Convocation 2004 - 2008
Session number: 8
Date of event: 14. 04. 2005.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
osmu sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 14. aprila 2005. godine (četvrtak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. INFORMACIJA O POKRETANjU PROCEDURE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA DAVANjE KONCESIJE ZA IZGRADNjU AUTOPUTA E-75,
  2. PREPORUKA O OSNIVANjU SLUŽBE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA GRAĐANE LOŠEG MATERIJALNOG STANjA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE,
  3. PREDLOG ODLUKE O PRAVIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PLATAMA IZABRANIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU,
  6. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
  7. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA IZVEŠTAJEM NADZORNOG ODBORA O REZULTATIMA IZVRŠENOG NADZORA ZA 2004. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE", NOVI SAD,
  8. INFORMACIJA O DODELI PRIZNANjA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ" ZA ŠKOLSKU 2003/2004. GODINU.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnike sa 5. i 6. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 25. februara 2005. godine i zapisnik sa 7. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 7. marta 2005. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

U slučaju sprečenosti obavestite Službu Skupštine AP Vojvodine na telefon broj 021/456–107 ili 456–281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 4. aprila 2005. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš