Сазив 2004-2008
Број седнице: 9
Датум одржавања: 22. 04. 2005.

На основу члана 29. Статута Аутономне Покрајине Војводине и члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
девету седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 22. априла 2005. године (петак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 18,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

У случају спречености обавестите Службу Скупштине АП Војводине на телефон број 021/456–107 или 456–281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 22. априла 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш