Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 9
Датум отримованя: 22. 04. 2005.
Записнїк

са Девете седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 22. априла 2005. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 18,47 часова.

Седницом Скупштине председавао је Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 87 посланика.

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: Мита Аврамов, Душан Бајатовић, проф. др Ђорђе Башић, др Бранислав Блажић, Слободан Борђошки, др Вероника Бошков, Предраг Бубало, Буњик Золтан, мр Озер Ђерђ, Маја Гојковић, Зоран Јеминовић, Зденка Јокић, Младен Јовановић, Кишмартон Ото, Срђо Комазец, Младен Копривица, Бојан Костреш, проф. др Светлана Лукић, Лазар Марјански, Милан Мицић, дипл. инж. Мичиз Јожеф, Игор Мировић, др Ђура Мученски, проф. др Милијан Поповић, Слађана Проданов, Шандор Јожеф, др Живорад Смиљанић, мр Сомбати Золтан, Донка Станчић, др Тот Тивадар, Такач Марта, Милена Васић-Ступар и Жељко Вучетић.

Председавајући је присутне позвао да минутом ћутања одају пошту настрадалим путницима на жабаљском мосту.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Девету седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" усвојила следећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ.

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет минута на српском језику, а на језицима националних заједница, који су у службеноπ˜ употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном редуƒ.


 

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о употреби средстава сталне буџетске резерве и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Данијел Петровић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, Горан Јешић, Илија Селаковић, Душан Кузман, Душан Поповић, Мирко Годомиров, Ненад Чанак, Халгато Шандор, др Велибор Радусиновић, Никола Ћировић, потпредседник Извршног већа АП Војводине, др Лоди Габор, покрајински секретар за науку и технолошки развој, проф. др Драгослав Петровић, покрајински секретар за финансије, мр Јовица Ђукић, заменик покрајинског секретара за здравство и социјалну политику, др Радован Латиновић, директор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад, Бранислав Радановић и председник Скупштине општине Сечањ, Предраг Милошевић.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скуштина са 86 гласова "за" донела Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Седница је закључена у 20,05 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.