Сазив 2004-2008
Број седнице: 10
Датум одржавања: 30. 05. 2005.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
десету седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 30. маја 2005. године (понедељак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА РАДНОГ ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ НА ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА У СРЕДЊЕ-БАНАТСКОМ ОКРУГУ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ,
 3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ УТРИНА И ПАШЊАКА СЕЛИМА НА КОРИШЋЕЊЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЗА 2004. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 6. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2005. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ,
 8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2004. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ЗА 2005. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ", НОВИ САД,
 9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2004. ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2005. ГОДИНУ:
  • "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД, НОВИ САД,
  • "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК" АД, НОВИ САД,
  • Д.о.о. "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД,
  • Д.о.о. "ХЕТ НАП" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, СУБОТИЦА,
  • НИУ "ХЛАС ЉУДУ", НОВИ САД,
  • НИУ "РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САД,
  • НИУ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ", СУБОТИЦА,
  • НИУ "ЛИБЕРТАТЕА", ПАНЧЕВО
  • НИУ "ТХЕМ", НОВИ САД.
 10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ О ПОТРЕБИ САЧИЊАВАЊА ИЗВЕШТАЈА О ИМОВИНИ НА КОЈОЈ АП ВОЈВОДИНА ИМА ПРАВО КОРИШЋЕЊА.

У прилогу Вам достављамо записник са Осме седнице Скупштине АП Војводине, одржане 14. априла 2005. године и записник са Девете седнице Скупштине АП Војводине, одржане 22. априла 2005. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

У случају спречености обавестите Службу Скупштине АП Војводине на телефон број 021/456–107 или 456–281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 20. маја 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш