Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 8
Датум отримованя: 14. 04. 2005.
Записнїк

са Осме седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 14. априла 2005. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,15 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 112 посланика.

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: др Бранислав Блажић, Томислав Богуновић, др Вероника Бошков, Предраг Бубало, Маја Гојковић, Игор Мировић, проф. др Милијан Поповић и Тачи Бела

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника Скупштине седници је присуствовао и Слободан Надрљански, председник Покрајинске изборне комисије.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Председник Посланичке групе Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине обавестио је Скупштину да је посланик Милан Алексић иступио из Посланичке групе Демократске странке Србије, а председник Посланичке групе Демократске странке "За европску Војводину" у Скупштини АП Војводине обавестио је Скупштину да је посланик Милан Алексић приступио посланичкој групи Демократске странке "За европску Војводину".

Записници са Пете и Шесте седнице Скупштине АП Војводине, одржане 25. фебруара 2005. године и записник са Седме седнице Скупштине, одржане 7. марта 2005. године, достављени су посланицима уз сазив за Осму седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Пете седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" усвојила записник са Пете седнице, са техничком исправком, коју је предложио посланик др Данијел Петаковић.

Председавајући је ставио на гласање записник са Шесте седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" усвојила записник са Шесте седнице.

Председавајући је ставио на гласање записник са Седме седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" усвојила записник са Седме седнице.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Осму седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини, на основу члана 151. Пословника на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог амандмана на Предлог закона о јавним путевима и
 • Предлог одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.

На основу члана 152. Пословника о предлогу одлуке или другог акта да се донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању пре утврђивања дневног реда.

Председавајући је предлог Извршног већа да се Предлог амандмана на Предлог закона о јавним путевима утврди по хитном поступку, ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за", 27 "против" и два уздржана предлог усвојила.

Председавајући је предлог Извршног већа да се Предлог одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач АП Војводина донесе по хитном поступку, ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за", 28 "против" и једним уздржаним предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине предложио је да се дневни ред Осме седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Верификација мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине, на основу члана 84. Пословника Скупштине предложио је да се дневни ред Осме седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констаπ‚овао да је Скупштина са 62 гласа "за", 27 "против" и пет уздржаних предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на основу члана 84. Пословника предложио је да се дневни ред Осме седнице прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог Одбора ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 27 "против" и шест уздржаних предлог усвојила.

Одбор за пољопривреду, на основу члана 84. Пословника Скупштине предложио је да се дневни ред Осме седнице прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин.

Председавајући је предлог Одбора ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за", 27 "против" и пет уздржаних предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Осму седницу Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за", 27 "против" и пет уздржаних усвојила следећи

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ПРЕПОРУКЕ О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ГРАЂАНЕ ЛОШЕГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА У ОПШТИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,
 3. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА,
 4. ИНФОРМАЦИЈА О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕДУРЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА Е-75,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ,
 9. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РЕЗУЛТАТИМА ИЗВРШЕНОГ НАДЗОРА ЗА 2004. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД,
 11. ИНФОРМАЦИЈА О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ" ЗА ШКОЛСКУ 2003/2004. ГОДИНУ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН,
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН,
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД,
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД,
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД,
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД,
 27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД,
 28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 31. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 32. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,
 33. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕ•ЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,
 34. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ• О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПŸЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 35. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 36. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 37. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 38. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 39. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ.

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет минута на српском језику, а на језицима националних заједница, који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", четири "против" и два уздржана предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинска изборна комисија, на основу члана 78. став 1. Одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, утврдила је Извештај о додели посланичког мандата за посланике у Скупштину АП Војводине и доставила га Скупштини.

Извештај Покрајинске изборне комисије размотрио је Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања и поднео извештај Скупштини, са предлогом за верификацију мандата.

Председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања, Мирко Бајиπ› додатно је образложио Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Извештај о верификацији мандата посланика ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом "за" усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланицима Слободану Борђошком и Роберту Карану у Скупштини АП Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПРЕПОРУКЕ О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ГРАЂАНЕ ЛОШЕГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА У ОПШТИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајински омбудсман, на основу члана 14. став 1. и 4. Одлуке о Покрајинском омбудсману доставио је Скупштини АП Војводине Предлог препоруке о оснивању Службе бесплатне правне помоћи за грађане лошег материјалног стања у општинама на територији АП Војводине, на разматрање и доношење.

Предлог препоруке претходно су размотрили Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за прописе.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Препоруку, са исправкама које је предложио Одбор, а са којима се сагласио предлагач, па су на тај начин постале саставни део Предлога препоруке.

Одбор за прописе предложио је Скупштини да донесе Препоруку са исправкама на које је указао Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Извршно веће АП Војводине, са којима се сагласио предлагач.

Предлог препоруке достављен је Извршном већу, на мишљење.

Покрајински омбудсман, мр Петар Теофиловић додатно је образложио Предлог препоруке.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Горан Јешић, Весна Фабрик, Драгана Латовљев, др Данијел Петаковић, Душан Шијан, др Живорад Смиљанић, Сузана Бркић, Тихомир Ђуричић, Младен Копривица, Синиша Добричинац, Саво Добранић, Лазар Марјански, др Драгослав Петровић, Саша Сантовац, Перица Косановић, Златимир Момиров, Милорад Мирчић и Покрајински омбудсман, мр Петар Теофиловић.

Председавајући је Предлог препоруке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и четири уздржана донела Препоруку о оснивању Службе бесплатне правне помоћи.


3. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Предлог амандмана на Предлог закона о јавним путевима, на разматрање и утврђивање по хитном поступку.

Предлог амандмана са Предлогом закона претходно је размотрио Одбор за привреду и поднео Амандман на Амандман V.

Члан Извршног већа и покрајински секретар за привреду, Јован Вујичић поднео је уводно излагање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Сава Свирчевић, Горан Тајдић, др Данијел Петаковиπ›, Душан Шијан, Душан Поповић и покрајински секретар за привреду, Јован Вујичић.

Потпредседник Скупштине, проф. др Ђорђе Башић поднео је техничку исправку Амандмана V, коју је прихватило Извршно веће као предлагач.

Председавајући је обавестио посланике да је Извршно веће прихватило Амандман на Амандман V Одбора за привреду и о том Амандману се одвојено не гласа.

Председавајући је Амандман I Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за", два "против" и четири уздржана утврдила Амандман I.

Председавајући је Амандман II Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласа "за" и четири уздржана утврдила Амандман II.

Председавајући је Амандман III Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и четири уздржана утврдила Амандман III.

Председавајући је Амандман IV Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за", 20 "против" и четири уздржана утврдила Амандман IV.

Председавајући је Амандман V Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за", 21 "против" и шест уздржана утврдила Амандман V.

Председавајући је Амандман VI Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за", 21 "против" и четири уздржана утврдила Амандман VI.

Председавајући је Амандман VII Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за", 24 "против" и једним уздржаним утврдила Амандман VII.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 166. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.


4. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕДУРЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА Е-75

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине Информацију о покретању процедуре Владе Републике Србије за давање концесије за изградњу аутопута Е-75, са Предлогом закључка, на разматрање.

Информацију је претходно размотрио Одбор за привреду.

Члан Извршног већа и покрајински секретар за привреду, Јован Вујичић поднео је уводно излагање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Данијел Петаковић, Дејан Чапо, проф. др Ђорђе Башић, Ненад Чанак, др Живорад Смиљанић, др Велибор Радусиновић, Мирослав Грубанов, Душан Шијан, Донка Станчић, Милорад Мирчић, Горан Васић, Мирко Бајић и покрајински секретар за привреду, Јован Вујичић.

Председавајући је Информацију, са Предлогом закључка ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 25 "против" усвојила Информацију о покретању процедуре Владе Републике Србије за давање концесије за изградњу аутопута Е-75 и донела

ЗАКЉУЧАК

Предлаже се Народној скупштини Републике Србије да не прихвати ПРЕДЛОГ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТНОГ ПРАВЦА ОД ХОРГОША ДО НОВОГ САДА (ЛОТ 2 Е-75) И ОД НОВОГ САДА ДО БЕОГРАДА (ЛОТ 3 Е-75).

На предлог председавајућег одређена је пауза од 14,35 до 15,50 часова

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 92 посланика.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење по хитном поступку.

Члан Извршног већа и покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан поднео је уводно излагање.

У наставку седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине

Председавајући је отворио претреπ.

У претресу су учествовали посланици: проф. др Светлана Лукић, Милорад Мирчић, Душан Кузман и покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом "за" и два "против" донела Одлуку о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 30. марта 2005. године утврдио је Предлог одлуке о правима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном тексту.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу, на мишљење.

Председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања, Мирко Бајић додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" донела Одлуку о правима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 30. марта 2005. године утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о платама изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе, са исправком коју је предложило Извршно веће, а са којом се сагласио представник предлагача.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу, на мишљење.

Председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања, Мирко Бајић додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 27 "против" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о платама изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ

Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине усвојио је Извештај о пословању Фонда за 2004. годину и доставио га Скупштини, на разматрање.

Извештај о пословању Фонда претходно је размотрио Одбор за привреду.

Извештај о пословању Фонда достављен је Извршном већу, на мишљење. Извршно веће није имало примедби на Извештај о пословању Гаранцијског фонда.

Председавајућије отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац, др Данијел Петаковић и заменик директора Гаранцијског фонда, Александар Јаковљевић.

Председавајући је Извештај ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за", 22 "против" и три "уздржана" прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину.


9. тачка дневног реда: ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ )

Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине усвојио је Финансијски извештај о пословању Фонда за 2004. годину и доставио га Скупштини, ради давања сагласности.

Финансијски извештај о пословању Фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да да сагласност на Финансијски извештај Гаранцијског фонда.

Финансијски извештај Фонда достављен је Извршном већу, на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности.

Председавајућије отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за", 22 "против" и три уздржана донела Одлуку о давању сагласности на Финансијски извештај Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину.


10. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РЕЗУЛТАТИМА ИЗВРШЕНОГ НАДЗОРА ЗА 2004. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Управни одбор Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад усвојио је Годишњи извештај о пословању и доставио га Скупштини, са Извештајем Надзорног одбора о резултатима извршеног надзора Јавног предузећа за 2004. годину.

Годишњи извештај Јавног предузећа претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Сузана Бркић, др Живорад Смиљанић, покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство, Владимир Зеленовић и директор "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, Перица Манојловић.

Председавајући је Годишњи извештај ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за", 22 "против" и четири уздржана прихватила Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад за 2004. годину.


11. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ" ЗА ШКОЛСКУ 2003/2004. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Информацију о додели признања "Др Ђорђе Натошевић" за школску 2003/2004. годину, на разматрање и усвајање.

Информацију је претходно размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и усвоји Информацију.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици проф. др Светлана Лукић и Сузана Бркић.

Председавајући је Информацију ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за" усвојила Информацију о додели признања "Др Ђорђе Натошевић" за школску 2003/2004. годину.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 84 посланика.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и пет уздржаних донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за", 16 "против" и шест уздржаних донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за" и шест уздржаних донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за", једним "против" и шест уздржаних донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин.


19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за", два "против" и три уздржана донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад.


20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и девет уздржаних донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад.


21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и пет уздржаних донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад.

У наставку седницом председавао је Бојан Костреш, председник Скупштине


22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић, председник Посланичке групе Српске радикалне странке у Скупштини АП Војводине, који је позвао чланове Српске радикалне странке да напусте седницу, што су они и учинили.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да седници присуствује 71 посланик.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.


23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и шест уздржаних донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.


24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


25. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


26. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ В’ОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.


27. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.


28. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине.


29. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине.


30. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине.


31. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине.


32. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 12. априла 2005. године утврдио је Предлог одлуке о разрешењу чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и три уздржана донела Одлуку о разрешењу чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине.


33. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 12. априла 2005. године утврдио је Предлог одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и три уздржана донела Одлуку о разрешењу чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.


34. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 12. априла 2005. године утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и три уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду.


35. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 12. априла 2005. године утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и три уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду.


36. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 12. априла 2005. године утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду.


37. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 12. априла 2005. године утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новϧ¾м Саду.


38. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ“ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 12. априла 2005. године утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и три уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду.


39. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 12. априла 2005. године утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на посланичка питања.

Председавајући је замолио посланике да не напуштају салу, а да посланичка питања могу да поставе Извршном већу или старешини који руководи покрајинским органом управе и да се питања односе на њихов рад или на послове из њихове надлежности.

Поπланичка питања у усменом облику поставили су посланици Мирко Бајић и Мита Авπ€амов.

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици Душан Шијан (шест посланичких питања) и Павел Северињи.

Председавајући је поставио питање посланицима који су добили одговоре на посланичка питања, да ли желе да користе једно од права утврђених у члану 190. Пословника. Посланици: Душан Шијан, Душан Кузман и Милена Васић-Ступар су обавестили Скупштину да су незадовољни добијеним одговорима на посланичка питања која су поставили на седници Скупштине. Посланик Тихомир Ђуричић обавестио је Скупштину да није добио одговор на постављена посланичка питања.

Председавајући је у 18,09 часова закључио Осму седницу Скупштине.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.