Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 7
Датум отримованя: 07. 03. 2005.
Записнїк

са Седме седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 7. марта 2005. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,15 часова.

Седницом Скупштине председавао је Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 111 посланика.

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: Милан Алексић, мр пх Драган Божић, др Предраг Бубало, Маја Гојковић, мр Миленко Макивић, Игор Мировић и Тот др Тивадар.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Седница Скупштине је заказана у складу са чланом 79. став 3. и чланом 80. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, из разлога што рок за подношење амандмана на Предлог закона о високом образовању истиче 8. марта 2005. године, јер је Предлог закона Влада Републике Србије упутила Народној скупштини Републике Србије,на разматрање по хитном поступку.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Седму седницу Скупштине АП Војводине.

Посланику Дејану Чапо председник Скупштине изрекао је опомену, јер је и поред упозорења говорио о питању које није на дневном реду.

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Седму седницу Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за", 32 "против" и једним уздржаним усвојила следећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ.

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет минута на српском језику, а на језицима националних заједница, који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласа "за" и 30 "против" предлог усвојила.


1. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Извршно веће АП Војводине, на основу члана 165. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине на Предлог закона о високом образовању поднело је Предлог амандмана I и II и упутило га Скупштини, на разматрање.

Предлог амандмана са Предлогом закона претходно су разматрали Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да утврди амандмане на Предлог закона у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је председник Извршног већа АП Војводине, мр Бојан Пајтић.

Став Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт додатно је образложила председник Одбора, проф. др Светлана Лукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маја Седларевић, др Велибор Радусиновић, проф. др Драгослав Петровић, Горан Јешић, проф. др Ђорђе Башић, Ласло Ђула, Никола Ћировић, Јадранка Бељан-Балабан, Горан Тајдић, др Бранислава Белић, Милорад Мирчић, Душан Бајатовић, Ненад Чанак, Душан Шијан, Лазар Марјански, проф. др Светлана Лукић, др Милијан Поповић, Љиљана Ђурђевац, Бојан Костреш, др Бранислав Блажић, др Живорад Смиљанић, Ваш Тибор и мр Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине и Буњик Золтан, покрајински секретар за образовање и културу.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I на Предлог закона о високом образовању. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 32 гласа "за" и 33 "против" утврдила Амандман I на Предлог закона о високом образовању.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II на Предлог закона о високом образовању. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласа "за" и 32 "против" утврдила Амандман II на Предлог закона о високом образовању.

Амандмани које је утврдила Скупштина поднеће се Народној скупштини Републике Србије, на одлучивање.

За представнике у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 166. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, одређени су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и проф. др Светлана Лукић, председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на посланичка питања.

Председавајући је подсетио посланике да су на Шестој седници Скупштине усмено посланичка питања поставили посланици: Милена Васић-Ступар (два посланичка питања), Душан Поповић и Петар Андрејић.

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици Душан Шијан (шест посланичких питања) и Рајко Мрђа (три посланичка питања).

Затим се прешло на постављање посланичких питања. Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: др Велибор Радусиновић (два посланичка питања), Синиша Добричинац и Тихомир Ђуричић (два посланичка питања).

Посланик Петар Андрејић поставио је у писаном облику два посланичка питања.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 13,55 часова.