Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 8
Датум отримованя: 14. 04. 2005.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
осму седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 14. априла 2005. године (четвртак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ИНФОРМАЦИЈА О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕДУРЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА Е-75,
  2. ПРЕПОРУКА О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ГРАЂАНЕ ЛОШЕГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА У ОПШТИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ,
  6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
  7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РЕЗУЛТАТИМА ИЗВРШЕНОГ НАДЗОРА ЗА 2004. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД,
  8. ИНФОРМАЦИЈА О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ" ЗА ШКОЛСКУ 2003/2004. ГОДИНУ.

У прилогу Вам достављамо записнике са 5. и 6. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 25. фебруара 2005. године и записник са 7. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 7. марта 2005. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

У случају спречености обавестите Службу Скупштине АП Војводине на телефон број 021/456–107 или 456–281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 4. априла 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш