Zloženie 2004 - 2008
Číslo zasadnutia: 9
Dátum konania: 22. 04. 2005.

Na osnovu člana 29. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
devetu sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 22. aprila 2005. godine (petak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 18,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O UPOTREBI SREDSTAVA STALNE BUDžETSKE REZERVE.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

U slučaju sprečenosti obavestite Službu Skupštine AP Vojvodine na telefon broj 021/456–107 ili 456–281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 22. aprila 2005. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš