Мрђа, др Предраг Бубало, Буш Ото и покрајински секретар за информације, Милорад Ђурић.

Председавајући је извештаје о раду за 2004. годину и програме рада за 2005. годину организација јавног информисања – издавача новина покрајинског значаја, са Предлогом закључака, ставио на гласање. Након гласања председавајуи је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за", 18 "против" и четири уздржана усвојила извештаје о раду за 2004. годину и програме рада за 2005. годину:

 • "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД, НОВИ САД,
 • "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК" АД, НОВИ САД,
 • Д.о.о. "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД,
 • Д.о.о. "ХЕТ НАП" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, СУБОТИЦА,
 • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", НОВИ САД,
 • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САД,
 • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ", СУБОТИЦА,
 • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", ПАНЧЕВО,
 • НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ", НОВИ САД.

и донела

Закључке

 1. Задужују се органи управπ™ања "Дневник" Холдинг а.д. да ради превазилажења проблема у пословању и утврђивања приоритеЧ‚а пословне политике, ураде Програм консолидације овог предузећа, до септембра 2005. године и доставе га Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, на разматрање.
 2. Задужују се органи управљања д.о.о. "Мађар со", д.о.о. "Хет нап" и новинско издавачких установа "Руске слово", "Хлас људу", "Либертатеа", "Хрватска ријеч" и "Тхем" да адекватним мерама пословне политике, рационалнијим пословањем, повећањем тиража, смањењем ремиденде, бољом наплатом продатог тиража, повећањем других сопствених прихода, побољшањем економичности и продуктивности рада што рационалније користе средства која се из буџета Аутономне Покрајине Војводине издвајају за издавање новина покрајинског значаја.
 3. Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да и даље прати пословање организација јавног информисања – издавача новина покрајинског значаја и да расподелу средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине намењених за издавање новина покрајинског значаја, врши у складу са Одлуком о критеријумима за обезбеђивање дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за финансирање издавача новина ("Сл. лист АП Војводине", бр. 8/2003, 10/2004).

15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ Покрет снага Србије-Богољуб Карић У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ О ПОТРЕБИ САЧИЊАВАЊА ИЗВЕШТАЈА О ИМОВИНИ НА КОЈОЈ АП ВОЈВОДИНА ИМА ПРАВО КОРИШЋЕЊА

Посланичка група Покрет снага Србије-Богољуб Карић у Скупштини АП Војводине поднела је Скупштини Предлог закључка о потреби сачињавања извештаја о имовини на којој АП Војводина има право коришћења.

Предлог закључка достављен је Извршном већу, на мишљење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог закључка ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и четири уздржана донела

Закључак

Задужπƒје се Извршно веће АП Војводине да упуƒти Скупштини АП Војводине Извештај о стању имовине АП Војводине на којој АП Војводина има право коришћења, односно којом је располагала до распада СФРЈ као и до ступања на снагу Закона о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/95), са предлогом мера.

Под имовином АП Војводине треба сматрати сва покретна и непокретна добра, финансијска средства, као и оснивачка и друга права Покрајине над одређеним институцијама. При томе Извештај треба да садржи податке о врсти и структури имовине, локацији, стању у коме се она налази (степен употребљивости), њеној вредности и другим питањима од значаја за стицање увида над чиме АП Војводина, са становишта имовине у материјалном и нематеријалном смислу има право располагања, односно коришћења.

Извештај треба да садржи податке о свој имовини која се налази у земљи и иностранству (бивше републике СФРЈ).

Уз Извештај треба предложити закључак са предлогом мера које треба предузети ради успостављања имовинско-правних односа над садашњом, до распада СФРЈ односно до 1996. године имовином АП Војводине укључујући и активности преко дипломатских, односно судских органа у земљи и иностранству.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ПОВОДОМ ОДЛУКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА Е-75 ОД ХОРГОША ДО ПОЖЕГЕ

Посланичка група Коалиција "Заједно за Војводину" у Скупштини АП Војводине утврдила је Предлог закључка поводом Одлуке Народне скупштине Републике Србије за давање јединствене концесије за изградњу аутопута Е-75 од Хоргоша до Пожеге и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Предраг Бубало, Мирослав Грубанов и покрајински секретар за привреду, Јован Вујичић.

Председавајући је Предлог закључка ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" четири "против" и четири уздржана донела

Закључак

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине изражава незадовољство што приликом разматрања и усвајања Предлога Владе Републике Србије није уважено залагање Скупштине Аутономне Покрајине Војводине да се не прихвати предлог за давање концесије за изградњу, коришћење и одржавање аутопутног правца од Хоргоша до Новог Сада (ЛОТ 2 Е-75) и од Новог Сада до Београда (ЛОТ 3 Е-75).

На наведени начин грађани Војводине биће вишеструко оштећени обзиром да се концесија издаје на претежно изграђени део аутопута.

Коришћењем деонице претежно изграђеног аутопута од Хоргоша до Београда који ће користити грађани Војводине и плаћати накнаду, тако прибављена средства користиће се за изградњу аутопутног правца од Београда до Пожеге.

На изложени начин вршиће се преливање средстава претежно прибављених из Војводине за путни правац који објективно не припада Коридору 10 и не чини његов битни део.

Тиме се такође, у потпуности игнорише већ изражени став Скупштине Аутономне Покрајине Војводине као легитимног представника више од два милиона грађана што ће неминовно изазвати незадовољство и револт грађана Војводине.

За превазилажење негативних последица усвојене Одлуке неопходно је да се од концесијом прикупљених средстава дефинишу и обезбеде средства за финансирање путних праваца у Војводини односно за финансирање Банатске магистрале и обилазнице око Фрушке Горе.

Затим се прешло на постављање посланичких питања.

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици: Душан Шијан (шест посланичких питања) и др Ђорђе Богдановић (два посланичка питања).

Седница је закључена у 20,52 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.