Convocation 2004 - 2008
Session number: 9
Date of event: 22. 04. 2005.
Minutes

sa Devete sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 22. aprila 2005. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 18,47 časova.

Sednicom Skupštine predsedavao je Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 87 poslanika.

Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Mita Avramov, Dušan Bajatović, prof. dr Đorđe Bašić, dr Branislav Blažić, Slobodan Borđoški, dr Veronika Boškov, Predrag Bubalo, Bunjik Zoltan, mr Ozer Đerđ, Maja Gojković, Zoran Jeminović, Zdenka Jokić, Mladen Jovanović, Kišmarton Oto, Srđo Komazec, Mladen Koprivica, Bojan Kostreš, prof. dr Svetlana Lukić, Lazar Marjanski, Milan Micić, dipl. inž. Mičiz Jožef, Igor Mirović, dr Đura Mučenski, prof. dr Milijan Popović, Slađana Prodanov, Šandor Jožef, dr Živorad Smiljanić, mr Sombati Zoltan, Donka Stančić, dr Tot Tivadar, Takač Marta, Milena Vasić-Stupar i Željko Vučetić.

Predsedavajući je prisutne pozvao da minutom ćutanja odaju poštu nastradalim putnicima na žabaljskom mostu.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Devetu sednicu Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" usvojila sledeći

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG ODLUKE O UPOTREBI SREDSTAVA STALNE BUDžETSKE REZERVE.

Predsedavajući je predložio da se diskusija poslanika ograniči na pet minuta na srpskom jeziku, a na jezicima nacionalnih zajednica, koji su u službenoπ˜ upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po usvojenom dnevnom reduƒ.


 

1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O UPOTREBI SREDSTAVA STALNE BUDžETSKE REZERVE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Danijel Petrović.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, Goran Ješić, Ilija Selaković, Dušan Kuzman, Dušan Popović, Mirko Godomirov, Nenad Čanak, Halgato Šandor, dr Velibor Radusinović, Nikola Ćirović, potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, dr Lodi Gabor, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, prof. dr Dragoslav Petrović, pokrajinski sekretar za finansije, mr Jovica Đukić, zamenik pokrajinskog sekretara za zdravstvo i socijalnu politiku, dr Radovan Latinović, direktor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad, Branislav Radanović i predsednik Skupštine opštine Sečanj, Predrag Milošević.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skuština sa 86 glasova "za" donela Odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve.

Sednica je zaključena u 20,05 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.